"Jeszcze krótką obywszy podróż i ubarwione przeszedłszy niwy, stawia się na miejscu upragnionego odpocznienia we wsi Hermsdorf. Położenie tey wsi przy górze Kynast, nadre iest powabne: w pałacu obszernym prostego stylu znayduie się biblioteka z wielu działami ubogacona, gabinet naturalny i zbiór starożytnych osobliwości"

 łodzik, głowonóg w którym wyrzeźbiony jest hełm rycerski
Jedna z największych ciekawostek w zbiorach Schaffgotschów. Hełm rycerski wyrzeźbiony w muszli głowonoga łodzika Nautilus pompilius
Podróżnicy w Górach Olbrzymich. Antologia tekstów źródłowych z XVII-XX wieku, wybrał i przełożył Marcin Wawrzyńczak, Chromiec-Görlitz 2020, s. 292