Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Data powstania

1689

Barokowe freski z 1689 roku

W trakcie remontu i adaptacji Zespołu poklasztornego w Cieplicach, w latach 2010-2012, zostały odkryte i cęściowo zrekonstruowane freski, powstałe w 2 poł. XVII wieku. Na parterze obiektu znajduje się cykl malowideł hagiograficznych poświęcony św. Bernardowi z Clairvaux.

Zleceniodawcą wykonania fresków w budynku klasztornym prepozytury w Cieplicach był Opat Bernard Rosa z cysterskiego klasztoru w Krzeszowie.

Malowidła odkryto tylko w części muzealnej klasztoru i to one są ogólnodostępne. Z dzisiejszego podziału obiektu i liczby odkrytych fresków w części muzealnej. Można przypuszczać, że było ich 54. Z tych, które odkryto wynika, że autor, przedstawiane sceny, łączył według jakiegoś znanego mu klucza, którego jeszcze nie poznaliśmy.

Z dumą możemy również mówić, że historia wystawiennictwa w Kotlinie Jeleniogórskiej dzięki Bernardowi Rosie ma ponad 300 lat, a za sprawą Johanna Antona Schaffgotscha, twórcy Biblioteki Majorackiej, muzealnictwo sięga ok. 300 lat.

Niewiele jest miejsc na Dolnym Śląsku, które mogą szczycić się tak wspaniałą i długotrwałą tradycją muzealnictwa.
Skip to content