Ryszard Literacki urodzony w 1954 roku, od lat 80 XX wieku Ciepliczanin. Miłośnik przyrody i natury, piękna krajobrazu, architektury Polski a szczególnie Karkonoszy i Cieplic, uwieczniający je od kilkudziesięciu lat na swoich fotografiach, przedstawia tutaj kilkadziesiąt zdjęć ze swoich zbiorów. Zdjęcia te pokazują pejzaże wokół Cieplic, miejsca jego zamieszkania, które uwiecznił swoim aparatem w czasie spacerów i wojaży rowerowych po nizinnych, okolicznych terenach. Chociaż promień tych wędrówek nie przekracza 5 km, to na fotografiach pojawiają się często w tle nieodłączne Karkonosze ze swoimi szczytami, dolinami i kotłami.

Więcej zdjęć pokazujących piękno przyrody terenu Karkonoszy i ich pogórza przedstawiał kilkakrotnie w czasie cyklicznych prelekcji czwartkowych odbywających się w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze. Również zdjęcia w kalendarzu Muzeum na rok 2013 są jego autorstwa.

Ryszard Literacki fotografią, nie tylko przyrodniczą, zajmuje się z przerwą od kilkudziesięciu lat. Powrócił do niej kiedy tradycyjny aparat zastąpił aparat cyfrowy, a ciemnię fotograficzną zastąpił komputer. Brał udział w wielu konkursach i warsztatach fotograficznych na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Miał sześć wystaw indywidualnych oraz brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Przez okres pięciu lat współpracował jako fotoreporter z jednym z jeleniogórskich mediów. Jego fotografie wykorzystywane są w różnego rodzaju publikacjach (książki, albumy, foldery).

Obecnie jako rencista prowadzi zajęcia z fotografii na Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz współpracuje jako fotoreporter z „Radą Cieplic” oraz Stowarzyszeniem Miłośnicy Cieplic, cały czas fotografując przyrodę.

Pejzaże 1 Pejzaże 2 Pejzaże 3 Pejzaże 4 Pejzaże 5 Pejzaże 6 Pejzaże 7 Pejzaże 8

Pejzaże 9 Pejzaże 10 Pejzaże 11 Pejzaże 12 Pejzaże 13 Pejzaże 14 Pejzaże 15 Pejzaże 16

Pejzaże 17 Pejzaże 18 Pejzaże 19 Pejzaże 20 Pejzaże 21 Pejzaże 22 Pejzaże 23 Pejzaże 24

Pejzaże 25 Pejzaże 26 Pejzaże 27 Pejzaże 28 Pejzaże 29 Pejzaże 30 Pejzaże 31 Pejzaże 32