Muzeum w obiektywie praktykantów z Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
 
Foto: Sandra Anita Koszela
 
        Ewelina Małgorzata Mazurek
 
        Mateusz Pietrukaniec

 

   

     Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze w maju 2013 roku, realizował przy współpracy z Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze miesięczne praktyki dla uczniów klas III w Technikum w zawodzie technik fototechnik, w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Projekt IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podnoszenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.
 
      Trzech uczniów Technikum: Sandra Anita Koszela, Ewelina Małgorzata Mazurek i Mateusz Pietrukaniec, wszyscy z klasy III F, odbyli praktykę w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, w dniach 6-31 maja 2013 roku, pod opieką mgr Aleksandry Nowak-Odelgi w zakresie: doskonalenia umiejętności technik fototechnicznych, posługiwania się sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym, przetwarzania informacji obrazowej z wykorzystaniem technik informacyjnych, wykonywania prac archiwizacyjnych, wykonywania zdjęć z zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu fotograficznego itp.
 
       W celu doskonalenia swych umiejętności praktykanci korzystali z wszystkich dostępnych pomieszczeń w Muzeum a także z jego zasobów.
 
       Prezentacja ekspozycji składa się z prac wykonanych przez praktykantów w czasie odbywania praktyk w Muzeum.
alt alt alt
alt             alt             alt
 

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt       alt      alt

alt                  alt                    alt

alt                    alt                           alt

alt                   alt                  alt

alt                   alt                  alt

alt alt alt

alt alt alt