1. Anna Daszewska, Dzieła sztuki wracają z Dolnego Śląska, "Odra", R.1:1945, nr 6, s.6

2. Stanisław Firszt, Nieszczęsne losy zbiorów Schaffgotschów na tle odradzającego sie muzealnictwa polskiego po 1945 roku, "Rocznik Jeleniogórski", t. 42, 2010, s. 193-226

3. Stanisław Firszt, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze (cz.1). Lata 1954-1982, "Rocznik Jeleniogórski", t. 43, 2011, s. 125-138

4. Stanisław Firszt, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze (cz.2). Lata 1982-1998, "Rocznik Jeleniogórski", t. 44, 2012, s. 161-182

5. Stanisław Firszt, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze (cz.3). Lata 1999-2007, "Rocznik Jeleniogórski", t. 45, 2013, s. 119-140

6. Stanisław Firszt, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2008 rok, "Przyroda Sudetów", t.12, 2009, s.135-142

7. Stanisław Firszt, 100 lecie Parku i Pawilonu Norweskiego w Jeleniej Górze-Cieplicach, "Rocznik Jeleniogórski", t. 41, 2009, s. 145-152

8. Stanisław Firszt, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2009 rok,"Przyroda Sudetów", t.13, 2010, s.301-309

9. Stanisław Firszt, Jak feniks z popiołów (1), "Karkonosze. Góry Izerskie", Nr 6/2010, s.26-27

10. Stanisław Firszt, Jak feniks z popiołów (2), "Karkonosze. Góry Izerskie", Nr 1/2011, s.20-24

11. Stanisław Firszt, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2010 rok,"Przyroda Sudetów", t.14, 2011, s.207-222

12. Stanisław Firszt, Władca Karkonoszy, Schaffgotschowie, Muzeum w Cieplicach i Królestwo Ducha Gór, "Karkonosze. Góry Izerskie" Nr 4/2012, s.37-40

13. Stanisław Firszt, Władca Karkonoszy, Schaffgotschowie, Muzeum w Cieplicach i Królestwo Ducha Gór, "Karkonosze. Góry Izerskie" Nr 5/2012, s.36-37

14. Stanisław Firszt, Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2011 roku, "Przyroda Sudetów", t.15, 2012, s.219-240

15. Stanisław Firszt, Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2012 roku, "Przyroda Sudetów", t.16, 2013, s.171-195

16. Stanisław Firszt, "Nowo odkryte" freski dodatkową atrakcją Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze [w:] Mijające krajobrazy Polski. Ziemia Jeleniogórska, Jelenia Góra 2013, s.9-13

17. Stanisław Firszt, Historie přirodovĕdné sbirky Schaffgotschů a Přirodovedného Muzea v Jeleni Hoře [w:], Jizerskĕ hory, Liberec 2013, s.277-279

18. Stanisław Firszt, Velké zmĕny v  Přirodovĕdeckém muzeum, "Krkonoše. Jizerskĕ hory", 1/2014, s.24

19. Stanisław Firszt, Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2014 roku, "Przyroda Sudetów", t.17, 2014, s. 224-242

20. Stanisław Firszt, Ogrody przyklasztorne na przykładzie prepozytury w Cieplicach [w:] Wartości i zagrożenia parków krajobrazowych regionu jeleniogórskiego (Konferencja z okazji jubileuszu 25-lecia Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru), Jelenie Góra-Cieplice 2014, s.49-59

21. Stanisław Firszt, Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2014 roku, "Przyroda Sudetów", t.18, 2015, s.246-266

22. Stanisław Firszt, Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na frekwencję w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze w latach 1950-2014, "rocznik Jeleniogórski", t. 47, 2015, s. 121-138

23. Stanisław Firszt, Wystawy stałe w jeleniogórskim Muzeum Przyrodniczym, "Karkonosze", Nr 4 (282), 2015, s. 33-35 

24. Stanisław Firszt, Cieplickie zbiory, "Biuletyn Jeleniogóski", nr 10, 2008, s.7-10

25. Stanisław Firszt, Muzeum w Cieplicach (cz.1) - cisza przed burzą (lata 1945-1951), "Biuletyn Jeleniogórski", nr 11, 2009, s.16-17

25. Stanisław Firszt, Muzeum w Cieplicach 9cz.2) - Cisza przed burzą (lata 1945-1951), "Biuletyn Jeleniogórski", nr 13, 2009, s.17-18

26. Stanisław Firszt, Muzeum w Cieplicach (cz.3) - Rozdziobią nas kruki i wrony (1952), "Biuletyn Jeleniogórski", nr 14, 2009, s.17-18

27. Stanisław Firszt, Muzeum w Cieplicach (cz.4) - Rozdziobią nas kruki i wrony (1952 rok), "Biuletyn Jeleniogórski", nr 16, 2009, s.18-19

28. Stanisław Firszt, Pasieka karkonoska, "Ogród Ducha Gór", nr 1, 2009, s.5

29. Stanisław Firszt, Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2016 roku, "Przyroda Sudetów", t.20, 2017, s.331-335

30. Czesław Narkiewicz, Andrzej Paczos, Regina Podsadowska, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 1998, "Przyroda Sudetów Zachodnich", t. 1, 1998, s.117-122

31. Andrzej Paczos, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze-Cieplicach, "Przyroda Sudetów Zachodnich", t.1, 1998, s. 107-112

32. Czesław Narkiewicz, Andrzej Paczos, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 1999, "Przyroda Sudetów Zachodnich", t.2, 1999, s.125-130

33. Bożena Gramsz, Andrzej Paczos, Czesław Narkiewicz, Regina Podsadowska, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze-Cieplicach,"Przyroda Sudetów Zachodnich", t.3, 2000, s.145-150

34. Bożena Gramsz, Czesław Narkiewicz, Andrzej Paczos, Regina Podsadowska, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 2001, "Przyroda Sudetów Zachodnich", t.4, 2001, s.181-185

35. Bożena Gramsz, Andrzej Paczos, Regina Podsadowska, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 2002, "Przyroda Sudetów Zachodnich", t.5, 2002, s.117-222

36. Regina Podsadowska, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 2003, "Przyroda Sudetów Zachodnich", t.6, 2003, s.243-246

37. Ivo Łaborewicz, Maria Langdo - pierwszy polski kierownik Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach (w latach 1946-1953), "Przyroda Sudetów", t.7, 2004, s.233-234 

38. Ivo Łaborewicz,Cieplickie zbiory muzealne Schaffgotschów przed 1945 rokiem, "Sudety", nr 1(46). 2005, s.12-13

39. Andrzej Paczos, Regina Podsadowska, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze-Cieplicach - 2004 rok, "Przyroda Sudetów", t.7, 2004, s. 235-239

40. Bożena Gramsz, Czesław Narkiewicz, Andrzej Paczos, Regina Podsadowska, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 2005, "Przyroda Sudetów", t.8, 2005, s.203-208

41. Andrzej Paczos, Kalendarium Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, "Przyroda Sudetów", t.9, 2006, s. 211-214

42. Andrzej Paczos, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze w 2007 roku, "Przyroda Sudetów", t.10, 2007, s. 269-275

43. Andrzej Paczos, Koncepcja docelowego funkcjonowania Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze na najbliższe 20 lat, "Przyroda Sudetów", t.10, 2007, s. 276-281

44. Andrzej Paczos, Zbiory przyrodnicze hr. Schafgotschów w Cieplicach do 1945 roku, "Karkonosz", nr 3-4 (10-11), Wrocław 1994, s. 119-128

45. Andrzej Paczos, Jak powstało Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach, "Karkonosze", nr 11-12, 1993, s.15-18

46. Andrzej Paczos, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze-Cieplicach, "Przyroda Sudetów Zachodnich", t.1, 1998, s.109

47. Leszek Kośny, Jelonek rogacz w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, "Ogród Ducha Gór", Nr1-3, 2014, s.11

48. Romuald. M. Łuczyński, Rezydencje magnackie w Kotlinie Jeleniogórskiej w XIX wieku, Wrocław 2007, s. 167-173

49. Jacek M. Kowalski, Robert J. Kudelski, Robert Sulik, Lista Grundmanna. Tajemnice skarbów Dolnego Śląska, Warszawa 2015

50. Ivo Łaborewicz, Dwa opisy Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach (rok 1951 i 1964), "Skarbiec Ducha Gór", nr 3/2006, s. 12-13

51. Adolf Andrejew, Gotard Franz Schaffgotsch i jego księgozbiór, "Skarbiec Ducha Gór", nr 1/2002, s. 9-10

52. Janusz Gołaszewski, Spuścizna kartograficzna Schaffgotschów w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu, "Rocznik Jeleniogórski", t. 37, 2005, s. 127-145

53. Marian Iwanek,  Biblioteka Schaffgotschów, "Rocznik Jeleniogórski", t. 24, 1986, s. 43057

54. Piotr Łukaszewicz, Malarstwo niemieckie od klasycyzmu do symbolizmu, Wrocław 2012

55. Marek Pierzchała, Ewa Houszka, Beata Lejman, Piotr Łukaszewicz, Malarstwo śląskie 1520-1800, Wrocław 2009

56. Janusz Ptaszyński, Skarby Schaffgotschów, "Skarbie Ducha Gór", nr 1, 2008, s.13-15

57. Rafał Werszler, Dolnośląska biblioteka Schaffgotschów. Lokalizacja, księgozbiór, wnętrza, meble, "Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne", r. 9, 2010, nr 2/17, s.232-256

58. Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce: materiał w I sympozjum w Cieplicach w dniach 29-30 maja 1968, "Biblioteka muzealnictwa i ochrony zabytów", seria B, t. 22

59. Kysil Małgorzata, Dwa tomy manuskryptów Antona Altmana, kronikarza Schaffgotschów, na tle przed- i powojennych losów Biblioteki Majorackiej w Cieplicach, "Rocznik Jeleniogórski", t. 49, 2017, s. 153-160

60. Firszt Stanisław, Wyniki kwerendy w spisie rozproszonych zbiorów Schaffgotschów, przeprowadzony od 2015 do poł. 2017 r., "Rocznik Jeleniogórski", t. 49, 2017, s. 161-204

61. Giermaziak Wojciech, Ekslibrisy i grafika z księgozbioru Biblioteki Majorackiej Schaffgotschów w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie, "Rocznik Jeleniogórski", t. 49, 2017, s. 217-232

62Pomykalscy Beata i Paweł, Oczko Joanna, Śląscy Potentaci. Dziedzictwo Schaffgotschów, Gliwice 2014

63. Wrzesiński Szymon, Urban Krzysztof, Polskie skarby pod Karkonoszami, skrytki Grundmanna i Szczelina Jeleniogórska, Łódź, 2017, wyd. Cindirella.

64. Stanisław Firszt, Jak potoczyły się losy dzieci Hansa Ulryka Schaffgoscha, "Karkonosze" 1(291)/2018, s. 30-33

65. Stanisław Firszt, 80-ta rocznica urodzin dr Alfreda Borkowskiego, "Przyroda Sudetów", t. 21, 2018, s. 290-291

66. Stanisław Firszt, Innocenta Tomaszewska - Rollauer (1935-2017), twórczyni aranżacji stałej wystawy w Pawilonie Norweskim, "Przyroda Sudetów", t. 21, 2018, s. 294-295

67. Stanisław Firszt, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2017 rok, "Przyroda Sudetów", t. 21, 2018, s. 2630283

68. Stanisław Firszt, Wyniki kwerendy w sprawie rozproszonych zbiorów Schaffgotschów prowadzonej od połowy 2017 roku do początku 2018 roku, ,,Rocznik Jeleniogórski", t.50, 2018, s. 253-280

69. Tomasz Sokołowski, Plany i ciekawostki muzealne cz. I, ,,Zachodni Poradnik Łowiecki", 3(39, 2011, s. 24-25

70. Tomasz Sokołowski , Plany i ciekawostki muzealne, cz.II, ,, Zachodni Poradnik Łowiecki", 3(47), s. 26

71. Tomasz Sokołowski, Zapraszamy do muzeum, ,,Zachodni Poradnik Łowiecki" 3(59), 2016, s.33-34

72. Leszek Kośny, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze- jego przyrodnicze kolekcje i wystawy [w:] Muzealnictwo Przyrodnicze w Polsce, Gołuchów 2017, s. 204-209

73. Stanisław Firszt, Schaffgotschowie. Początki roku, cz.I, ,,Karkonosze", 1(287), 2017, s. 35-37

74. Stanisław Firszt, Gotsche II Schaff, oan na Chojniku i Cieplicach, ,,Karkonosze", 2(288), 2017, s 37-39

75. Stanisałwa Firszt, Potomkowie Gotsche II Schaffa- Jak powstały główne gałęzie rodu, ,,Karkonosze", 3(289), 2017, s.37-39

76. Stanisław Firszt, Potomkowie Gotsche II Schaffa i ich piastowskie koligacje, ,,Karkonosze", 4(290), 2017, s.29-31

77. Stanisław Firszt, Krzysztof Leopold Schaffgotsch, uczestnik Wiktorii Wiedeńskiej, ,,Karkonosze", 2(292),2018, s. 30-33

78. Stanisław Firszt, Johann Anton Schaffgotsch, wnuk piastowskiej księżniczki, ,,Karkonosze', 3(293), 2018, s.32-34

79. Weronika Pawłowicz, Z księgozbioru Schaffgotschów w Bibliotece Śląskiej. Stare druki, "Książnica Śląska", t. 30, Katowice 2018, s.32-65

80. Stanisław Firszt, Wyniki kwerendy w sprawie rozproszonych zbiorów Schaffgotschów prowadzonej od połowy 2017 do początków 2018 roku, "Rocznik jeleniogórski", t.50, s.253-280

81. Stanisław Firszt, Johann Anton Schaffgotsch wnuk piastowskiej księżniczki (cz.2), "Karkonosze" 4 (294), 2018, s.32-34

82. Stanisław Firszt, Johan Anton Schaffgotsch - założyciel Biblioteki majorackiej, "Karkonosze", 1(295), 2019, s.32-35

83. Stanisław Firszt, Karol Gotard Schaffgotsch świadek trzech wojen śląskich, "Karkonosze", 2 (296), 2019, s.33-35

84. Stanisław Firszt, Książe biskup Filip Gotard Schaffgotsch, "Karkonosze", 3 (297), 2019, s.31-33

85. Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Ostatnia pani cieplickiego pałacu Zofia hrabina Schaffgotsch, hrabianka von Oppersdorff (1887-1973), "Rocznik Jeleniogórski", t.50, 2019, s.141-152

86. Mateusz J. Hartwich, Józef Sykulski (1905-1994). Przypis źródłowy do biografii autora pierwszej polskiej publikacji o Duchu Gór z 1995 roku, "Skarbiec Ducha Gór", Nr 3, 2008, s. 3-4

87. S.Firszt, 65. rocznica utworzenia Muzeum Przyrodniczego w Kotlinie Jeleniogórskiej, "Rocznik Jeleniogórski", t. 51, 2019, s.277-278

88. S.Firszt, Alfred Borkowski (11.04.1937-17.11.2018), "Rocznik Jeleniogórski", t.51, 2019, s.357-358

89. S.Firszt, Powstanie Muzeum Pzryrodniczego w Cieplicach, "Karkonosze", 4(298)/2019, s.26

90. S.Firszt, Jan Nepomuk Gotard Schaffgotsch i jego dzieła, "Karkonosze", 4(298)2019, s.29-31

91. S.Firszt, Středovéké osídlení na území dnešního Polska [w:] Jizerske hory, o historii a uméní do roku 1813, Liberec 2019, s.46-51

92. M.Kysil, Dawny zbiór obrazów w pałacu rodu Schaffgotschów w Cieplicach, "Rocznik Jeleniogórski", t.51, 2019, s.155-178

93. S.Firszt, Leopold Gotard Schaffgotsch i koniec cystersów w Cieplicach, "Karkonosze", 1(299)/2020, s.31-33

94. S.Firszt, Wielkie czyny Leopolda Gotarda Schaffgotscha, "Karkonosze", 3(301)/2020, s.19-31

95. S.Firszt, Leopold Christian Schaffgotsch - zięć pruskiego bohatera, "Karkonosze", 4(302)/2020, s.29-31

100. S.Firszt, Dotychczasowe odkrycia i badania archeologiczne na terenie dawnej prepozytury cystersów w Cieplicach, "Rocznik Jeleniogórski", t.52, 2020,
        s.179-198
 
101. S.Firszt, Dotychczasowe odkrycia i badania archeologiczne na terenie dawnej prepozytury cystersów w Cieplicach, "Rocznik Jeleniogórski", t.52, 2020,
        s.179-198
 
102. S.Firszt, Zbiory i placówki muzealne w regionie jeleniogórskim w 1945 roku i pierwszych latach powojennych [w:], Region Karkonoski w 1945 roku,
        archiwalia pogranicza polsko-czeskiego", Jelenia Góra 2021, s.49-60
 
103. Od Leopolda Christiana do Leopolda Gotarda, "Karkonosze" 1(303)/2021, s.34-36
 
104. S.Firszt, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2019 roku, "Przyroda Sydetów"", t.23, 2021, s. 297-312
        
105. Ludwik Gotard Schaffgotsch i przełom wieków, "Karkonosze" 3(304)/2021, s.32-33