3 SMARDZ JADALNY 6 CZARKA AUSTRIACKA 7 GARSTNICA WYPALENISKOWA 8 KUSTRZEBKA 9 KUBIANKA KOTKOWA 10 KRĄŻKOWNICA WRĘBIASTA DSC 1401 11 TWARDNICA BULWIASTA 13 TRZĘSAK POMARAŃCZOWOŻÓŁTY
  Smardz jadalny           Czarka                Garstnica              Kustrzebka             Kubianka            Krążkownica            Twardnica              Trzęsak 
                                austriacka          wypaleniskowa                                       kotkowa             wrębiasta                 bulwiasta      pomarańczowożółty
 
             14 KISIELNICA TRZONECZKOWATA 15 TRZĘSAK LISTKOWATY D 16 ZIELENIAK DROBNY 17 NISZCZYCA PŁOTOWA 18 ŻAGIEW ZIMOWA 19 POROKOLCZAK OCHROWY 20 ŻYLAK PROMIENISTY
                     Kisielnica              Trzęsak                  Zieleniak              Niszczyca                Żagiew               Porokolczak               Żylak
                  trzoneczkowata       listkowaty                 drobny                 płotowa                 zimowa                  ochrowy             promienisty
 
              21 POROKOLCZAK LŚNIĄCY 22 WROŚNIAK OCHROWY 23 SZKIELETNICA POMARAŃCZOWA 24 ROZSZCZEPLA FALISTA D 25 FAŁDÓWKA KĘDZIERZAWA 26 CIŻMÓWKA MCHOWA 27 ODGIĘTKA POFAŁDOWANA
                   Porokolczak           Wrośniak                Szkieletnica          Rozszczepla             Fałdówka              Ciżmówka              Odgiętka 
                     lśniący                ochrowy              pomarańczowa           falista                 kędzierzawa            mchowa              pofałdowana 
 
             28 ŁYCZNIK OCHROWY 29 USZACZEK KOSMATY 30 BOCZNIACZEK POMARSŃCZOWOŻÓŁTY 31 CZERNIDŁAK PODWÓRZOWY D 32 PĘPOOWNICZKA DWONKOWATA 34 CIEMNOTWADNIK ŁUSKOWATY 35 GRZYBÓWKA DZWONECZKOWATA
                   Łycznik                Uszaczek                 Boczniaczek             Czernidłak          Pępoowniczka        Ciemnotwardnik        Grzybówka
                  ochrowy                kosmaty             pomarańczowożółty     podwórzowy         dzwonkowata            łuskowaty        dzwoneczkowata
 
                                                   1 NAPARSTNICZKA CZESKA 2 SMARDZ PÓŁWOLNY 4 NAPASTNICZKA STOŻKOWATA 5 SMARDZ WYNIOSŁY 12 ORZECHÓWKA MĄCZYSTA 33 KRUCHAWECZKA WĄSKOBLASZKOWA
                                                      Naparstniczka    Smardz      Naparstniczka    Smardz      Orzechówka  Kruchaweczka
                                                           czeska        półwolny      stożkowata       wyniosły      mączysta    wąskoblaszkowa 

                                    ●