Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

ziemie itd

Od 2016 roku Muzeum rozpoczęło aktywne uczestnictwo w tej międzynarodowej imprezie.

Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia, w momencie równonocy wiosennej (dzień trwa tyle samo, co noc). Podkreśla, że Ziemia jest naszym wspólnym dobrem. Pierwszy Dzień Ziemi obchodzono w 1970 roku. Ideę poparło ONZ i w tym dniu w siedzibie Narodów Zjednoczonych rozbrzmiewa Dzwon Pokoju.

Dzień Ziemi jest inicjatywą oddolną, wywodzącą się z nurtów proekologicznych; tego dnia prowadzone są coroczne akcje, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.

                 ●