Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

O muzeum

Dzięki bogatej kolekcji hrabiowskiego rodu Schaffgotschów początki Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach sięgają aż XVIII wieku.

Początkowo okazy przyrodnicze były przechowywane w Sobieszowie, a po stu latach przeniesione do zespołu budynków poklasztornych.

W reprezentacyjnym Długim Domu, kolekcje przyrodnicze, jako ogólnodostępne muzeum, funkcjonowały od 1920 roku.

Otwarcie nowej siedziby Muzeum w Cieplicach Śląskich-Zdroju odbyło się w 1967 roku – tak rozpoczęła się wystawiennicza działalność w zabytkowym Pawilonie Norweskim, która została zakończona dopiero w sierpniu 2013 roku.

W 2010 roku miasto odkupiło od Uzdrowiska Cieplice, część dawnego klasztoru pocysterskiego, gdzie mieściły się magazyny i pralnia Uzdrowiska. Po remoncie, od 12 sierpnia 2013 roku nową siedziba Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze jest część Zespołu Pocysterskiego, który sąsiaduje z Zakonem Pijarów i kościołem Św. Jana Chrzciciela.

W 2011 roku, podczas prac remontowych, odkryto w klasztorze freski, stanowiące jeden z najciekawszych ikonograficznie zespołów barokowych malowideł na Dolnym Śląsku m.in. przedstawiających fragmenty z żywota św. Bernarda z Clairvaux. Freski powstały w 2 poł. XVII wieku.

Dziś w Muzeum można obejrzeć preparaty dermoplastyczne ptaków, ssaków, gadów oraz skamieniałości, poroża a także kolekcje motyli, minerałów, przekrojów drzew, czy gipsowych modeli grzybów. W Muzeum zobaczymy wystawy stałe i czasowe.

  • 1920   ·   Kolekcje przyrodnicze (jako muzeum) prezentowane są w Długim Domu.
  • 1967   ·   Nowa siedziba w Pawilonie Norweskim w Cieplicach Śląskich-Zdroju.
  • 2013   ·   Muzeum Przyrodnicze przenosi się do nowej siedziby w Zespole Pocysterskim.
Skip to content