Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

ziemie itd

Od 2016 roku Muzeum rozpoczęło aktywne uczestnictwo w tej międzynarodowej imprezie.

Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia, w momencie równonocy wiosennej (dzień trwa tyle samo, co noc). Podkreśla, że Ziemia jest naszym wspólnym dobrem. Pierwszy Dzień Ziemi obchodzono w 1970 roku. Ideę poparło ONZ i w tym dniu w siedzibie Narodów Zjednoczonych rozbrzmiewa Dzwon Pokoju.

Dzień Ziemi jest inicjatywą oddolną, wywodzącą się z nurtów proekologicznych; tego dnia prowadzone są coroczne akcje, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.

                 ● 

Od 2009 roku Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze bierze udział w ogólnoeuropejskiej imprezie pt. "Noc Muzeów". Imprezę tę wymyśili niemieccy muzealnicy w 1997 roku pod nazwą "Długa Noc Muzeów" ("Lange Nacht der Museen"). Po przyjęciu się jej w Europie zmieniła ona nazwę na Noc Muzeów. Polega ona na udostępnianiu muzeów nieodpłatnie w wybranym dniu i w określonych godzinach, przede wszystkim wieczornych i nocnych. Oprócz zwiedzania wystaw, udostępniania magazynów zbiorów, pracowni konserwatorskich przygotowuje się specjalne atrakcje, t.j: koncerty, wykłady, prezentacje multimedialne, spektakle itp. Noc Muzeów daje mozliwość odwiedzenia tych instytucji tym wszystkim, którzy z różnych względów nie mogą tego zrobić w ciągu dnia (praca, inne zajęcia), a także tzw. "nocnym markom" którzy chętnie korzystają z tej formy spędzenia czasu.

IMG 9558 IMG 6377 Noc Muzeów 2012 r. dsc02353mn noc muzeow 2014 Noc Muzeów 2015 mix 800x533 nm2017 

2018 Noc muzeów 2019

              ●

EDD logoPL

Od 1985 roku, z inicjarywy Rady Europy i Unii Europejskiej w Europie organizowana jest  coroczna europejska impreza promujaca zabytki pod wspólnym tytułem Europejskie Dni Dziedzictwa. Od 1991 roku, europejskim koordynatorem tej imprezy jest Centro national de Cultura w Lizbonie. Od 1993 roku biorą w niej udział podmioty z Polski. Na Dolnym Śląsku pierwszy raz zorganizowano ją w 2005 roku, w wzięło w niej udział 58 podmiotów z 51 miejscowości. Przez dwa lata koordynatorem tej europejskiej imprezy było Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, a od 2007 roku jest nim Muzeum Etnograficzne, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jest to impreza cykliczna organizowana we wrześniu. Muzeum Przyrodnicze bierze w niej udział od 2011 roku.

EDD 2013 1 EDD 2013 2 EDD 2013 3 EDD 2013 4 EDD 2013 5

                  ● 

Od 2009 roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości (ustanowione 23 kwietnia 1937 roku, przywrócone 15 lutego 1989 roku), Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Ooddział w Jeleniej Górze, w dniu 11 listopada organizują otwarte spotkania patriotyczne uświetnione wystepami zespołów muzycznych i wernisażami cyklicznych ekzpozycji fotograficznych pod wspólnym tytułem "Przyroda Kresów". Na wystawę składaja się zdjęcia wykonane przez członków Towarzystwa podczas ich wypraw na Kresy.

„Na wołyńskie zajedź stawy,
Boś nie słyszał takiej wrzawy,
Dzikich ptaków jakoś żywy:
Podsuń czółnem pod szuwary,
Bo pocieszne, ptasze rady,
Tamto sejmy, tamto gwary,
I zaloty i biesiady!
Słysząc krzyki i gwar dziki,
Patrząc na te ptasze zwady,
Tak się dziwnie w myśli plecie,
Tak się tonie w ptaszej wrzawie,
Iż przypomni człek o świecie;
Wstyd tu mówić, lecz żal prawie,
Że człek ptakiem sam nie żyje,
Takie szczęsne to bestyje! (…)”

Wincenty Pol, Pieśń o ziemi naszej, 1842

Spotkanie  patriotyczne 3 Spotkanie  patriotyczne 4 Spotkanie  patriotyczne 5 Spotkanie  patriotyczne 6 Spotkanie  patriotyczne 7

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA KRESÓW POŁUDNIOWO – WSCHODNICH
ODDZIAŁ JELENIOGÓRSKI 58–500 Jelenia Góra ul. Bohaterów Getta 2

herb Lwowa herb towarzystwa
 
Podstawowym zadaniem Towarzystwa jest: pielęgnowanie tradycji kresowych, mówienie prawdy o historii Rzeczypospolitej oraz pomoc Polakom pozostałym na Kresach jak również Kresowiakom mieszkającym w Kraju.
Towarzystwo organizuje: spotkania z prelekcjami, wystawy fotograficzne o przyrodzie i kulturze Kresów, konkursy dla młodzieży z cyklu "Ocalić od zapomnienia", wycieczki objazdowe na Kresy a także pomoc Rodakom na Kresach.
Oddział Jeleniogórski Towarzystwa ściśle współpracuje z Serbami Łużyckimi z Budziszyna, przy organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakteche kulturalnym. Należy do niego 150 osób.

                  ●