Wystawa pokonkursowa pt. "Znam przyrodę mojego miasta i regionu".

alt