Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Artykuły pracowników


„Niepylak Apollo”

Fresk w cieplickim zespole poklasztornym

W ostatnim numerze Pisma Regionu Karkonoszy „Rocznik Jeleniogórski” (tom LIV – 2022) ukazał się artykuł autorstwa Grzegorza Tomickiego (pracownika merytorycznego Działu Historii i Sztuki) pt. „Między niebem a ziemią. Przejaw kultu siedmiu archaniołów w ikonografii freskowej Zespołu Pocysterskiego w Jeleniej Górze – Cieplicach”.

pobierz plik

Podróżniczek

Polecamy artykuł na temat rzadkich ptaków Karkonoszy opracowany m.in. przez Bożenę Gramsz – kierownika Działu Przyrody pt. „Liczebność i rozmieszczenie rzadkich gatunków ptaków lęgowych w obrębie Obszaru OSO Natura 2000 Karkonosze w 2015 roku na tle wcześniejszych badań awifauny w Karkonoszach”, który ukazał się w tomie 21. Przyrody Sudetów.

pobierz plik  

Skip to content