W związku z przejściem na emeryturę Dyrektora Stanisława Firszta, z dniem 28 maja powierzenie obowiązków dyrektora muzeum zostało przekazane Pani Marioli Wojtaszek do czasu wyłonienia nowego dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

1.Powierzenie obowiązków dyre

      ●