Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

ogłasza pierwszy

Konkurs fotograficzno-filmowy

dla uczniów szkół podstawowych i średnich

pt. „Zwierzęta małe i duże wokół nas

termin nadsyłania prac (na adres Muzeum, ul. Cieplicka 11A)

upływa 6 maja 2019 roku - PRZEDŁUŻONY DO 24 MAJA!

                  Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.

 

 

 

Regulamin

 

I Konkursu fotograficzno- filmowego

 

„Zwierzęta małe i duże wokół nas”

 

1.     Konkurs organizowany jest przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze przy współpracy ze

 

Stowarzyszeniem Święta Matki w Jeleniej Górze w ramach corocznych obchodów Święta Matki w  Jeleniej Górze- Cieplicach.

 

2.     Tematyką konkursu jest dokumentowanie wychowania swoich młodych przez zwierzęta dzikie i

 

         domowe.

 

3.     W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu Kotliny

 

         Jeleniogórskiej.

 

4.   Na konkurs należy przysyłać prace wykonane indywidualnie lub przez zespoły

 

       uczniów.

 

5.   Na konkurs przesyłać należy prace w dwóch kategoriach do wyboru:

 

       - fotografia

 

       - krótkie 5 minutowe filmy

 

6.     Oceny i wytypowania nagrodzonych prac dokona specjalnie w tym celu powołane jury składające

 

         się z: artystów fotografów, przyrodników i nauczycieli.

 

7.     Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

 

         a) w kategorii fotografia

 

             - pierwsza nagroda

 

             - dwie drugie nagrody

 

             -trzy trzecie nagrody

 

             - wyróżnienia

 

         b) w kategorii film

 

             - pierwsza nagroda

 

             - druga nagroda

 

             - trzecia nagroda

 

             - wyróżnienia

 

8.       Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

9.         W dniu rozdania nagród zaprezentowana zostanie wystawa fotograficzna oraz projekcje

 

            filmów biorących udział w konkursie.

 

10.       Uwagi końcowe:

 

           a)   wysłanie zaproszeń do wzięcia udziału w konkursie nastąpi w marcu danego roku

 

                   kalendarzowego;

 

           b)   nadsyłanie prac pod wskazany adres trwać będzie do końca kwietnia danego roku

 

                   kalendarzowego;

 

           c)   rozdanie nagród nastąpi w drugiej połowie maja danego roku kalendarzowego w czasie

 

                 trwania Święta Matki w Jeleniej Górze- Cieplicach.