Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu:

http://www.ap.wroc.pl/sites/default/files/dziedzictwo-schaffgotschow/index.html

                 kulturowe dziedzictwo

 
Saint Amour

Saint Amour

Muzyka z rękopisów tabular lutniowych cystersów krzeszowskich.
Miejsce i czas nagrania: dawna klasztorna biblioteka cystersów krzeszowskich, obecnie ss. benedyktynek w Krzeszowie, wrzesień 2013.
Realizator dźwieku o mastering: Filip Vernet
Producent nagrania: Jan Cizmar
Producent CD: Grzegorz Joachimiak
Przygotowanie partytury z rekonstrukcją i aranżacją głosów: Grzegorz Joachimiak
Wydawca: Urząd Miasta Jelenie Góra 2013

 

Tytuł  
01 - Dzwon - Bell - Glocke 
02 - Concerto VI C-dur - Prelude  
03 - Concerto VI C-dur - Ouverture  
04 - Concerto VI C-dur - Allemande
05 - Concerto VI C-dur - Courante 
06 - Concerto VI C-dur - Bouree 
07 - Concerto VI C-dur - Minuete  
08 - Concerto VI C-dur - Gavott   
09 - Concerto VI C-dur - Menuet  
10 - Concerto VI C-dur - Sarabande 
11 - Concerto VI C-dur - Echo   
12 - Concerto VI C-dur - Passacaile   
13 - Sonata D-dur - Praeludium   
14 - Sonata D-dur - Sarabande  
15 - Sonata D-dur - Gavotte   
16 - Sonata D-dur - Menuet   
17 - Sonata D-dur - Bouree   
18 - Sonata D-dur - Saint Amour   
19 - Sonata D-dur - Menuet   
20 - Sonata D-dur - Sarabande   

 

21 - Sonata D-dur - Menuet
22 - Sonata D-dur - Gigue
23 - Sonata D-dur - Menuet   
24 - Sonata D-dur - Gavotte   
25 - Delitiae testudinis oder Erfreuliche Lautenlust - Praeludium d   
26 - Aria g-moll 
27 - Adagio C-dur   
28 - Fuga C-dur    
29 - Sonata F-dur - Chaconne F-dur   
30 - Naenia funebris de poenis damnatorum. Symphonia   
31 - Aria. Quo me vocas aeternitas    
32 - Cur mundus militat    
33 - Lieber Gott! Wann wird ich sterben    
34 - Geduldt, Vernunft und Zeit    
35 - Zufriedenheit mein Schatz    
36 - Die Nacht ist vor der Thur    
37 - Alle Volcker    
38 - Wohin Nepomucene    
39 - Ihr Sohne kann Euch nicht     
40 - Verhangnis Ach! Aria    
41 - O! heilig treu Verschwiegner Mund     
42 - Air. Jesu du wirst Jetzt Verrathen     
43 - Stabat Mater dolorosa     
44 - O vos omnes. Si est dolor