1 LESCZYNA DSC 37272 ÜNIEÜYCA WIOSENNA DSC 0727K3 ÜNIEYCZKA PRZEBIÜNIEG DSC 3642G4 WIERZBA IWA DSC 38215 WIERZBA IWA DSC 3844
     Leszczyna         Śnieżyca     Śnieżyczka       Wierzba iwa     Wierzba iwa
                            wiosenna     przebiśnieg
 
   6 WAWRZYNEK WICZEüYKO DSC 18537 PODBIAü POSPOLITY DSC 36958 LEPIśNIK BIAüY DSC 8683N9 LEPIśNIK RôOWY DSC 3667N10 KOKORYCZ WäTüA DSC 7932N
    Wawrzynek  Podbiał pospolity   Lepiężnik     Lepiężnik     Kokorycz wątła
    wilczydełko                                biały          różowy
 
11 CEBULICA SYBERYJSKA DSC 2293N12 FIOüEK WONNY DSC 0011Z13 FIOüEK LEÜNY DSC 3936V14 FIOüEK RIVINA NA DSC 4121B 15 ZüOC ZôüTA DSC 3933
  Cebulica          Fiołek         Fiołek leśny        Fiołek Rivina          Złoć żółta
 syberyjska       wonny 
 
   16 ZAWILEC GAJOWY DSC 2320N17 ZAWILEC ôüTY DSC 092318 ÜLEDZIENNICA NAPRZECIWLISTNA DSC 3975I19 ZIARNOPüON WIOSENNY DSC 9675XX20 PIERWIOSNEK WYNIOSüY DSC 0517
    Zawilec gajowy       Zawilec    Śledziennica       Ziarnopłon      Pierwiosnek
                                   żółty      skrętolistna        wiosenny         wyniosły
 
21 ŚLIWA TARNINA DSC 4229V22 BARWINEK POSPOLITY DSC 1658B kopia23 PRZETACZNIK BLUSZCZYKOWATY DSC 3962I24 PRZETACZNIK LŚNIĄCY DSC 3881 kopia 25 ŁUSKIEWNIK RÓŻOWY DSC 1097D
   Śliwa tarnina      Barwinek        Przetacznik         Przetacznik        Łuskiewnik
                            pospolity      bluszczykowy          lśniący              różowy
 
   26 GWIAZDNICA POSPOLITA DSC 313727 BLUSZCZYK KURDYBANEK DSC 3194O28 JASNOTA PURPUROWA DSC 1942A29 SZCZAWIK ZAJśCZY DSC 4213I30 BODZISZEK CUCHNĄCY DSC 8278 1
       Gwiazdnica        Bluszczyk      Jasnota       Szczawik        Bodziszek
        pospolita         kurdybanek  purpurowa      zajęczy         cuchnący
              ●