(opr. Ivo Łaborewicz)

W gmachu byłego klasztoru o.o. Cystersów jest biblioteka dziedzicznych hrabiów tutejszych, założona z 50.000 tomów, pomiędzy któremi hebrajskie, chińskie, arabskie i stare historii Szląska dotyczące są rękopisy, i nader ciekawy zbiór dawnych map się znajduje. W salach przybocznych obejrzeć można w pięknym i stosownem uporządkowaniu: minerały, konchy, skamieniałości przedpotopowych zwierząt i roślin itp.; zbiór broni tak przed wynalezieniem prochu używanej, jako też starożytnej palnej, pancerze, hełmy, tarcze i trofea, szablę turecką przez Jana Sobieskiego króla polskiego przy oswobodzeniu Wiednia zdobytą, i wiele innej tamże Turkom zabranej broni, i pomiędzy innemi jeszcze osobliwościami kapelusz księcia Bolko pierwszego.

Miedzioryt z 1715 roku Herb Schaffgotschów
Herb Schaffgotschów wg miedziorytu z 1715 r.

 

Rafał Werszler, Dolnośląska Biblioteka Schaffgotschów

a. Inwentarz biblioteki z XVIII b. Inwentarz biblioteki z XVIII c. Inwentarz biblioteki z XVIII d. Inwentarz biblioteki z XVIII
Inwentarz Biblioteki z XVIII wieku
 
1. Herb Schaffgotschów 2. Herb Schaffgotschów
Różne wersje herbu Schaffgotschów