W latach 1952-2010 w Zespole Pocysterskim mieściły się m.in.: pralnia i magazyny gospodarcze Uzdrowiska Cieplice oraz Zakładowego Oddziału Obrony Cywilnej.

Zespół Pocysterski, stan z 2 poł. 2009 r.

Klasztor stan 2009 1 Klasztor stan 2009 2 Klasztor stan 2009 3 Klasztor stan 2009 4 Klasztor stan 2009 5 Klasztor stan 2009 6 

Klasztor stan 2009 7 Klasztor stan 2009 8 Klasztor stan 2009 9 Klasztor stan 2009 10 Klasztor stan 2009 11 Klasztor stan 2009 12 

 

Klasztor stan 2009 13 Klasztor stan 2009 14 Klasztor stan 2009 15 Klasztor stan 2009 16 Klasztor stan 2009 17 Klasztor stan 2009 18 

Klasztor stan 2009 19 Klasztor stan 2009 20 Klasztor stan 2009 21 Klasztor stan 2009 22 Klasztor stan 2009 23 Klasztor stan 2009 24 Klasztor stan 2009 25 

Klasztor stan 2009 26 Klasztor stan 2009 28 Klasztor stan 2009 29 Klasztor stan 2009 30 Klasztor stan 2009 31 Klasztor stan 2009 32 

Klasztor stan 2009 33 Klasztor stan 2009 34 Klasztor stan 2009 35 Klasztor stan 2009 36 Klasztor stan 2009 37 Klasztor stan 2009 38 

Klasztor stan 2009 39 Klasztor stan 2009 40 Klasztor stan 2009 41 

Długi Dom stan 2009 1 Długi Dom stan 2009 2

Klasztor, stan z 1 poł. 2010 r.

(za: Rafał Werszler, Dolnośląska Biblioteka Schaffgotschów, "PERSPECTIVA", Nr 2, 2010, s. 232-256)

 1 a 2 3 4 5 6 

 7 8

Klasztor, stan z 2 poł. 2010 r.

Klasztor 2010 9 Klasztor 2010 10 Klasztor 2010 11 Klasztor 2010 12 Klasztor 2010 13 Klasztor 2010 14

Klasztor 2010 15 Klasztor 2010 16 Klasztor 2010 17 Klasztor 2010 18 Klasztor 2010 19 Klasztor 2010 20

Klasztor 2010 21 Klasztor 2010 22 Klasztor 2010 23 Klasztor 2010 24 Klasztor 2010 25 Klasztor 2010 26

Klasztor 2010 27 Klasztor 2010 28 Klasztor 2010 29 Klasztor 2010 30 Klasztor 2010 31 Klasztor 2010 32

Klasztor 2010 33 Klasztor 2010 34 Klasztor 2010 35 Klasztor 2010 36 Klasztor 2010 37 Klasztor 2010 38

Klasztor 2010 39 Klasztor 2010 40 Klasztor 2010 41 Klasztor 2010 42 Klasztor 2010 43 Klasztor 2010 44

Klasztor 2010 45 Klasztor 2010 46 Klasztor 2010 47 Klasztor 2010 48 Klasztor 2010 49 Klasztor 2010 50

Klasztor 2010 51 Klasztor 2010 52 Klasztor 2010 53 Klasztor 2010 54 Klasztor 2010 55 Klasztor 2010 56

Klasztor 2010 57 Klasztor 2010 58 Klasztor 2010 59 Klasztor 2010 60 Klasztor 2010 61 Klasztor 2010 62

Klasztor 2010 63 Klasztor 2010 64 Klasztor 2010 65 Klasztor 2010 66 Klasztor 2010 67 Klasztor 2010 68

Klasztor 2010 69 Klasztor 2010 70 Klasztor 2010 71 Klasztor 2010 72 Klasztor 2010 73 Klasztor 2010 74

Klasztor 2010 75 Klasztor 2010 77 Klasztor 2010 79 Klasztor 2010 80

Ogólne założenia projektu przeniesienia muzeum do klasztoru, opracowane przez Stanisława Firszta po przejęciu obiektu przez Miasto Jelenia Góra i przy założeniu, że jego część będzie użytkowana przez Centrum Kultury "Przystań Twórcza" (stan z 2010 roku).

Projekt zakłada przebudowę i dostosowanie do celów muzealnych części budynku klasztornego w pocysterskim zespole klasztornym w Jeleniej Górze - Cieplicach, zajmowanego dziś przez Uzdrowisko Cieplice (część skrzydła wschodniego i zachodniego oraz skrzydło północne): w części parterowej obiektu (część skrzydła zachodniego i część skrzydła pomocnego) znalazłyby się pomieszczenia na działalność Centrum Kultury „Przystań Twórcza" w Cieplicach.  
  • Muzeum zajmować będzie część parterową klasztoru (część skrzydła północnego i wschodniego), piętro (część skrzydła wschodniego, skrzydło północne i część skrzydła zachodniego) oraz poddasze (część skrzydła wschodniego, skrzydło północne i część skrzydła zachodniego).
  • W części parterowej mają znaleźć się: hol (ok. 45 m2), preparatornia z magazynami (łącznie ok.40 m2), duża sala wystaw czasowych (53 m2).
  • Na piętrze; korytarze z wystawami stałymi (łącznie 150 m2), siedem sal wystawowych (łącznie 200 m2) i biblioteka z czytelnią (31 m2).
  • Na poddaszu znajdzie się osiem pokoi - pracowni merytorycznych (łączna powierzchnia ok. 100 m2), oraz dwa magazyny zbiorów (łączna powierzchnia ok. 150 m2).
W części muzealnej funkcjonować będzie winda umożliwiająca korzystanie z wystaw osobom niepełnosprawnym.
Muzeum posiadać będzie dodatkowe urządzenia: systemy instalacji przeciwpożarowej i antywłamianiowej, wentylacyjne, specjalistyczne oświetlenie, a niektóre pomieszczenia będą klimatyzowane (magazyny, sale wystawowe). Zmieni to diametralnie warunki obecnego muzeum, które z placówki przestarzałej przeistoczy się w nowoczesną, z możliwością dalszego rozwoju. Cały kompleks kulturalny klasztoru (muzeum i dom kultury) staną się "osią obrotową" tej części Jeleniej Góry. Będzie jej symbolem i wizytówką. Klasztor stanie się rodzajem "think-tank'u", wylęgarnią nowych idei dla miasta i regionu. Będzie prowadzić działalność usługową dla mieszkańców, w szczególności skierowaną do dzieci i młodzieży. Będą przy nim działały towarzystwa i stowarzyszenia, kluby i koła zainteresowań. Wszystko we współpracy z o.o. pijarami i Parafią Rzymsko-Katolicką, która zajmuje drugą część klasztoru. Cały kompleks klasztorny po zagospodarowaniu, dzięki nowym użytkownikom (muzeum, dom kultury) stanie się jedną z głównych atrakcji turystycznych oraz centrum kulturotwórczym regionu.
Ta część klasztoru, ożyje i będzie służyła mieszkańcom Jeleniej Góry, kuracjuszom i licznie przybywającym tu turystom.

Założenia te straciły swoja aktualność po podjęciu decyzji w lipcu 2011 r. o przekazaniu całego obiektu na cele muzealne.

Klasztor, stan z 2 poł. 2011 r. (wrzesień)

Klasztor 2 poł.2011 1 Klasztor 2 poł.2011 2 Klasztor 2 poł.2011 3 Klasztor 2 poł.2011 4 Klasztor 2 poł.2011 5 Klasztor 2 poł.2011 6 

Klasztor 2 poł.2011 7 Klasztor 2 poł.2011 8 Klasztor 2 poł.2011 9   

Klasztor, stan z 2 poł. 2011 r. (listopad)

Klasztor 2 poł.2011 10 Klasztor 2 poł.2011 11 Klasztor 2 poł.2011 12 Klasztor 2 poł.2011 13 Klasztor 2 poł.2011 14 Klasztor 2 poł.2011 15

Klasztor 2 poł.2011 16 Klasztor 2 poł.2011 17 Klasztor 2 poł.2011 18 Klasztor 2 poł.2011 19

Klasztor, stan z 2 poł. 2011 r. (grudzień)

Klasztor 2 poł.2011 20 Klasztor 2 poł.2011 21 Klasztor 2 poł.2011 22 Klasztor 2 poł.2011 23 Klasztor 2 poł.2011 24