W drugiej połowie września, co roku, Muzeum organizuje dla mieszkańców Jeleniej Góry, regionu, turystów i kuracjuszy specjalną ekspozycję świeżo zebranych grzybów. Przed ekspozycją pracownicy Muzeum i osoby zaprzyjaźnione zbierają świeże owocniki grzybów z okolic miasta i Borów Dolnośląskich. Są to różne grzyby: jadalne, niejadalne, trujące i hubkowate i drobne workowce. Większość z nich jest przedmiotem zainteresowań zwykłego, przeciętnego grzybiarza. Celem wystawy jest przede wszystkim zaprezentowanie ogromnej różnorodności tej grupy organizmów. Zazwyczaj udaje się zebrać na ekspozycję od 150 do 200 gatunków.
Wszystkie one są segregowane i opatrzone etykietkami o ich przydatności kulinarnej. Ich opracowaniem zajmuje się wybitny botanik-mikolog, zatrudniony w Muzeum, mgr Czesław Narkiewicz. Tak przygotowane obiekty są wyeksponowane na wystawie, której najważniejszym celem jest przedstawienie jak największej ilości gatunków grzybów, jako różnorodną i bardzo ważną w przyrodzie grupę organizmów, wśród której wielu gatunkom grozi wyginięcie. A są to organizmy bardzo ciekawe, które wyróżniają się szczególnymi cechami jak: kształt, barwa, zapach i biologia.

Wystawa grzybów 1 Wystawa grzybów 2 Wystawa grzybów 3 Wystawa grzybów 4 Wystawa grzybów 5

Wystawa grzybów 6 Wystawa grzybów 7 Wystawa grzybów 8 Wystawa grzybów 9 Wystawa grzybów 10