W związku z przejściem na emeryturę Dyrektora Stanisława Firszta, z dniem 28 maja powierzenie obowiązków dyrektora muzeum zostało przekazane Pani Marioli Wojtaszek do czasu wyłonienia nowego dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

1.Powierzenie obowiązków dyre

      ●

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Jelenia Góra do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 15.30

http://bip.jeleniagora.pl/oferta-pracy/14930/dyrektor-muzeum-przyrodniczego-w-jeleniej-gorze

Ogłoszenie:

Ogłoszenie na BIP1 Ogłoszenie na BIP2

Umowa:

Umowa 21 Umowa 12 

Załącznik:

Załącznik 31 Załącznik 12 Załącznik 23