Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Metafory – kody stymulujące percepcję przekazów ikonicznych – wystawa fotografii Rafała K. Warzechy


Wystawa pod tytułem METAFORY — kody stymulujące percepcję przekazów
ikonicznych, przygotowana w formie wybranych zdjęć z wyimaginowanego albumu
rodzinnego, stanowi integralną część pracy doktorskiej Rafała K. Warzechy. Praca
została zrealizowana na Akademii Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu, pod
opieką promotorską dr. hab. Czesława Chwiszczuka.
Celem dysertacji jest przedstawienie i analiza procesu powstawania jak i użycia
symboli oraz znaków odpowiedzialnych za budowanie alegorycznych i metaforycznych
wypowiedzi w postaci obrazów fotograficznych, nadawanych a także odbieranych
jako wizualny komunikat. Proces ten jest rozpatrywany w perspektywie przekazu
publicznego oraz w aspekcie osobistym, związanym kulturowo z albumami rodzinnymi.
Prezentowany zestaw prac plastycznych jest zbudowany na kanwie wyobrażonej historii
rodzinnej opartej o realia kolejnych epok, a autor poprzez serię swoich przedstawień
kreuje alter ego postaci i wciela się we wszystkich bohaterów tej opowieści.
Dla prezentowanych fotografii ważne jest naśladowanie technologii minionych
okresów, dzięki czemu odbiorca może umiejscowić obraz w konkretnym przedziale
czasowym. W przeszłości jak i również współcześnie technika wykonania fotografii
wpływa mocno na ikonografię danego okresu i wtórnie wpływa na percepcję obrazu.
Autor korzysta z tego, manipuluje obrazem dla uzyskania atrakcyjnej formy, którą
prowokuję odbiorcę do zainteresowania się przekazem zawartym w obrazie.
Dzięki takim zabiegom odbiorca może interpretować prace na przykład jako
metaforę ojcostwa na równi z alegorią losów narodu. Ostateczna interpretacja prac jest
otwarta i w zależności od doświadczeń odbiorcy może być również odczytywana jako
metafora innych zjawisk społecznych.

Rafał K. Warzecha
Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wyższego Studium
Fotografii w Jeleniej Górze. Pracę twórczą rozpoczął w 2000 roku a dydaktyczną
w 2003. Obecnie jest asystentem w Katedrze Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.
Dotychczas zrealizował kilkanaście wystaw w kraju i zagranicą. Jego prace znajdują się
w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz w zbiorach prywatnych.

Skip to content