Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

„Archeofity – świadkowie przeszłości” wystawa czasowa Czesława Narkiewicza pracownika Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

Archeofity (w Polsce około 160 gatunków)

Należą tu gatunki przybyłe przed końcem XV w. i trwale zadomowione na siedliskach ruderalnych i segetalnych.

Proces ich zasiedlania obszaru Polski rozpoczął się w neolicie. Przybywały one wieloma falami i z różnych kierunków, głównie jednak z obszaru śródziemnomorskiego. (przykłady: psianka czarna, mak polny).

Wystawa czynna od 9.03.23 r. do 28.05.2023 r.

Skip to content