1.LESZCZYNA 2 ŚNIEŻYCA WIOSENNA 3 ŚNIEŻYCZKA PRZEBIŚNIEG 6 WAWRZYNEK WILCZYDEŁKO 8 LEPIĘŻNIK BIAŁY 9 LEPIĘŻNIK RÓŻOWY 11 CEBULICA SYBERYJSKA 12 FIOŁEK WONNY 17 ZAWILEC ŻÓŁTY 18 ŚLEDZIENNICA NAPRZECIWLISTNA 20 PIERWIOSNEK WYNIOŁY
   Leszczyna      Śnieżyca      Śnieżyczka    Wawrzynek      Lepiężnik        Lepiężnik       Cebulica          Fiołek          Zawilec       Śledziennica  Pierwiosnek
                       wiosenna     przebiśnieg     wilczydełko         biały           różowy        syberyjska       wonny            żółty        naprzeciwlistna  wyniosły
 
     22 BARWINEK POSPOLITY 25 ŁUSKIEWNIK RÓŻOWY 4 WIERZBA IWA 5 WIERZBA IWA 27 BLUSZCZYK KURDYBANEK 7 PODBIAŁ POSPOLITY 10 KOKORYCZ WĄTŁA 28 JASNOTA PURPUROWA 29 SZCZAWIK ZAJĘCZY
       Barwinek     Łuskiewnik           Wierzba iwa        Wierzba iwa          Bluszczyk            Podbiał                Kokorycz            Jasnota         Szczawik 
       pospolity       różowy                                                                  kurdybanek         pospolity                  wątła            purpurowa       zajęczy
   
13 FIOŁEK LEŚNY 14 FIOIŁEK RIVINA 15 ZŁOĆ ŻÓŁTA 16 ZAWILEC GAJOWY 19 ZIARNOPŁON WIOSENNY 21 ŚLIWA TARNINA 23 PRZETACZNIK BLUSZCZYKOWATY 24 PRZETACZNIK LŚNIĄCY
     Fiołek leśny          Fiołek rivina            Złoć żółta          Zawilec gajowy         Ziarnopłon            Śliwa tarnina           Przetacznik            Przetacznik
                                                                                                                     wiosenny                                       bluszczykowaty             lśniący
 
                                                                                26 GWIAZDNICA POSPOLITA 30 BODZISZEK CUCHNĄCY
                                                                                          Gwiazdnica            Bodziszek
                                                                                           pospolita              cuchnący
                              ●