1. Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce: materiał w I sympozjum w Cieplicach w dniach 29-30 maja 1968, "Biblioteka muzealnictwa i ochrony zabytków",seria B, t. 22

 2. Andrejew Adolf, Gotard Franz Schaffgotsch i jego księgozbiór, "Skarbiec Ducha Gór", nr 1/2002, s. 9-10

 3. Czyżewski K.J, Wawelskie zbiory militariów [w:], Studia z dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. XIV, Kraków 2015, s.289

 4. Daszewska Anna, Dzieła sztuki wracają do Dolnego Śląska, "Odra", R.1:1945, nr 6, s.6

 5. Firszt Stanisław, Cieplickie zbiory, "Biuletyn Jeleniogórski", nr 10, 2008, s.7-10

 6. Firszt Stanisław, Muzeum w Cieplicach (cz.1) - cisza przed burzą (lata 1945-1951), "Biuletyn Jeleniogórski", nr 11, 2009, s.16-17

 7. Firszt Stanisław, Muzeum w Cieplicach 9cz.2) - Cisza przed burzą (lata 1945-1951), "Biuletyn Jeleniogórski", nr 13, 2009, s.17-18

 8. Firszt Stanisław, Muzeum w Cieplicach (cz.3) - Rozdziobią nas kruki i wrony (1952), "Biuletyn Jeleniogórski", nr 14, 2009, s.17-18

 9. Firszt Stanisław, Muzeum w Cieplicach (cz.4) - Rozdziobią nas kruki i wrony (1952 rok), "Biuletyn Jeleniogórski", nr 16, 2009, s.18-19

 10. Firszt Stanisław, Pasieka karkonoska, "Ogród Ducha Gór", nr 1, 2009, s.5

 11. Firszt Stanisław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2008 rok, "Przyroda Sudetów", t.12, 2009, s.135-142

 12. Firszt Stanisław, 100 lecie Parku i Pawilonu Norweskiego w Jeleniej Górze-Cieplicach, "Rocznik Jeleniogórski", t. 41, 2009, s. 145-152

 13. Firszt Stanisław, Nieszczęsne losy zbiorów Schaffgotschów na tle odradzającego sie muzealnictwa polskiego po 1945 roku, "Rocznik Jeleniogórski", t. 42, 2010, s. 193-226

 14. Firszt Stanisław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2009 rok,"Przyroda Sudetów", t.13, 2010, s.301-309

 15. Firszt Stanisław, Jak feniks z popiołów (1), "Karkonosze. Góry Izerskie", Nr 6/2010, s.26-27

 16. Firszt Stanisław, Jak feniks z popiołów (2), "Karkonosze. Góry Izerskie", Nr 1/2011, s.20-24

 17. Firszt Stanisław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2010 rok,"Przyroda Sudetów", t.14, 2011, s.207-222

 18. Firszt Stanisław, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze (cz.1). Lata 1954-1982, "Rocznik Jeleniogórski", t. 43, 2011, s. 125-138

 19. Firszt Stanisław, Władca Karkonoszy, Schaffgotschowie, Muzeum w Cieplicach i Królestwo Ducha Gór, "Karkonosze. Góry Izerskie" Nr 4/2012, s.37-40

 20. Firszt Stanisław, Władca Karkonoszy, Schaffgotschowie, Muzeum w Cieplicach i Królestwo Ducha Gór, "Karkonosze. Góry Izerskie" Nr 5/2012, s.36-37

 21. Firszt Stanisław, Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2011 roku, "Przyroda Sudetów", t.15, 2012, s.219-240

 22. Firszt Stanisław, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze (cz.2). Lata 1982-1998, "Rocznik Jeleniogórski", t. 44, 2012, s. 161-182

 23. Firszt Stanisław, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze (cz.3). Lata 1999-2007, "Rocznik Jeleniogórski", t. 45, 2013, s. 119-140

 24. Firszt Stanisław, Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2012 roku, "Przyroda Sudetów", t.16, 2013, s.171-195

 25. Firszt Stanisław, "Nowo odkryte" freski dodatkową atrakcją Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze [w:] Mijające krajobrazy Polski. Ziemia Jeleniogórska, Jelenia Góra 2013, s.9-13

 26. Firszt Stanisław, Historie přirodovĕdné sbirky Schaffgotschů a Přirodovedného Muzea v Jeleni Hoře [w:], Jizerskĕ hory, Liberec 2013, s.277-279

 27. Firszt Stanisław, Velké zmĕny v  Přirodovĕdeckém muzeum, "Krkonoše. Jizerskĕ hory", 1/2014, s.24

 28. Firszt Stanisław, Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2014 roku, "Przyroda Sudetów", t.17, 2014, s. 224-242

 29. Firszt Stanisław, Ogrody przyklasztorne na przykładzie prepozytury w Cieplicach [w:] Wartości i zagrożenia parków krajobrazowych regionu jeleniogórskiego (Konferencja z okazji jubileuszu 25-lecia Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru), Jelenie Góra-Cieplice 2014, s.49-59

 30. Firszt, Stanisław Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2014 roku, "Przyroda Sudetów", t.18, 2015, s.246-266

 31. Firszt Stanisław, Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na frekwencję w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze w latach 1950-2014, "Rocznik Jeleniogórski", t. 47, 2015, s. 121-138

 32. Firszt Stanisław, Wystawy stałe w jeleniogórskim Muzeum Przyrodniczym, "Karkonosze", Nr 4 (282), 2015, s. 33-35 

 33. Firszt Stanisław, Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2016 roku, "Przyroda Sudetów", t.20, 2017, s.331-335

 34. Firszt Stanisław, Wyniki kwerendy w spisie rozproszonych zbiorów Schaffgotschów, przeprowadzony od 2015 do poł. 2017 r., "Rocznik Jeleniogórski", t. 49, 2017, s. 161-204

 35. Firszt Stanisław, Schaffgotschowie. Początki rodu, cz. I, ,,Karkonosze", 1(287), 2017, s. 35-37

 36. Firszt Stanisław, Gotsche II Schaff, pan na Chojniku i Cieplicach, ,,Karkonosze", 2(288), 2017, s 37-39

 37. Firszt Stanisałwa, Potomkowie Gotsche II Schaffa- Jak powstały główne gałęzie rodu, ,,Karkonosze", 3(289), 2017, s.37-39

 38. Firszt Stanisław, Potomkowie Gotsche II Schaffa i ich piastowskie koligacje, ,,Karkonosze", 4(290), 2017, s.29-31

 39. Firszt Stanisław, Jak potoczyły się losy dzieci Hansa Ulryka Schaffgoscha, "Karkonosze" 1(291)/2018, s. 30-33

 40. Firszt Stanisław, 80-ta rocznica urodzin dr Alfreda Borkowskiego, "Przyroda Sudetów", t. 21, 2018, s. 290-291

 41. Firszt Stanisław, Innocenta Tomaszewska - Rollauer (1935-2017), twórczyni aranżacji stałej wystawy w Pawilonie Norweskim, "Przyroda Sudetów", t. 21, 2018, s. 294-295

 42. Firszt Stanisław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2017 rok, "Przyroda Sudetów", t. 21, 2018, s. 2630283

 43. Firszt Stanisław, Wyniki kwerendy w sprawie rozproszonych zbiorów Schaffgotschów prowadzonej od połowy 2017 roku do początku 2018 roku, ,,Rocznik Jeleniogórski", t.50, 2018, s. 253-280

 44. Firszt Stanisław, Krzysztof Leopold Schaffgotsch, uczestnik Wiktorii Wiedeńskiej, ,,Karkonosze", 2(292),2018, s. 30-33

 45. Firszt Stanisław, Johann Anton Schaffgotsch, wnuk piastowskiej księżniczki, ,,Karkonosze', 3(293), 2018, s.32-34

 46. Firszt Stanisław, Johann Anton Schaffgotsch wnuk piastowskiej księżniczki (cz.2), "Karkonosze" 4 (294), 2018, s.32-34

 47. Firszt Stanisław, Wyniki kwerendy w sprawie rozproszonych zbiorów Schaffgotschów prowadzonej od połowy 2017 do początków 2018 roku, "Rocznik jeleniogórski", t.50, 2019, s.253-280

 48. Firszt Stanisław, Johan Anton Schaffgotsch - założyciel Biblioteki majorackiej, "Karkonosze", 1(295), 2019, s.32-35

 49. Firszt Stanisław, Karol Gotard Schaffgotsch świadek trzech wojen śląskich, "Karkonosze", 2 (296), 2019, s.33-35

 50. Firszt Stanisław, Książe biskup Filip Gotard Schaffgotsch, "Karkonosze", 3 (297), 2019, s.31-33

 51. Firszt Stanisław, 65. rocznica utworzenia Muzeum Przyrodniczego w Kotlinie Jeleniogórskiej, "Rocznik Jeleniogórski", t. 51, 2019, s.277-278

 1. Firszt Stanisław, Alfred Borkowski (11.04.1937-17.11.2018), "Rocznik Jeleniogórski", t.51, 2019, s.357-358

 2. Firszt Stanisław, Powstanie Muzeum Pzryrodniczego w Cieplicach, "Karkonosze", 4(298)/2019, s.26

 3. Firszt Stanisław, Jan Nepomuk Gotard Schaffgotsch i jego dzieła, "Karkonosze", 4(298)2019, s.29-31

 4. Firszt Stanisław, Středovéké osídlení na území dnešního Polska [w:] Jizerske hory, o historii a uméní do roku 1813, Liberec 2019, s.46-51

 5. Firszt Stanisław, Leopold Gotard Schaffgotsch i koniec cystersów w Cieplicach, "Karkonosze", 1(299)/2020, s.31-33

 6. Firszt Stanisław, Wielkie czyny Leopolda Gotarda Schaffgotscha, "Karkonosze", 3(301)/2020, s.19-31

 7. Firszt Stanisław, Leopold Christian Schaffgotsch - zięć pruskiego bohatera, "Karkonosze", 4(302)/2020, s.29-31 

 8. Firszt Stanisław, Dotychczasowe odkrycia i badania archeologiczne na terenie dawnej prepozytury cystersów w Cieplicach, "Rocznik Jeleniogórski", t.52, 2020, s.179-198
 1. Firszt Stanisław, Zbiory i placówki muzealne w regionie jeleniogórskim w 1945 roku i pierwszych latach powojennych [w:], Region Karkonoski w 1945 roku,archiwalia pogranicza polsko-czeskiego", Jelenia Góra 2021, s.49-60
 1. Firszt Stanisław, Od Leopolda Christiana do Leopolda Gotarda, "Karkonosze" 1(303)/2021, s.34-36

 1. Firszt Stanisław, z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2019 roku, "Przyroda Sydetów"", t.23, 2021, s. 297-312

 1. Firszt Stanisław, Ludwik Gotard Schaffgotsch i przełom wieków, "Karkonosze", t.2(304), 2021, s. 32-33

 1. Firszt Stanisław, Fryderyk Gotard Schaffgotsch. Początek końca potęgi rodu, "Karkonosze" 3(305)/2021, s.38-39

 1. Firszt Stanisław, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze w latach 2008-2020 [w:], "W krainie Ducha Gór", Jelenia Góra-Wrocław 2021, s.225-240
   
 2. Firszt Stanisław, Ostatnie lata Schaffgotschów w Cieplicach, "Karkonosze", t.4 (306), 2021, s. 33-34
 3. Giermaziak Wojciech, Ekslibrisy i grafika z księgozbioru Biblioteki Majorackiej Schaffgotschów w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie, "Rocznik Jeleniogórski", t. 49, 2017, s. 217-232

 4. Gołaszewski Janusz, Spuścizna kartograficzna Schaffgotschów w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu, "Rocznik Jeleniogórski", t. 37, 2005, s. 127-145

 5. Gramsz Bożena, Paczos Andrzej, Narkiewicz Czesław, Podsadowska Regina, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze-Cieplicach,"Przyroda Sudetów Zachodnich", t.3, 2000, s.145-150

 6. Gramsz Bożena, Narkiewicz Czesław, Paczos Andrzej, Podsadowska Regina, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 2001, "Przyroda Sudetów Zachodnich", t.4, 2001, s.181-185

 7. Gramsz Bożena, Paczos Andrzej, Podsadowska Regina, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 2002, "Przyroda Sudetów Zachodnich", t.5, 2002, s.117-222

 8. Gramsz Bożena, Narkiewicz Czesław, Paczos Andrzej, Podsadowska Regina, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 2005, "Przyroda Sudetów", t.8, 2005, s.203-208

 9. Hartwich Mateusz J., Józef Sykulski (1905-1994). Przypis źródłowy do biografii autora pierwszej polskiej publikacji o Duchu Gór z 1995 roku, "Skarbiec Ducha Gór", Nr 3, 2008, s. 3-4

 10. Iwanek Marian,  Biblioteka Schaffgotschów, "Rocznik Jeleniogórski", t. 24, 1986, s. 43057

 11. Kośny Leszek, Jelonek rogacz w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, "Ogród Ducha Gór", Nr1-3, 2014, s.11

 12. Kośny Leszek, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze- jego przyrodnicze kolekcje i wystawy [w:] Muzealnictwo Przyrodnicze w Polsce, Gołuchów 2017, s. 204-209

 13. Kowalski Jacek M., Kudelski Robert J., Sulik Robert, Lista Grundmanna. Tajemnice skarbów Dolnego Śląska, Warszawa 2015

 14. Kuzio-Podrucki Arkadiusz, Ostatnia pani cieplickiego pałacu Zofia hrabina Schaffgotsch, hrabianka von Oppersdorff (1887-1973), "Rocznik Jeleniogórski", t.50, 2019, s.141-152

 15. Kysil Małgorzata, Dwa tomy manuskryptów Antona Altmana, kronikarza Schaffgotschów, na tle przed- i powojennych losów Biblioteki Majorackiej w Cieplicach, "Rocznik Jeleniogórski", t. 49, 2017, s. 153-160

 16. Kysil Małgorzata, Dawny zbiór obrazów w pałacu rodu Schaffgotschów w Cieplicach, "Rocznik Jeleniogórski", t.51, 2019, s.155-178

 17. Łaborewicz Ivo, Maria Langdo - pierwszy polski kierownik Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach (w latach 1946-1953), "Przyroda Sudetów", t.7, 2004, s.233-234 

 18. Łaborewicz Ivo, Cieplickie zbiory muzealne Schaffgotschów przed 1945 rokiem, "Sudety", nr 1(46). 2005, s.12-13

 19. Łaborewicz Ivo, Dwa opisy Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach (rok 1951 i 1964), "Skarbiec Ducha Gór", nr 3/2006, s. 12-13

 20. Łaborewicz Ivo, Dom Zdrojowy w Świeradowie Zdroju, "Karkonosze", nr 4 (306), 2021, s. 27-28
 21. Łuczyński Romuald. M., Rezydencje magnackie w Kotlinie Jeleniogórskiej w XIX wieku, Wrocław 2007, s. 167-173

 22. Łukaszewicz Piotr., Malarstwo niemieckie od klasycyzmu do symbolizmu, Katalog zbiorów, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2012, s.81,101,109,261

 23. Narkiewicz Czesław, Paczos Andrzej, Podsadowska Regina, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 1998, "Przyroda Sudetów Zachodnich", t. 1, 1998, s.117-122

 24. Narkiewicz Czesław, Paczos Andrzej, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 1999, "Przyroda Sudetów Zachodnich", t.2, 1999, s.125-130

 25. Paczos Andrzej, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze-Cieplicach, "Przyroda Sudetów Zachodnich", t.1, 1998, s. 107-112

 26. Paczos Andrzej, Podsadowska Regina, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze-Cieplicach - 2004 rok, "Przyroda Sudetów", t.7, 2004, s. 235-239

 27. Paczos Andrzej, Kalendarium Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, "Przyroda Sudetów", t.9, 2006, s. 211-214

 28. Paczos Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze w 2007 roku, "Przyroda Sudetów", t.10, 2007, s. 269-275

 29. Paczos Andrzej, Koncepcja docelowego funkcjonowania Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze na najbliższe 20 lat, "Przyroda Sudetów", t.10, 2007, s. 276-281

 30. Andrzej Paczos, Zbiory przyrodnicze hr. Schafgotschów w Cieplicach do 1945 roku, " Karkonosz", nr 3-4 (10-11), Wrocław 1994, s. 119-128

 31. Paczos Andrzej, Jak powstało Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach, "Karkonosze", nr 11-12, 1993, s.15-18

 32. Paczos Andrzej, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze-Cieplicach, "Przyroda Sudetów Zachodnich", t.1, 1998, s.109

 33. Pawłowicz Weronika, Z księgozbioru Schaffgotschów w Bibliotece Śląskiej. Stare druki, "Książnica Śląska", t. 30, Katowice 2018, s.32-65

 34. Pierzchała Marek, Houszka Ewa, Lejman Beata, Łukaszewicz Piotr, Malarstwo śląskie 1520-1800, Wrocław 2009, s.15,109,198,290,295,349,387

 35. Podsadowska Regina, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 2003, "Przyroda Sudetów Zachodnich", t.6, 2003, s.243-246

 36. Pomykalscy Beata i Paweł, Oczko Joanna, Śląscy Potentaci. Dziedzictwo Schaffgotschów, Gliwice 2014

 37. Ptaszyński Janusz, Skarby Schaffgotschów, "Skarbie Ducha Gór", nr 1, 2008, s.13-15

 38. Radwan A., Kolekcja militariów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa [w:], Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. XIV, Kraków 2012, s.372-373

 39. Sokołowski Tomasz, Plany i ciekawostki muzealne cz. I, ,,Zachodni Poradnik Łowiecki", 3(39, 2011, s. 24-25

 40. Sokołowski Tomasz , Plany i ciekawostki muzealne, cz.II, ,, Zachodni Poradnik Łowiecki", 3(47), s. 26

 41. Sokołowski Tomasz, Zapraszamy do muzeum, ,,Zachodni Poradnik Łowiecki" 3(59), 2016, s.33-34

 42. Werszler Rafał, Dolnośląska biblioteka Schaffgotschów. Lokalizacja, księgozbiór, wnętrza, meble, "Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne", r. 9, 2010, nr 2/17, s.232-256

 43. Witecki J., Świderska-Łupińska M., Oręż europejski, Wrocław 2013, s. 9,68,111,117,183,187,191,192,197,200,201,202,203,208,209,214 

 44. Wojtaszek Mariola, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2020 roku, "Przyroda Sudetów", t.23, 2021, s.313-327

 45. Wrzesiński Szymon, Urban Krzysztof, Polskie skarby pod Karkonoszami, skrytki Grundmanna i Szczelina Jeleniogórska, Łódź, 2017, wyd. Cindirella.

 46. Żelasko Stefania, Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu, Jelenia Góra 2021,s.207