EDD logoPL

Od 1985 roku, z inicjarywy Rady Europy i Unii Europejskiej w Europie organizowana jest  coroczna europejska impreza promujaca zabytki pod wspólnym tytułem Europejskie Dni Dziedzictwa. Od 1991 roku, europejskim koordynatorem tej imprezy jest Centro national de Cultura w Lizbonie. Od 1993 roku biorą w niej udział podmioty z Polski. Na Dolnym Śląsku pierwszy raz zorganizowano ją w 2005 roku, w wzięło w niej udział 58 podmiotów z 51 miejscowości. Przez dwa lata koordynatorem tej europejskiej imprezy było Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, a od 2007 roku jest nim Muzeum Etnograficzne, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jest to impreza cykliczna organizowana we wrześniu. Muzeum Przyrodnicze bierze w niej udział od 2011 roku.

EDD 2013 1 EDD 2013 2 EDD 2013 3 EDD 2013 4 EDD 2013 5

                  ●