Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze od kilku lat organizuje konkurs plastyczny z cyklu "Znam przyrodę mojego miasta i regionu" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Temat tegorocznego konkursu brzmiał "Nasze piękne drzewa". Wpłynęło 447 prac z 22 szkół i placówek oświatowych z Jeleniej Góry i okolic.

Celem organizowanego co roku konkursu jest przede wszystkim rozwijanie zainteresowań przyrodą wśród  dzieci i młodzieży, a także uwrażliwienie ich na piękno otaczającego nas świata zwierząt i roślin.

Drzewa 1 Drzewa 2 Drzewa 3 Drzewa 4 Drzewa 5 Drzewa 6 Drzewa 7 Drzewa 8 Drzewa 9 Drzewa 10 Drzewa 13
  Mikołaj Meller     Iwo Paliwoda      M. Dziewońska     A.Dziewońsk    A. Gajdanowicz    Mateusz Górgul   Marta Czyżewska Kacper Wilczyński  Maria Słabicka  Monika Marciniak Martyna Trznadel 
   
Drzewa 14 Drzewa 21 Drzewa 22 Drzewa 23 Drzewa 24 Drzewa 25 Drzewa 26 Drzewa 32 Drzewa 33 Drzewa 35 Drzewa 36
 J. Piestrzyńska    D.Gurtatowski    Wiktoria Hałuza   D. Malinowska    K. Kwiatkowska   Martyna Florczyk    Olek Nowak      Ola Kozłowska      A. Szewczyk    M. Paździerkiewicz   M.Jarzębecki 
  
Drzewa 11 Drzewa 12 Drzewa 15 Drzewa 16 Drzewa 17 Drzewa 18 Drzewa 19 Drzewa 20
     Jakub Smolarek               Piotr Skuza                 Helena Pielas               Joanna Krudys              W. Topolewska                Nadia Polak                 Oskar Walter             Artur Gurtatowski 
 
                                    Drzewa 27 Drzewa 28 Drzewa 29 Drzewa 30 Drzewa 31 Drzewa 34
                                                   Wiktoria Gadowska        Patrycja Nieckula             Miłosz Rarodz             Roksana Danicka          Kuba Swebodziński          Paweł Zygmunt