Prace plastyczne uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas z Lwówka Śląskiego.

Elżbieta Choińska  Ewa Sochacka Łukasz Łysiak Milena Mazur Wojtek Ślusarczyk
Elżbieta Choińska          Ewa Sochacka               Łukasz Łysiak              Milena Mazur                 Wojtek Ślusarczyk

                              ●