Kategora klas I-III
1 miejsce II miejsce I III IIa miejsce I III IIIa miejsce I III III miejsce I III wyróżnienie I III
Róża Czechowska      Anna Maślak                Maja Płuciennik            Maria Igielska      Jakub Wachowiak        Szymon Kurek
 
Kategoria klas IV-VI
I miejsce IV VI II miejsce IV VI IIa miejsce IV VI III miejsce IV VI IIIa miejsce IV VI wyróżnienie IV VI
  Grzegorz Kosiorowski         Tymon Butyński       Jakub Turowski           Hanna Ożóg            Karol Kuryło     Dominik Marek
 
Kategoria klas VII-VIII 
I miejsce VII VIII II miejsce VII VIII IIa miejsce VII VIII III miejsce VII VIII IIIa miejsce VII VIII wyróżnienie VII VIII
     Zuzanna          Basia Krempa      Aleksander          Kaja Wontroczyk              Bartosz Dojs               Joanna Maras
    Zarzycka                                     Chojnacki
 
Wyróżnienia dodatkowe
Julia Wrzal Alicja Jarosławska Alicja Mamysz Alicja Piątkowska Amelia Juralewicz Oliwia Kopczyńska
    Julia Wrzal        Alicja Jarosławska             Alicja Mamysz              Alicja Piątkowska        Amelia Juralewicz  Oliwia Kopczyńska

 Amelia Szczepańska Filip Wnęk Julita Jurczyk Kinga Sarnowska Konstanty Trusewicz
   Amelia Szczepańska             Filip Wnęk                    Julita Jurczyk                Kinga Sarnowska          Konstanty Trusewicz

    Lena Surwiło Natalia Mikulska Oliwia Franko Oliwia Wojtasińska Roksana Kasperska
          Lena Surwiło             Natalia Mikulska               Oliwia Franko              Oliwia Wojtasińska        Roksana Kasperska