Berberys zwyczajny J Bez koralowy T Borówka brusznica J Borówka czarna J Cis pospolity T Czworolist pospolity T Dereń świdwa J

Głóg jednoszyjkowy J Irga zwyczajna T Jemioła jodłowa T Jeżyna J Jeżyna popielica J Kalina koralowa J Kokoryczka okółkowa T

Kokoryczka wielokwiatowa T Kruszyna pospolita T Malina łaściwa J Pokrzyk wilcza jagoda T Poziomka zyczajna J Psianka czarna T Psianka słodkogorzka T

Rokitnik zwyczajny J Róża dzika J Śliwa tarnina J Trzmielina zwyczajna T Wawrzynek wilczełyko T Winobluszcz pięciolistkowy T Wyżpin jagodowy T

                        Bez czarny J Bluszcz pospolity T Czeremcha amerykańska T Żurawina zwyczajna J Czerniec gronkowy T Konwalia majowa T Konwalijka dulistna T 

                          ●