Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko Główny Inwentaryzator Zbiorów

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Dyrektor Muzeum Przyrodniczego

w Jeleniej Górze  Adam Łaciuk

ogłasza nabór na wolne stanowisko :

Główny Inwentaryzator Zbiorów

Opis stanowiska:

 1. Sprawowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpośredni nadzór nad gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów Muzeum, a w szczególności:

– kierowanie całością spraw związanych z ewidencją zbiorów, dokumentacją naukową
i ruchem muzealiów;

– koordynowanie działania związane z pozyskiwaniem zbiorów;

– Prowadzenie Księgi Wpływu Muzealiów księgi depozytów  i ruchu muzealiów, nadzór prowadzenie Ksiąg Inwentarzowych,  Ksiąg Materiałów Pomocniczych oraz innych rejestrów dotyczących zabytków w działach;

Przygotowywanie planów inwentaryzacji i prowadzenie nadzoru nad przebiegiem inwentaryzacji zbiorów;

– przygotowywanie sprawozdania z przeprowadzonych inwentaryzacji oraz wiążące zalecenia w tym zakresie;

– prowadzenie nadzoru nad komputerową bazą danych muzealiów;

– prowadzenie sprawozdawczość w zakresie gromadzenia zbiorów;

– czynny udział w przygotowywaniu wystaw stałych i czasowych oraz w imprezach oświatowych Muzeum.

– pełnienie dyżurów merytorycznych (soboty, niedziele)

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe – magisterskie;
 • min. 3 letni staż pracy w Muzeum w tym 1 rok w dziale Głównego Inwentaryzatora Zbiorów lub w dziale merytorycznym (z potwierdzonym szkoleniem prowadzonym przez NIMOZ dla Głównych Inwentaryzatorów Zbiorów);
 • znajomości programu MUZEO do inwentaryzacji zbiorów;
 • komunikatywność;
 • efektywne zarządzanie czasem;
 • sumienność;
 • umiejętność zarządzania emocjami;
 • umiejętność uważnego słuchania;
 • dyskretność;
 • umiejętność sporządzania pism biurowych;
 • znajomość języka angielskiego – w stopniu komunikatywnym
 • dobra znajomość narzędzi MS Office (Outlook, World, Excel, PowerPoint).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia;

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie (CV, list motywacyjny, kopie świadectw pracy) w sekretariacie  Muzeum Przyrodniczego w Jelenie Górze ul. Cieplicka 11A lub listem z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Głównego Inwentaryzatora Zbiorów” do dnia 27 września 2023 r.

do godziny 15:00

Otwarcie ofert nastąpi :  28.09.2023

Wybrany kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Na CV prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

http://mp.bip.jeleniagora.pl/artykul/118/68/nabor-na-wolne-stanowisko


Z PALETY PI-ARTU – wystawa przeglądowa

wernisaż 7 września 2023 r.

To już 38. z kolei prezentacja prac Grupy „Pi-art”. Wystawa przeglądowa prezentująca wybrane przez autorów prace, nie pokazywane wcześniej na innych wystawach. Prace w różnych technikach, o tematyce dowolnej i dowolnym formacie. Przegląd twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych i ich najnowszych dzieł. Barwne zestawienie różnych wrażliwości, charakterów i umiejętności malarskich. Prezentacja wspólnej pasji jaką jest malarstwo i sztuka.

Lista autorów prac na wystawie „Z palety Pi-artu”:

 • Adamczuk Joanna
 • Bakker Han
 • Czujowska Emanuela
 • Flieger Bożena
 • Fluder-Głowacka Dorota
 • Głowacki Marek
 • Górska Iwona Anna
 • Hajdasz Danuta
 • Idziak Dominika
 • Jachnicki Janusz
 • Janczyński Tadeusz
 • Janowska Alicja
 • Kmita Aneta
 • Kobielska Justyna
 • Lapshyn Mykhailo
 • Lipek Elżbieta
 • Maczkowska Maria
 • Manukyan Tigran
 • Menażyk Marzena
 • Mójta Małgorzata
 • Obuszko Genowefa
 • Paul – Stasiewicz Iwona
 • Regucka-Grała Irena
 • Sandowicz – Bąkowska Margarita
 • Shapel Denis
 • Skowron Mieczysława
 • Sobocińska Mirosława
 • Szewc – Burzyńska Elżbieta
 • Szymański Józef
 • Tańska Teresa
 • Tański Jerzy
 • Titow Kasia
 • Truszczyńska Halina
 • Wolak Lesław
 • Woźniak Andrzej
 • Woźniak Joanna
 • Zając Ewa
 • Zoldi Grażyna
 • Żak Elżbieta

GRUPA PI – ART

Grupa Artystyczna „Pi-art” zawiązała się w lutym 2014 roku. Od tego czasu aktywnie działa i uczestniczy w wielu wydarzeniach w regionie.

Członkowie Grupy to osoby zarówno z wyższym lub średnim wykształceniem artystycznym jak i amatorzy. To wyjątkowa symbioza różnych charakterów, talentów i jakości. Sztuka zamieniona w pasję, która łączy i mobilizuje do wspólnych działań. Pi-art to osoby zajmujące się różnymi dziedzinami sztuki (malarstwo, fotografia, witraż). Częściowo uczestnicy zajęć malarskich w Piechowickim Domu Kultury i Jeleniogórskim Centrum Kultury. Mieszkańcy Piechowic, Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, Karpacza i okolic.

Pierwsze spotkania integracyjne szybko połączyły ludzi w grono przyjaciół. Grupę osób, które chętnie mobilizują się do różnych przedsięwzięć artystycznych. „Wspólnie szukamy tematów do malowania, wspólnie szukamy miejsc wystawienniczych i możliwości prezentowania naszych prac. Organizujemy warsztaty artystyczne i prelekcje związane tematycznie ze sztuką. Bierzemy udział w plenerach.”

Zebrania grupy odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu, w Piechowickim Ośrodku Kultury. Celem spotkań jest omówienie najbliższych projektów, wydarzeń i wystaw – prezentacji wspólnych lub indywidualnych, tematycznych lub przeglądowych, w których później biorą udział.

Działalność Grupy skupia się na promocji nie tylko już uznanych w regionie twórców, ale stawia sobie za cel pomoc w rozpoczynaniu dorobku twórczego osobom, które zaczynają swoją przygodę ze sztuką.

Grupa „Pi-art” jest grupą otwartą. Na dzień dzisiejszy grupa zrzesza 40 osób. Do grupy może zapisać się każdy kto czuje się twórcą, kto chciałby uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach, prezentować swoje prace i dzielić swoją pasję z innymi.

Członkowie zapewniają przyjazną atmosferę i swobodę wypowiedzi artystycznej.

Członkowie grupy prezentowali swoje prace na wielu już wystawach, m.in. w Piechowicach, Karpaczu, Jeleniej Górze, Złotoryi, Kamiennej Górze, Lubaniu, Zgorzelcu i Wrocławiu.


Wystawa czasowa: „Żuk z Kolorado”

wystawa czynna do 24 września 2023 r.

Kurator wystawy Leszek Kośny

Stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata Say) owad, który w ciągu ostatnich 200 lat odbył podróż przez kilka kontynentów i Ocean Atlantycki, zdobył rozgłos wyjątkowy, nigdy wcześniej nie towarzyszący gatunkowi rekrutującemu się z wielkiej liczby szkodników roślin. Stał się wrogiem publicznym numer jeden w każdym kraju, do którego dotarł, a w którym uprawa ziemniaków stanowiła ważny element gospodarki rolnej.

Historię walki ze stonką ziemniaczaną upamiętniają niezliczone publikacje: druki ulotne, artykuły prasowe i naukowe, a także monografie gatunku i filmy. Jest to zbiór niezmiernie różnorodny, gdyż pochodzący od wielu narodów. Specyficznym a zarazem najgłośniejszym wydarzeniem dotyczącym stonki ziemniaczanej, było użycie jej jako narzędzia walki ideologicznej w okresie zimnej wojny przez propagandę polityczną państw bloku wschodniego. Skrzętnie wykorzystano pochodzenie stonki ziemniaczanej – Kolorado w  Stanach Zjednoczonych, co też dosadnie podkreślały media krajów demokracji ludowej. W poszukiwania stonki ziemniaczanej na polach uprawnych, w niespotykanej dotychczas skali zaangażowane były dzieci i młodzież, szkolna oraz zrzeszona w różnych organizacjach.

Obecnie stonka ziemniaczana nadal jest jednym z głównych szkodników upraw ziemniaka, zarówno w Polsce jak i innych krajach, natomiast o jej istnieniu w świadomości społeczeństwa przypomni wystawa czasowa w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, której otwarcie zaplanowano na 15 czerwca bieżącego roku.

Wystawa czynna 15.06.23 – 24.09.23

Skip to content