TEKST I ZDJĘCIA: Stanisław Firszt

Zdjęcia wykonano 26 lipca 2009 roku 

W dniu 23 lipca 2009 roku przez Legnicę przeszła niespotykana tutaj dotychczas trąba powietrzna. Huragan wiejący z południa na północprzemieścił się wzdłuż Parku Miejskiego niszcząc po drodze cenną wielowiekową roślinność, łamiąc na swojej drodze ogromne drzewa, wyrywając je z korzeniami i powalając jak zapałki. Trwało to dosłownie kilkanaście minut. Później huragan przesunął się na północny –wschód czyniąc ogromne szkody na Cmentarzu Komunalnym.

Zniszczone zostało jedno z najpiękniejszych założeń parkowych na Dolnym Śląsku, które było chlubą grodu nad Kaczawą. Początki parku sięgają zarania XIX wieku. Wówczas to w części południowej obwałowań miejskich utworzono tzw. Burgergarten, czyli ogród mieszczański nazywany także angielskim, który to w 1810 roku przekształcono na Irrgarten, czyli Labirynt co sugeruje że składał się on z krętych alejek tworzących sieć dróg. Przestrzenie miedzy nimi wypełnione zostały roślinnością krzewiastą i drzewami rozmieszczonymi w różnym układzie. Na początku park obejmował teren między Młynówka, aleja prowadząca od Bramy Wrocławskiej do domu strzeleckiego i Kozim Stawem. Później obszar ten rozszerzono w kierunku południowym. Legnicki park przeżywał swój rozkwit na przełomie XIX – XX wieku, dzięki wystawom ogrodniczym, które odbywały się na jego terenie od 1880 roku do lat 40-tych XX wieku. Wystawy organizowano regularnie a uzyskany w ten sposób dochód inwestowano w rozbudowę parku. Z każdym rokiem przybywało nowych atrakcji i powierzchnia parku powiększała się. W latach 1877-1879 założono tutaj tor konny a Kozi Staw do przejażdżek gondolą. W 1881 roku na Kozim Stawie zbudowano wyspę dla ptaków. Pod koniec XIX wieku zbudowano dalsze urządzenia w parku miejskim: w 1887 nową cieplarnię i rosarium z pergola i stawem a w 1898 palmiarnię z podgrzewanym stawem. W 1907 roku ukończono budowę miejskiego sanatorium tzw. „Wilhelmsbad” z teatrem letnim. Swoje apogeum rozwoju park osiągnął w końcu lat 20-tych XX wieku.

W parku znajdowało się około 130 gatunków i odmian drzew i krzewów. Wiek najstarszych szacowano na 150 do 200 lat. Były to m.in.: ok. 1000 klonów, ok. 850 lip, ok. 750 grabów, ok.400 jaworów, ok. 500 robini białych, ok. 300 kasztanowców, ok. 300 jesionów i ok. 200 różnych odmian dębów a także sosny, cisy, modrzewie, miłorzęby, platany, wiązy, topole, wierzby, katalpy itp.

Wiele tych drzew znajdowało się w rejestrze pomników przyrody Miasta Legnicy. Starczyła chwila, aby ten najpiękniejszy zakątek miasta popadł w całkowitą ruinę. Szkody usuwano przez wiele miesięcy, a odbudowa tego co zostało zniszczone trwać będzie jeszcze przez dziesiątki lat.

Legnica 2009 1 Legnica 2009 2 Legnica 2009 3 Legnica 2009 4 Legnica 2009 5 Legnica 2009 6 Legnica 2009 7 Legnica 2009 8

Legnica 2009 9 Legnica 2009 10 Legnica 2009 11 Legnica 2009 12 Legnica 2009 13 Legnica 2009 14 Legnica 2009 15 Legnica 2009 16

Legnica 2009 17 Legnica 2009 18 Legnica 2009 19 Legnica 2009 20 Legnica 2009 21 Legnica 2009 22 Legnica 2009 23 Legnica 2009 24

Legnica 2009 25 Legnica 2009 26 Legnica 2009 27 Legnica 2009 28 Legnica 2009 29 Legnica 2009 30 Legnica 2009 31 Legnica 2009 32

Legnica 2009 33 Legnica 2009 34 Legnica 2009 35 Legnica 2009 36 Legnica 2009 37 Legnica 2009 38 Legnica 2009 39 Legnica 2009 40

Legnica 2009 41 Legnica 2009 42 Legnica 2009 43 Legnica 2009 44 Legnica 2009 45 Legnica 2009 46 Legnica 2009 47 Legnica 2009 48

                                                                                         Legnica 2009 49