Anna Nakwaska z domu Krajewska, żona Franciszka Salezego Nakwaskiego (1771-1848), szambelana króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, senatora Królestwa Polskiego, syna Klemensa Nakwaskiegio

Relacja pt. „Wspomnienia krótkiej podróży 1844 roku” (opr. Stanisław Firszt)

„Blisko kościoła był niegdyś klasztor teraz na bibliotekę, muzeum i szpital przerobiony. (…) W muzeum między rozlicznymi przedpotopowymi skamieniałościami widzimy na ścianach dwa ogromne genealogiczne drzewa. Obojętnie przechodzi się około starożytnego posiadaczy Warmbrunn (Cieplic) wywodu, ażeby ciekawym okiem i uwagą zajęcia pełną przypatrzyć się rodowodom Piastów książąt na Śląsku od Bolesława Chrobrego, aż do ostatniego tego szczepu potomka w ośmnastym stuleciu zgasłego (…) Znalazłam tam imię Opalińskiej między wielu znakomitymi nazwiskami; szlachetne polskie dziewice dzieliły nieraz tych małych udzielnych panów potęgę wtedy, kiedy wielcy Europy monarchowie nasze królewny na swe trony zapraszając, blaskiem ich wdzięków dwory swe zdobili. Piękny zbiór motylów i inne drobniejsze osobliwości zwracają uwagę w tym muzeum zwiedzających uwagę.” 

Genealogie namalowano w 1722 roku, na polecenie Ferdynanda Ludwiga von Besseler und Aschenburg, radcy cesarskiego i rajcy wrocławskiego, na podstawie ustaleń dokonanych, w 1657 roku przez Gottharda Franza Schaffgotscha (Gotard Franciszek Schaffgotsch, najmłodszy syn, ściętego za zdradę cesarza, Hansa Ulryka Schaffgotscha - dziadka hrabiego Johanna Antona Schaffgotscha, męża Barbary Agnieszki księżniczki piastowskiej; urodził się w 1629 roku; uczył się w Kolegium Jezuitów w Rzymie; kanonik wrocławski, proboszcz katedry wrocławskiej; protonotariusz apostolski; archidiakon w Legnicy; scholastyk w Głogowie; kanonik kapituły kolegiackiej przy kościele św. Krzyża we Wrocławiu; sędzia nadworny biskupa wrocławskiego Karola Józefa Habsburga; a po jego śmierci administrator dóbr diecezji wrocławskiej; genealog; zmarł w 1668 roku), dla hrabiego Johanna Antona Schaffgotscha (ur. 1675 r., założyciela fideikomisu Chojnik, podskarbiego cesarsko – królewskiego, tajnego radcy rzeczywistego, namiestnika i kanclerza Księstwa Świdnicko – Jaworskiego, dziedzicznego sędziego ziemskiego Świdnicy, dyrektora Urzędu Zwierzchniego, Kawalera Orderu Złotego Runa; wnuka księżniczki piastowskiej, Barbary Agnieszki).

 

1. Johann Anton Schaffgotsch                                                       Herb Schaffgotschów
Johann Anton Schaffgotsch - budowniczy Uniwersytetu Wrocławskiego         Herb Schaffgotschów

Barbara Agnieszka Schaffgotsch                                                       Herb Piastów brzesko legnickich
Księżniczka piastowska Barbara Agnieszka                                           Herb Piastów legnicko-brzeskich

Podpis pod drzewem genealogicznym Schaffgotschów
Podpis pod drzewem genealogicznym Schaffgotschów 
 
Dostojnego rodu Schaffgotschów, znacznego już pośród najstarszej arystokracji niemieckiej, sprowadzonego przez świętą Jadwigę na Śląsk i poprzez liczne rozgałęzienia do sąsiednich prowincji, najdokładniejszy wywód genealogiczny, przez szacownego i dostojnego pana Gottharda Franza hrabiego zwanego Schaffgotschem, Świętego Cesarstwa Rzymskiego semper frei na zamku Chojnik, wolnego pana (barona) na zamku Żmigrodzkim, prepozyta kościoła katedralnego p. w. św. Jana we Wrocławiu, lat temu 58 stworzony; obecnie starannie uzupełniony aż po dzisiejsze czasy i zadedykowany, z należnym uniżonym szacunkiem, najszacowniejszemu i szlachetnie urodzonemu panu Johannowi Antonowi zwanemu Schaffgotschem, hrabiemu i semper frei Świętego Cesarstwa Rzymskiego na zamku Chojnik, wolnemu panu (baronowi) na Żmigrodzie, rzeczywistemu tajnemu radcy i członkowi Kamery Świętego Cesarza Rzymskiego, dyrektorowi urzędu naczelnego obydwu części Śląska, starosty Księstw Świdnickiego i Jaworskiego, niezrównanej ozdobie swojego rodu, najgodniejszemu wnukowi królewskiej księżnej legnickiej i brzeskiej, przeszczęśliwemu ojcu siedmiorga szacownych, wspaniale zapowiadających się hrabiowskich dzieci, w dniu 19 kwietnia roku 1722, a więc w dniu 47. urodzin wysoko urodzonego pana hrabiego, z należnymi Mu, uniżonymi wyrazami szacunku i uwielbienia przez Ferdinanda Ludwiga von Breßler und Aschenburg, radcy Świętej Cesarskiej Wysokości i rajcy miasta Wrocławia.
 
Podpis pod drzewem Piastów
Podpis pod drzewem genealogicznym Piastów
 
Królewskiego prastarego rodu piastowskiego, który przez ponad siedem stuleci dzierżył berło Polski i Śląska najdokładniejszy wywód genealogiczny, przez szacownego i dostojnego pana Gottharda Franza hrabiego zwanego Schaffgotschem, Świętego Cesarstwa Rzymskiego semper frei na zamku Chojnik, wolnego pana (barona) na zamku Żmigrodzkim, prepozyta kościoła katedralnego p. w. św. Jana we Wrocławiu, lat temu 65 wielkimi staraniami stworzony; obecnie uzupełniony aż po dzisiejsze czasy (przy tym uzupełniony także o najszacowniejsze rody, które z tej krwi królewskiej w żeńskiej linii wywiedzione, jeszcze rozkwitają) i zadedykowany najszacowniejszemu i szlachetnie urodzonemu panu Johannowi Antonowi zwanemu Schaffgotschem, hrabiemu i semper frei Świętego Cesarstwa Rzymskiego na zamku Chojnik, wolnemu panu (baronowi) na Żmigrodzie, rzeczywistemu tajnemu radcy i członkowi Kamery Świętego Cesarza Rzymskiego, dyrektorowi urzędu naczelnego obydwu części Śląska, starosty Księstw Świdnickiego i Jaworskiego, niezrównanej ozdobie swojego rodu, najgodniejszemu wnukowi królewskiej księżnej legnickiej i brzeskiej Barbary Agnieszki, a teraz przeszczęśliwemu ojcu siedmiorga szacownych, wspaniale zapowiadających się hrabiowskich dzieci, w roku 1722, z należnymi Mu, uniżonymi wyrazami szacunku i uwielbienia przez Ferdinanda Ludwiga von Breßler und Aschenburg, radcy Świętej Cesarskiej Wysokości i rajcy miasta Wrocławia.