Klasztor, stan z 2012 r. (sierpień) 

 klasztor stan z 2012 3 1 klasztor remont klasztor stan z 2012 4 klasztor stan z 2012 5 klasztor stan z 2012 6 7 klasztor remont klasztor stan z 2012 8 

 klasztor stan z 2012 9 klasztor stan z 2012 10 klasztor stan z 2012 11 klasztor stan z 2012 12 klasztor stan z 2012 13 13 klasztor remont 14 klasztor remont

Zmodyfikowany projekt (opracowany przez S. Firszta w lutym 2012 r.) wykorzystania obiektu po przeniesieniu muzeum do Zespołu Pocysterskiego (funkcje niektórych pomieszczeń ułożone kondygnacjami), przy założeniu że Muzeum Przyrodnicze będzie jedynym użytkownikiem obiektu; stan na 1 poł. 2012 r.

Parter:
a) wejście, reprezentacyjny hol, szatnia, kasa, sklepik, pomieszczenia dozoru, biblioteka
b) ekspozycje stałe: "Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Śląsku"
"Naturalny Skarbiec Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej"
"Historia Cieplic od legend do XX wieku"
"Barokowe wnętrze mieszkalne (klasztorne)"
"Dzieje klasztoru w Cieplicach"
"Schaffgotschowie – Panowie na Cieplicach"
"Szlak cysterski – klasztory pocysterskie na Śląsku"
Piętro:
a) wydzielona część administracyjna: biura, pracownie merytoryczne, ekspozycja "Historia Muzeum w latach 1945-2012"
b) ekspozycje stałe: "Taki był Skarbiec Śląska"
"Niesamowity świat owadów"
"Barwny świat ptaków"
c) sala wystaw czasowych
Poddasze:
a) pracownia preparatorsko-konserwatorska
b) magazyny zbiorów (w tym magazyn zbiorów specjalnych)
c) ekspozycje stałe w formie olbrzymich dioram:
"Zwierzęta i rośliny naszego regionu"
"Zwierzęta świata"

W ciągu roku 2012, w związku m.in.: z decyzją o realizacji dodatkowego projektu pt. "Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym śląsku" (tak nazwano jedną z ekspozycji w przyszłej siedzibie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze) i konkursem na aranżację wystaw nowej siedziby Muzeum, zmieniane były założenia co do funkcji i przeznaczenia pomieszczeń, które zaproponował Projektant. Zmodyfikowany projekt (opracowany przez S.Firszta w lutym 2012 roku), wykorzystania obiektu po przeniesieniu muzeum do klasztoru (funkcje niektórych pomieszczeń ułożone kondygnacjami), przy założeniu że Muzeum Przyrodnicze będzie jedynym użytkownikiem obiektu, wg. stanu z 1 poł. 2012 roku.

Klasztor, stan z 2 poł. 2012 r. (listopad) 

klasztor stan z 2012 16 klasztor stan z 2012 17 klasztor stan z 2012 18 klasztor stan z 2012 19 klasztor stan z 2012 20 klasztor stan z 2012 21 klasztor sta2n z 2012 22 

klasztor stan z 2012 23 klasztor stan z 2012 24 klasztor stan z 2012 25 klasztor stan z 2012 26 klasztor stan z 2012 27 klasztor stan z 2012 28 klasztor stan z 2012 29 

Klasztor, stan z 1 poł. 2013 r. (luty)

        klasztor stan z 2012 31 klasztor stan z 2012 32 klasztor stan z 2012 33 klasztor stan z 2012 34 klasztor stan z 2012 35 klasztor stan z 2012 36 klasztor stan z 2012 37 

klasztor stan z 2012 38 klasztor stan z 2012 39 1 poł. 2013 klasztor klasztor stan z 2012 41 klasztor stan z 2012 42 klasztor stan z 2012 43 klasztor stan z 2012 44 klasztor stan z 2012 45