Od 2009 roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości (ustanowione 23 kwietnia 1937 roku, przywrócone 15 lutego 1989 roku), Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Ooddział w Jeleniej Górze, w dniu 11 listopada organizują otwarte spotkania patriotyczne uświetnione wystepami zespołów muzycznych i wernisażami cyklicznych ekzpozycji fotograficznych pod wspólnym tytułem "Przyroda Kresów". Na wystawę składaja się zdjęcia wykonane przez członków Towarzystwa podczas ich wypraw na Kresy.

„Na wołyńskie zajedź stawy,
Boś nie słyszał takiej wrzawy,
Dzikich ptaków jakoś żywy:
Podsuń czółnem pod szuwary,
Bo pocieszne, ptasze rady,
Tamto sejmy, tamto gwary,
I zaloty i biesiady!
Słysząc krzyki i gwar dziki,
Patrząc na te ptasze zwady,
Tak się dziwnie w myśli plecie,
Tak się tonie w ptaszej wrzawie,
Iż przypomni człek o świecie;
Wstyd tu mówić, lecz żal prawie,
Że człek ptakiem sam nie żyje,
Takie szczęsne to bestyje! (…)”

Wincenty Pol, Pieśń o ziemi naszej, 1842

Spotkanie  patriotyczne 3 Spotkanie  patriotyczne 4 Spotkanie  patriotyczne 5 Spotkanie  patriotyczne 6 Spotkanie  patriotyczne 7

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA KRESÓW POŁUDNIOWO – WSCHODNICH
ODDZIAŁ JELENIOGÓRSKI 58–500 Jelenia Góra ul. Bohaterów Getta 2

herb Lwowa herb towarzystwa
 
Podstawowym zadaniem Towarzystwa jest: pielęgnowanie tradycji kresowych, mówienie prawdy o historii Rzeczypospolitej oraz pomoc Polakom pozostałym na Kresach jak również Kresowiakom mieszkającym w Kraju.
Towarzystwo organizuje: spotkania z prelekcjami, wystawy fotograficzne o przyrodzie i kulturze Kresów, konkursy dla młodzieży z cyklu "Ocalić od zapomnienia", wycieczki objazdowe na Kresy a także pomoc Rodakom na Kresach.
Oddział Jeleniogórski Towarzystwa ściśle współpracuje z Serbami Łużyckimi z Budziszyna, przy organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakteche kulturalnym. Należy do niego 150 osób.

                  ●