Stefan Papp urodził się 10 kwietnia 1932 r. w Czerniowcach na Bukowinie. W 1947 r. przyjechał z Rumunii do Polski i zamieszkał w Cieplicach. Uczęszczał do Gimnazjum Snycerskiego w Cieplicach, do Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem oraz do Państwowego Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Jeleniej Górze, gdzie w 1952 roku zdał maturę. Studia na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie, w pracowni prof. Xawerego Dunikowskiego, ukończył dyplomem w 1958 r. W 1996 r. obronił doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

 
W latach 1979 – 2001 wykładał na Wydziałach Design i Architektury Fachhochschule w Münster (Niemcy).
 
W 2002 r. prowadził seminarium projektowe Strefa Parku Chopina, na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 
Zajmuje się rzeźbą, kolażem, grafiką, rysunkiem satyrycznym i artystycznym, sztuką akcji; publicystyką kulturalną i społeczną, teorią i krytyką sztuki, metodologią i realizacją kształtowania przestrzeni społecznej oraz teorią postrzegania środowiska.
 
http://www.stefanpapp.pl/index.html

S.Papp 1 S.Papp 2 S.Papp 5 S.Papp 9 S.Papp 11