Get Adobe Flash player

Historia Zbiorów i Muzeum

Geschichte der Schaffgotsch’schen Sammlungen

(Text: Andrzej Paczos)

Die Sammlungen des Naturkundemuseums in Jelenia Góra haben ihren Ursprung hauptsächlich in der Kollektion der Adelsfamilie von Schaffgotsch.

t1 3Stammbaum der Familie von Schaffgotsch, bearb. von Arkadiusz Kuzio-Podrucki ©2007

Ihre Anfänge reichen bis ans Ende des 17. Jh. Den Grund dafür legte die Bibliothek, die Graf Johann Anton von Schaffgotsch (1675-1742) im neuen Schloss in Sobieszów (Hermsdorf) einrichtete. Später war sie Teil des Fideikommisses von Kynast. In der Bibliothek wurden nicht nur Bücher und Urkunden, aber auch verschiedene Andenken aufgehoben. Sie besaß auch ein sog. Kuriositätenkabinett, das die Besucher in Staunen versetzen und vom breiten Faible des Besitzers zeugen sollte.

t1 45Johann Anton Schaffgotsch (1675-1742) – der Gründer der Bibliothek und der Sammlungen

t1 14 t1 15So konnte die Schaffgotsch’sche Bibliothek mit den Kuriositätenkabinetten im Hermsdorfer Schloss Anfang des 18. Jh. aussehen.
(Quelle: M. Mencfel, Skarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na Śląsku w wiekach XVII i XVIII, Warschau 2010)

Weiterlesen: Geschichte der Schaffgotsch’schen Sammlungen

Die Bibliothek der Grafen von Schaffgotsch

Die Geschichte der Bibliothek bis 1914
(Text Agnes Siebelt)

Im "Wanderer im Riesengebirge", Jahrgang 1914, Nr. 2; Ausgabe 376, Seite 23 ff. 

johann anton_Schaffgotsch Johann Anton Schaffgotsch     herb100

Als der eigentliche Begründer der heutigen 80 000 Bände starken Schaffgotsch’schen Majoratsbibliothek ist Graf Hans Anton Schaffgotsch (geb. 1675, gest. 1742) anzusehen. Allerdings bestand bereits im 16. Jahrhundert im Amtshause zu Giersdorf eine Bücherei, die gelegentlich in Testamenten Erwähnung findet, doch ist näheres über sie nirgends zu finden. Dieser Bücherei überwies Graf Hans Anton Schaffgotsch, was ihm an Büchern in die Hand kam. Er führte ein eigenes Ex libris, das heut noch unzählige Bücher als von ihm herstammend bezeichnet. Oft auch zeigen solche seine eigene Namensunterschrift.

Weiterlesen: Die Bibliothek der Grafen von Schaffgotsch

Johna Quincy Adamsa „Listy o Śląsku” z 1800 roku

Quincy AdamsNic nie może być piękniejszego nad położenie samej Jeleniej Góry: pięknie zbudowane miasto z wieloma okazałymi budynkami w dolinie, otoczone wzgórzami ze wszech stron, z wspaniałym widokiem na Karkonosze. Nie mieliśmy jednak sposobności rozkoszować się w pełni jego pięknem; ciemna noc, kiedy przyjechaliśmy, ukryła czarujący widok, jaki stanowi miasto dla zbliżającego się podróżnego. Bardzo trudno nam było znaleźć lokum, miasto było zapełnione gośćmi dzięki sąsiedztwu kąpieli w Cieplicach, czynnych dwa miesiące, od połowy czerwca.

Weiterlesen: Johna Quincy Adamsa  „Listy o Śląsku” z 1800 roku

Joseph Mendelssohn, Kronika mojej podróży do wód cieplickich w roku 1812

(tłum. Tomasz Pryll)

Środa, 29. lipca

Pogoda poczęła zmieniać się na nieprzyjemną. Wieczorem udaliśmy się pieszo do Hermsdorff [Sobieszów]. Mili ludzie w szynku, mężczyzna, kobieta i dzieci. Piwo i mleko za dwa czeskie grajcary. Chcieliśmy zwiedzić bibliotekę, o której czytaliśmy w naszych książkach. Jednak w pałacu nie znaleźliśmy nikogo, kto potrafiłby zrozumieć słowo „biblioteka” [Mendelssohn mógł czytać o bibliotece u Hosera].

1024px-Joseph Mendelssohn_cropped_691x768 Joseph Mendelssohn
Również słowo „książnica” nie posunęło nas ani o krok. Nasz gospodarz powiedział nam po powrocie, że nasz trud był próżny: trzeba było zapytać mnichów (?), bowiem od wielu lat uratowane z pożaru zamku Chojnik w 1674 r. dokumenty i rękopisy porzucone są na pastwę zniszczeń i robactwa. – Takie niedbalstwo winno być moim zdaniem karalne i jest zbrodnią przeciwko narodowi w czasach współczesnych i w przyszłości. Jeśli już musimy dźwigać jarzmo i obowiązki wielkich państw, winniśmy zadbać o to, byśmy mogli cieszyć się tym, o co wielkie państwa winny zachować – muzea ojczyźniane winny starannie przechowywać to, co pozostało nam z czasów minionych, a więc to, co kreuje naród: sięganie poza ramy czasowe żyjącego pokolenia, poznawanie uczynków i działań przodków i ich starań, by pozostawić potomnym wiedzę swoich czasów.

hjjjjj10 482x309 Zamek Chojnik

Carl Theodor Mattis 1827

"Jeszcze krótką obywszy podróż i ubarwione przeszedłszy niwy, stawia sięna miejscu upragnionego odpocznienia we wsi Hermsdorf. Położenie tey wsi przy górze Kynast, nadre iest powabne: w pałacu obszernym prostego stylu znayduie się biblioteka z wielu działami ubogacona, gabinet naturalny i zbiór starożytnych osobliwości"

 łodzik Jedna z największych ciekawostek w zbiorach Schaffgotschów. Hełm rycerski wyrzeźbiony w muszli głowonoga łodzika Nautilus pompilius

Podróżnicy w Górach Olbrzymich. Antologia tekstów źródłowych z XVII-XX wieku, wybrał i przełożył Marcin Wawrzyńczak, Chromiec-Görlitz 2020, s. 292

Anna Nakwaska z podróży do "wód śląskich"

Relacja pt. „Wspomnienia krótkiej podróży 1844 roku” (opr. Stanisław Firszt)

„Blisko kościoła był niegdyś klasztor teraz na bibliotekę, muzeum i szpital przerobiony. (…) W muzeum między rozlicznymi przedpotopowymi skamieniałościami widzimy na ścianach dwa ogromne genealogiczne drzewa. Obojętnie przechodzi się około starożytnego posiadaczy Warmbrunn (Cieplic) wywodu, ażeby ciekawym okiem i uwagą zajęcia pełną przypatrzyć się rodowodom Piastów książąt na Śląsku od Bolesława Chrobrego, aż do ostatniego tego szczepu potomka w ośmnastym stuleciu zgasłego (…) Znalazłam tam imię Opalińskiej między wielu znakomitymi nazwiskami; szlachetne polskie dziewice dzieliły nieraz tych małych udzielnych panów potęgę wtedy, kiedy wielcy Europy monarchowie nasze królewny na swe trony zapraszając, blaskiem ich wdzięków dwory swe zdobili. Piękny zbiór motylów i inne drobniejsze osobliwości zwracają uwagę w tym muzeum zwiedzających uwagę.”

 

Genealogie namalowano w 1722 roku, na polecenie Ferdynanda Ludwiga von Besseler und Aschenburg, radcy cesarskiego i rajcy wrocławskiego, na podstawie ustaleń dokonanych, w 1657 roku przez Gottharda Franza Schaffgotscha (Gotard Franciszek Schaffgotsch, najmłodszy syn, ściętego za zdradę cesarza, Hansa Ulryka Schaffgotscha - dziadka hrabiego Johanna Antona Schaffgotscha, męża Barbary Agnieszki księżniczki piastowskiej; urodził się w 1629 roku; uczył się w Kolegium Jezuitów w Rzymie; kanonik wrocławski, proboszcz katedry wrocławskiej; protonotariusz apostolski; archidiakon w Legnicy; scholastyk w Głogowie; kanonik kapituły kolegiackiej przy kościele św. Krzyża we Wrocławiu; sędzia nadworny biskupa wrocławskiego Karola Józefa Habsburga; a po jego śmierci administrator dóbr diecezji wrocławskiej; genealog; zmarł w 1668 roku), dla hrabiego Johanna Antona Schaffgotscha (ur. 1675 r., założyciela fideikomisu Chojnik, podskarbiego cesarsko – królewskiego, tajnego radcy rzeczywistego, namiestnika i kanclerza Księstwa Świdnicko – Jaworskiego, dziedzicznego sędziego ziemskiego Świdnicy, dyrektora Urzędu Zwierzchniego, Kawalera Orderu Złotego Runa; wnuka księżniczki piastowskiej, Barbary Agnieszki).

attributed-to-stampart-frans-v-potrait-of-count-johann-anton-3443865 1-1 570x768                                                    schaffgotsch gr 604x702 Herb Schaffgotschów
Johann Anton Schaffgotsch - budowniczy Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Barbara Agnes von Schoffgotsch 1 633x768 Księżniczka piastowska Barbara Agnieszka Herb Piastów brzesko-legnickich w sieni Instytutu Historycznego 1 fot. Romuald M. Sołdek 800x563 Herb Piastów legnicko-brzeskich

 

DSC00807 510x768
Podpis pod drzewem genealogicznym Schaffgotschów

Dostojnego rodu Schaffgotschów, znacznego już pośród najstarszej arystokracji niemieckiej, sprowadzonego przez świętą Jadwigę na Śląsk i poprzez liczne rozgałęzienia do sąsiednich prowincji, najdokładniejszy wywód genealogiczny, przez szacownego i dostojnego pana Gottharda Franza hrabiego zwanego Schaffgotschem, Świętego Cesarstwa Rzymskiego semper frei na zamku Chojnik, wolnego pana (barona) na zamku Żmigrodzkim, prepozyta kościoła katedralnego p. w. św. Jana we Wrocławiu, lat temu 58 stworzony; obecnie starannie uzupełniony aż po dzisiejsze czasy i zadedykowany, z należnym uniżonym szacunkiem, najszacowniejszemu i szlachetnie urodzonemu panu Johannowi Antonowi zwanemu Schaffgotschem, hrabiemu i semper frei Świętego Cesarstwa Rzymskiego na zamku Chojnik, wolnemu panu (baronowi) na Żmigrodzie, rzeczywistemu tajnemu radcy i członkowi Kamery Świętego Cesarza Rzymskiego, dyrektorowi urzędu naczelnego obydwu części Śląska, starosty Księstw Świdnickiego i Jaworskiego, niezrównanej ozdobie swojego rodu, najgodniejszemu wnukowi królewskiej księżnej legnickiej i brzeskiej, przeszczęśliwemu ojcu siedmiorga szacownych, wspaniale zapowiadających się hrabiowskich dzieci, w dniu 19 kwietnia roku 1722, a więc w dniu 47. urodzin wysoko urodzonego pana hrabiego, z należnymi Mu, uniżonymi wyrazami szacunku i uwielbienia przez Ferdinanda Ludwiga von Breßler und Aschenburg, radcy Świętej Cesarskiej Wysokości i rajcy miasta Wrocławia.

DSC00808 510x768
Podpis pod drzewem genealogicznym Piastów

Królewskiego prastarego rodu piastowskiego, który przez ponad siedem stuleci dzierżył berło Polski i Śląska najdokładniejszy wywód genealogiczny, przez szacownego i dostojnego pana Gottharda Franza hrabiego zwanego Schaffgotschem, Świętego Cesarstwa Rzymskiego semper frei na zamku Chojnik, wolnego pana (barona) na zamku Żmigrodzkim, prepozyta kościoła katedralnego p. w. św. Jana we Wrocławiu, lat temu 65 wielkimi staraniami stworzony; obecnie uzupełniony aż po dzisiejsze czasy (przy tym uzupełniony także o najszacowniejsze rody, które z tej krwi królewskiej w żeńskiej linii wywiedzione, jeszcze rozkwitają) i zadedykowany najszacowniejszemu i szlachetnie urodzonemu panu Johannowi Antonowi zwanemu Schaffgotschem, hrabiemu i semper frei Świętego Cesarstwa Rzymskiego na zamku Chojnik, wolnemu panu (baronowi) na Żmigrodzie, rzeczywistemu tajnemu radcy i członkowi Kamery Świętego Cesarza Rzymskiego, dyrektorowi urzędu naczelnego obydwu części Śląska, starosty Księstw Świdnickiego i Jaworskiego, niezrównanej ozdobie swojego rodu, najgodniejszemu wnukowi królewskiej księżnej legnickiej i brzeskiej Barbary Agnieszki, a teraz przeszczęśliwemu ojcu siedmiorga szacownych, wspaniale zapowiadających się hrabiowskich dzieci, w roku 1722, z należnymi Mu, uniżonymi wyrazami szacunku i uwielbienia przez Ferdinanda Ludwiga von Breßler und Aschenburg, radcy Świętej Cesarskiej Wysokości i rajcy miasta Wrocławia.

 

Vinzenz Pohls Beschreibung der Schaffgotsch'schen Bibliothek, 1847

(Bearbeitung Stanisław Firszt, Zusammenfassung)

Wincenty Pol
Wincenty Pol (Vinzenz Pohl) besuchte die Bibliothek 1847.

1847 weilte in Warmbrunn der Gesandte der Ossolineum-Bibliothek in Lwiw, Wincenty Pol (Vinzenz Pohl), polnischer Schriftsteller, Geograph und Ethnograph. Er suchte nach polnischen oder Polen betreffenden Dokumenten und Drucken. Sehr hoch schätzte er die naturkundlichen Sammlungen, aber auch die Exponate, die mit der Kultur und Geschichte der Dynastie der Piasten verbunden waren, mit der die Familie Schaffgotsch durch die Fürstin Barbara Agnes verwandt war.

Einen großen Eindruck machte auf Pohl das 1720 entstandene, im Auftrag von Johann Anton Schaffgotsch gemalte Bild mit der Genealogie der Piasten-Familie: Wenn es um den Stammbaum der Piasten geht, der sich in der Rüstkammer befindet, so können mit ihm die bisher bekannten Ahnentafeln nicht verglichen werden. Er wollte für Ossolineum eine Kopie des Bildnisses anfertigen und bat um die Genehmigung dafür. In einem Brief schrieb er: Graf Schaffgotsch erlaubte es mir, eine Kopie für Ossolineum anzufertigen. Ich habe vor Ort einen Maler angeheuert und so bringe ich von der Reise etwas mit. Wenn damals eine derartige Kopie entstand, so muss sie sich heute in den Lagerräumen in Lwiw befinden, da während des Umzugs des Ossolineums nach Breslau nach dem 2. Weltkrieg wurde sie nicht mitgenommen.
Ferner Beschreibt Pol in seinen Briefen und Reiseerinnerungen die ganze im Kloster befindliche Sammlung, aber auch den Ort Warmbrunn und das Riesengebirge.

Weiterlesen: Vinzenz Pohls Beschreibung der Schaffgotsch'schen Bibliothek, 1847

Rosalia Saulons Beschreibung der Schaffgotsch’schen Bibliothek 1849

(Bearb.: Ivo Łaborewicz, Staatsarchiv - Abteilung Jelenia Góra)

Im Gebäude des ehemaligen Klosters der Zisterzienserväter gibt es eine Bibliothek der hiesigen Erbgrafen, die aus 50.000 Bänden besteht, unter den sich hebräische, chinesische, arabische und alte Manuskripte zur Schlesiens Geschichte, und eine höchstinteressante Sammlung alter Karten befinden. In den Nebengemächern kann man in einer schönen und entsprechenden Anordnung Mineralien, Konchen (Muscheln), Versteinerungen vorsintflutlicher Tiere und Pflanzen; die Sammlung von Waffen aus der Zeit bevor Schießpulver erfunden wurde, aber auch altertümliche Feuerwaffen, Rüstungen, Helme, Schilde und Trophäen, den türkischen Säbel, der bei Wiens Befreiung vom polnischen König Jan III. Sobieski in Besitz genommen wurde und andere den Türken abgenommene Waffen bestaunen, unter anderen Merkwürdigkeiten auch den Hut des Herzogs Bolko I.

Die Sammlungen der Familie Schaffgotsch

(Text: Janusz Ptaszyński; Zusammenfassung)

1 17

Wappen der Schaffgotsch
1 13 1 15 1 16
Wappen der Grafen von Schaffgotsch

 

Die Bibliothek

138
Die im 15. Jh. gegründete Bibliothek wurde von Hans Anton Schaffgotsch 1733 in eine Majoratsbibliothek umgewandelt, mit 700 Manuskripten, 70 Inkunabeln, und beinahe allen in Breslau seit 1504 gedruckten Werken, darunter der ersten gedruckten Ausgabe der „Legende von heiligen Hedwig“ (1504).

119iJohann Anton Schaffgotsch
Es befand sich in der Bibliothek eine umfangreiche Archivsammlung der Urkunden der Familie Schaffgotsch, eine Abteilung mit Karten von Schlesien, 4000 Kupferstiche und eine Sonderabteilung „Die Geschichte des Hauses Schaffgotsch“. Die erste Katalogisierung der Bibliothek erfolgte 1853. In den 30-er Jahren des 19. Jh. zählte die Bibliothek 80000 Bände.

1 8 1c 1 1 bibl 1 1 1 1a

 

Die Rüstkammer beherbergte die aus dem Brand auf Kynast (1675) geretteten Kanonen und Kartätschgeschütze, Schaftwaffen, Teile der Pferdegeschirre, ferner – die im 30-jährigen Krieg genutzten Kanonen mit den Familienwappen.
Dank den Beziehungen Christoph Leopold Schaffgotschs zu dem polnischen Hof des Königs Jan III. Sobieski bereicherte sich sie Sammlung um türkische Exponate aus der Zeit der Schlacht bei Wien, darunter ein mit Elfenbein und Edelsteinen inkrustierten Säbel und Waffen aus dem Zelt von Kara Mustafa Pascha.
Einen besonderen Platz nahm das Henkersschwert ein, mit dem am 23. Juli 1653 Hans Ullrich Schaffgotsch in Regensburg hingerichtet wurde.

1 zbro kusze i_łuki 1 karab 101 bibl 1 12

 

 1 9 100bib t1 10 t1 11 1 2

 

 

Die Münzensammlung befand sich aus Sicherheitsgründen in den Sälen des Warmbrunner Familienschlosses. Mit besonderer Sorgfalt wurden die von Philipp Gotthard Schaffgotsch, dem Breslauer Bischof und Fürsten zu Neiße geprägten Münzen behandelt.

120ddFilip Gotard Schaffgotsch
In einer gesonderten Sphragistik-Abteilung wurden Medaillen und Stempel, sowie 25000 Stempelabdrücke aus Schlesien ausgestellt.

1 5

1c 7

Die Mineralien-, Fossilen- und Muschelsammlung zählte 12000 Exponate.

Die naturwissenschaftlichen Sammlungen

1 dlugi_dom
Die eigentliche ornithologische Kollektion entstand 1876, nach dem Graf Ludwig Schaffgotsch die Sammlung von Dr. E. Lucas aus Warmbrunn erworben hat. Seit 1880 wurde sie von Georg Martin betreut. Sie wurde in 8 Sälen des „Langen Hauses“ untergebracht und bestand aus über 4000 Vogelarten, 1000 Nestern und 7500 Vogeleiern.

1 3b 1 3a 1 orni

Die Schmetterlingssammlung zählte über 13000 Exponate aus der ganzen Welt.

1 4c

Die Insektenkollektion nahm über ein Dutzend Ausstellungsvitrinen ein. Die Exponate wurden entsprechend angeordnet und wissenschaftlich bearbeitet.

Weiterlesen: Die Sammlungen der Familie Schaffgotsch

Józef Sykulski (1905-1994)

Zapiski z 1945 roku

 

   „W Cieplicach w bibliotece Schaffgotschów, którzy podobno byli z zmowie z Wallensteinem i razem mieli połączyć Czechy z Dolnym Śląskiem, przez co sytuacja i nasza zmieniłaby się – woźny (Weselny – przyp. Muzeum) usiłując mówić po polsku, czyli wyraźną gwarą śląską, był tak dla mnie usłużny – miałem notabene specjalne pismo dwóch ministerstw: kultury i sztuki oraz oświaty, polecające mnie jako badacza polskości Dolnego Śląska – że pokazywał mi zbiory silesiaków. Dał mi ich katalog, z którego zorientowałem się jak obszerna jest literatura o Śląsku, kilkanaście tysięcy dzieł! Mało tego; niemal każda wieś, nawet mała, miała jakąś monografię, czy bodaj folder, byle coś można było o niej wiedzieć, tak Niemcy dbali o krzewienie turystyki i historii, bo tak lubili z plecakiem wędrować po górach i miastach. A ja ledwie własnym nakładem wydałem kiedyś broszurkę o Końskich i to mało kto ją kupował, tak że dołożyłem do tego interesu! Ta wizyta w bibliotece cieplickiej utwierdziła mnie, że koniecznie muszę pisać o polskości tych ziem, miast i wsi, a głównie ludzi, bo przecież znajdę tu i tak zwanych autochtonów mówiących po polsku. W szybkim czasie miałem już piękną bibliotekę silesiaków, coś około 2.000, przeważnie książki przyniesione przez uczniów, bądź też wydobyte z makulatury, która już-już miała iść na przemiał” (…)

DSC09855

    Rübezahl wziął mnie w swoje posiadanie (…) niemieckie legendy musiałem sprzedać, żeby mieć pieniądze na przeprowadzkę do Krakowa (wrzesień 1954 – przypis Muzeum), a był to unikalny zbiór, nawet nie wiem, czy dawna biblioteka Schaffgotschów ma ich tyle!”

Was geschah mit den Warmbrunner Sammlungen. Denkwürdiges Jahr 1952.

(Text: Stanisław Firszt, Zusammenfassung)
Die prachtvollen Schaffgotsch’schen Sammlungen und die Bibliothek haben den Krieg, vor allem die Zeit der Bombardierung deutscher Städte 1943-1945 und den Einmarsch der Roten Armee glücklicherweise unbeschadet überstanden. Die Bibliothek zählte zu dieser Zeit ca. 80000 Bände, darunter 700 Manuskripte, 70 Inkunabeln, Familienarchive und Landkarten. Unter den Sammelstücken befanden sich türkische Trophäen von der Schlacht bei Wien, das Henkersschwert mit dem Hans Ulrich Schaffgotsch hingerichtet wurde, den Hut des Herzogs Bolko I., Ritterrüstungen, Feuer- und Stichwaffen, mehrere Tausend Münzen, 250000 Stempelabdrücke (vorwiegend aus Schlesien), 12000 mineralogische Exponate, Fossilien, Muscheln, 4000 Vogelarten, 1000 Neste, 75000 Eier, 13000 Schmetterlinge, Käfer und andere Insekte.
11Günther Grundmann
Für den Schutz, die Ausfuhr, Sicherung und das Verstecken der Kunstgegenstände in Schlesien war damals der Provinzialkonservator für Niederschlesien Günther Grundmann verantwortlich, der in Warmbrunn lebte. Er organisierte die Transporte, Verstecke und Lagerstelen der Denkmäler, Kunstwerke, Dokumentationen und Sammlungen. Für den Eigengebrauch führte er Notizen darüber, die in den Ruinen des Breslauer Museums gefunden wurden und später als die Grundmann-Liste bekannt waren.
Eine der Lagerstätten befand sich im katholischen Pfarramt und in der Schaffgotsch’schen Bibliothek (Warmbrunner Kloster), wo ein Teil des Staatsarchivs in Breslau untergebracht wurde. Ebenfalls in Warmbrunn wurden die in Polen geraubten Kunstgegenstände gelagert, darunter die Schatzkammer des Krakauer Wawel-Doms, des Warschauer Doms, des Palais in Wilanów und Łazienki, Sammlungen des Nationalmuseums in Krakau und des Czartoryski-Museums.
119m Stanisław Lorentz (1899-1991)
Bereits am 20. April 1945, also kurz nach dem Einmarsch der sowjetischen und polnischen Armee, wurde die Abteilung für Kultur und Kunst des Bevollmächtigten der Regierung der Republik Polen für das Verwaltungsgebiet Niederschlesien gebildet, deren Aufgabe die Sicherung der Denkmäler, darunter der Museum- und Privatsammlungen. Auf dem Gebiet des Hirschberger Tals und des Riesengebirges befanden sich zahllose Objekte, die Günther Grundmann versammelte und versteckte. Anhand der erwähnten Grundmann-Liste wurden diese Sammelplätze gefunden und polnische Lagerstätten gebildet.
1 7a
Die Schaffgotsch’schen Sammlungen aus Warmbrunn haben in den Jahren 1948-1952 besonders gelitten: einige Gegenstände wurden 1945 von den Deutschen mitgenommen, einen Teilraubten die Rotarmisten, viele Schäden richteten die Plünderer und Diebe an.
Im Schloss stationierten Russen, der stellv. Bürgermeister Warmbrunns Kazimierz Pawelski versteckte zahlreiche Objekte im Kloster und den Kellerräumen des Langen Hauses.
116Kazimierz Pawelski
116a
zofia zator Zofia Zator
Die Niederschlesische Verwaltung setzte sich stark dafür ein, die Kunstgegenstände und Exponate aus diesem Gebiet nicht in andere Museen in Warschau und Zentralpolen zu verlegen. So bemühte man sich, die Schaffgotsch’sche Bibliothek in die Ossoliński-Nationalbibliothek, die aus Lwiw nach Breslau verlegt wurde, einzubeziehen.
1948 wurde jedoch die Bibliothek definitiv geschlossen, ihre Sammlungen wurden nach Warschau und Breslau verlegt. Andere Gegenstände wurden im Langen Haus untergebracht.
tabakaWojciech Tabaka (1901-1975)
Ähnliches Schicksal teilten diversen Sammlungen aus der Familienkollektion: sie wurden auf verschiedene Museen verteilt, darunter nach Młociny, Poznań (Posen), Kraków (Krakau), Wrocław (Breslau), Namysłów und Warschau.
1 dom_dlugi
Nach den im Langen Haus durchgeführten Bauarbeiten wurden die übrigen Exponate im April 1946 der Öffentlichkeit vorgestellt.
Die ersten Jahre des Museums sind heute nicht mehr zu rekonstruieren: die Dokumentation aus dieser Zeit ist verschollen. Sicher ist, dass sich 1947 im Kurbad Warmbrunn ein Museum mit 35000 Exponaten befand.
13 Maria Langdo
Am 1. Januar 1950 wurde das Museum nationalisiert, die Leitung der Institution übernahm Frau Maria Langdo.
Im Februar 1950 nahm das Museum Räume in zwei Stockwerken des Langen Hauses ein: in der ersten Etage einen großen Saal mit 78,5 m2 und 7 Säle mit je 25,8 m2 Fläche, im oberen Stockwerk – einen großen Saal von der Fläche von 78,5 m2 und 3 Nebenräume mit je 24,8 m2. Im ersten Stock wurden nie naturwissenschaftliche Exponate gezeigt, im oberen Geschoß – Militaria, ein Teil der Vogel- und Tierausstellung.
Seit Januar 1951 wurden alle staatlichen Museen in Polen den jeweiligen Bezirksmuseen unterstellt (in Niederschlesien war es das Schlesische Museum in Wrocław, heute – Nationalmuseum).
zbr1
Maria Langdo informierte 1951 das Kulturministerium über die Probleme, mit den ihre Institution zu kämpfen hatte, darunter mit der organisatorischen Bewältigung der steigenden Besucherzahlen.
1 4e
Weiterhin wurden einzelne Exponaten aus der Kollektion an andere Institutionen abgetreten. Es befanden sich darunter alte wissenschaftliche Geräte, Bücher, Drucke und Karten aus dem 17. und 18. Jh., einzelne Stücke aus der Sammlung der Militaria. Dafür waren die Gegenstände, die mit der Geschichte der Familie von Schaffgotsch, und vor allem aus der Zeit des eben vergangenen Kriegs verbunden waren, uninteressant.
1952, also im Jahr des sog. Reorganisierens des Museums (heute wissen wir, dass es eher um eine Schließung ging), wurden die hier entbehrlichen Sammlungen erneut dezimiert. Infolge einer Entscheidung des Muzeum Śląskie in Wrocław (Schlesisches Museum in Breslau) sollte das Warmbrunner Museum in ein regionales Naturkundemuseum umgewandelt werden. Aus den damaligen Dokumenten wissen wir heute, wohin die Exponate abtransportiert wurden. Oft liegen sie in Magazinen der Museen verstaut, daher wurden nach 1989 vereinzelte Stimmen nach Rückführung dieser Kunstschätze laut. Es fehlen aber entsprechende Gesetze und Vorschriften und genaue Angaben darüber, wo sich welche Ausstellungsstücke befinden. Eine vollständige Rückgabe der ehemaligen Sammelstücke der Familie von Schaffgotsch ist eher nicht zu erwarten, dennoch wäre – nach Erfüllung entsprechender Bedingungen – ein Depositum der Exponate denkbar. Dazu ist jedoch die Entscheidung über einen neuen Sitz des Naturkundemuseums in Jelenia Góra notwendig. Die Verwirklichung dieser großen Aufgabe ist nicht nur für Warmbrunn und Hirschberg, aber auch für das ganze Hirschberger Tal von Bedeutung. Die Wiedergeburt des Museums in Warmbrunn kann ein wichtiger Bestandteil der Suche nach der lokalen Identität der früheren und jetzigen Einwohner von Warmbrunn werden. Das Museum wird auch ein Teil des modernen und attraktiven touristischen, kulturellen und wissenschaftlichen Angebots in der ganzen Region. Nötig sind dazu entsprechende Entscheidungen der Kommunalverwaltung und natürlich – finanzielle Mittel. Die ersten müssen schnellsten getroffen werden, die zweiten kann man dank der Europäischen Union gewinnen.
1 30a

Weiterlesen: Was geschah mit den Warmbrunner Sammlungen. Denkwürdiges Jahr 1952.

Das Museum in Warmbrunn nach Ausfuhr der kostbarsten Sammlungen (1953-1959)

(Text: Stanisław Firszt, Zusammenfassung)
 
Die Zeit von 1953 bis 1959 war für die Existenz des Museums schwierig. Zu dieser Zeit stand das Museum unter der Führung von Maria Langdo (bis 1. Januar 1953), Józef Szczuka (Leiter v. D. bis April 1954), Józef Bieniasz-Krzywiec (Leiter seit April 1954). Die Sammlungen wurden fortwährend dezimiert, u. a. wurden 1953 die Kanonen aus der Rüstkammer in die Burg nach Bolków (Bolkenhain) verlegt.
In den Dokumenten und der Korrespondenz mit verschiedenen Verwaltungsstellen, wird auf die Probleme des Museums hingewiesen und u. a. die Bestandsinventuren, die durchgeführten Bauarbeiten im „Langen Haus“, die Organisation neuer Expositionen, die gehaltenen Vorträge, auch für die deutschsprachige Bevölkerung (1954) beschrieben.
 
In den 1950er Jahren fuhren Reisebusse direkt vor das Museum vor.
Im Januar 1955 wurde die ständige Vogelausstellung geöffnet, es wurden mehrere Sonderausstellungen vorbereitet. In diesem Jahr besaß das Museum 12 Räume im Langen Haus (darunter 11 Ausstellungssäle), 305 Bücher in der Bibliothek und 2405 Exponate. Es gab 48324 Besucher.
1956 forderte das Muzeum Śląskie (Schlesisches Museum) in Wrocław die Übergabe zahlreichen „nicht naturwissenschaftlichen“ Exponats an verschiedene Institutionen in Polen.
Die Besucherzahlen fielen, die Leitung forderte eine umgehende Renovierung der Säle, vor allem im 2. Obergeschoss. Anfang 1957 nahm das Museum die erste und zweite Etage des „Langen Hauses ein, mit 22 Räumen, darunter 11 Ausstellungssälen. Es besaß 11849 Exponate (davon 590 in Ausstellung) und 206 Bücher. Es schein, dass die schlimmsten Zeiten vorbei waren, doch andere Institutionen forderten weiterhin verschiedene, oft sehr wertvolle Sammelstücke.
Die Kurverwaltung forderte die Zurückgabe des „Langen Hauses“ und beschloss, den Pachtvertrag mit dem Museum nach 1958 nicht zu verlängern. Tatsächlich war der technische Zustand des Gebäudes sehr schlecht. Trotzdem ist es gelungen vorübergehend sowohl die Räumlichkeiten zu behalten als auch Mittel für die Instandsetzung der Säle (aber nicht des ganzen Gebäudes) zu gewinnen und nach einer oberflächlichen Renovierung wurde das Museum am 1. Dezember 1959 wieder zu eröffnen. Doch die schwersten Zeiten sollten erst in den 1960er Jahren kommen.
 Werbedruck von 1955: Ansichtskarte des Museums in Cieplice (Warmbrunn).(Aus den Beständen des Muzeum Przyrodnicze in Jelenia Góra, Inv.-Nr. 122/MP).

Weiterlesen: Das Museum in Warmbrunn nach Ausfuhr der kostbarsten Sammlungen (1953-1959)

Auf der Suche nach einem neuen Sitz und andere Probleme.

(Text: Stanisław Firszt, Zusammenfassung)
 
Die Suche nach einem neuen Unterschlupf für die noch verbliebenen Sammlungen dauerte an. Die Verwaltung des Kurbads wollte unbedingt das Museum aus dem Langen Haus vertreiben, einige vorgeschlagene neue Lokalisationen erfüllten keineswegs die Voraussetzungen (Größe, Pilzbefall etc.). Vorgeschlagen wurde die Errichtung eines neuen Pavillons mit einer Ausstellungsfläche von 1000-1200 m2, es entstand sogar ein Projekt, jedoch auch diese Konzeption wurde nicht verwirklicht.
Aus gesundheitlichen Gründen konnte der bisherige Leiter des Museum Józef Bieniasz-Krzywiec seinen Pflichten nicht entsprechend nachgehen und am 31. März 1960 wurde ihm gekündigt. Am 7. April 1960 übernahm Jerzy Koptoń die Leitung des Museums.
10small
137
Es wurden weitere Versuche unternommen, einige Exponate dem Museum zu entreißen: der neugebildete Nationalpark Riesengebirge beabsichtigte einen Teil der naturwissenschaftliche Sammlung zu übernehmen. Der neue Leiter versuchte dieses zu verhindern. Auch das Museum in Opole (Oppeln) wollte einige Tierpräparate erwerben.
Im Dezember 1960 war das Museum wegen der Notwendigkeit der Instandhaltung der Präparate geschlossen. 1961 wurde dem Seemuseum in Gdańsk (Danzig) das Modell eines Schiffs aus dem 18. Jh. übergeben, jedoch der Leiter Jerzy Koptoń weigerte sich, andere Ausstellungsstücke auszuhändigen.
1962 waren im Museum 5 Mitarbeiter angestellt. Es wurde eine Inventur der Sammlungen nach den neuen Richtlinien des Ministers für Kultur und Kunst über Verlagerung der Museumsexponate durchgeführt.
Der Anfang des Jahres 1963 war äußerst schwierig: es fehlte an Heizmaterial für die Beheizung der Ausstellungsäle. Dies, aber auch die ganze Situation, mit der das Museum zu kämpfen hatte, spiegelte sich in fallenden Besucherzahlen wieder.
1 174m 1 175m 1 176m 1 177m
Es wurde entschieden, dass das Museum in den sog. Norwegischen Pavillon verlegt wird, das 1909 gebaut wurde und bis Anfang der 60er Jahre ein Restaurant beherbergte. Das Gebäude war jedoch ziemlich heruntergekommen und für Museumszwecke ungeeignet. Auch die Staatliche Feuerwehr weigerte sich, ihre Zustimmung für eine derartige Nutzung des Pavillons zu geben, da das Gebäude vollständig aus Holz ist und die Vorschriften des Feuerschutzes nicht erfülle.
Trotzdem hat der Kreisrat in Cieplice (Warmbrunn) entschieden am 2. August 1963, dass das Museum sofort geschlossen wird und nach einer durchgeführten Inventur die Exponate in den Norwegischen Pavillon verlegt werden. Da der Leiter des Museums Jerzy Koptoń Widerspruch einlegte, wurde er versetzt und die Führung des Museums Herrn Alfred Borkowski übertragen. Die Adaptationsarbeiten im Pavillon wurden fortgeführt, die vorgesehene Ausstellungsfläche sollte 273,75 m2 betragen (bisher im Langen Haus: 289,7 m2). Weitere Sammelstücke wurden aus dem Museum entfernt, darunter Gemälde, Globusse und verschiedene Geräte.
Die Beendigung der Arbeiten im Norwegischen Pavillon war für Sommer 1965 vorgesehen, es sollten
5 Ausstellungssäle entstehen. In diesem Jahr waren im Museum 5 Mitarbeiter beschäftigt (4 im Langen Haus und 1 im Norwegischen Pavillon), wobei die Ausstellungen im Langen Haus geschlossen waren. 
1 zima

Weiterlesen: Auf der Suche nach einem neuen Sitz und andere Probleme.

Tadeusz Steć, 1964

Niedźwiedź w Sudetach, "Wierchy", R.32 1963, s.170 

Pomimo wyraźnych zakazów komisji cesarskich, które nakazywały powstrzymać się od niedźwiedzich polowań - polowano nieustannie i powstałe stąd właśnie dodatkowo komplikowały proces. Częste są opisy takich polowań; w czasie jednego z nich, w 1725 r. młody niedźwiedź rozszarpał myśliwego z Cieplic. Ząb tego zwierzęcia do niedawna znajdował się w zbiorach cieplickiego muzeum.

44 polowanie_na_niedzwiedzia_m

 

Ein zu kleines und unbequemes Nest entsteht

(Text: Stanisław Firszt, Zusammenfassung)

 
1965 waren die Adaptations- und Renovierungsarbeiten am Norwegischen Pavillon im vollen Gange, im „Langen Haus“ wurden die Sammlungen geordnet und für den Umzug vorbereitet. Zugleich wurde Dr. Jerzy Świecimski aus der Polnischen Akademie der Wissenschaften der Auftrag erteilt, die Konzeption und das Projekt der neuen ornithologischen Ausstellung zu bearbeiten. Gleichzeitig wurden verschiedene Exponate an andere Institutionen abgetreten, darunter an das Museum des Nationalparks Riesengebirge.
Die Sacharbeit im Museum dauerte an, obwohl die Ausstellungen für die Öffentlichkeit geschlossen blieben: zahlreiche Exponate wurden zeitlich für Sonderausstellungen in anderen Institutionen ausgeliehen.
Laut Inventur vom Oktober 1965 besaß das Museum 18.037 verschiedene Exponate.
Die Bauarbeiten im Norwegischen Pavillon dauerten zwar an, aber die Termine wurden bedeutend überschritten. Im April 1966 wurde entschieden, dass in den 6 Sälen, die das Museum künftig zur Verfügung haben wird, ausschließlich die Vogelausstellung gezeigt wird, während die anderen Exponate in den Lagerräumen verschlossen bleiben. Erfreulich war, dass man sie nicht aus dem Museum weggebracht hat. Das endgültige Projekt der Ausstellungsschränke wurde von Ing. W. Pietraszewski ausgearbeitet, für die Innenarchitektur und Grafik war Dr. J. Świecimski verantwortlich, den szenischen Entwurf konzipierte Dr. Z. Bocheński.
Die Bauabnahme sollte am 26. Mai 1966 erfolgen, es wurden jedoch zahlreiche Mängel festgestellt und die endgültige Abnahme wurde auf das Jahresende verschoben.
Anfang 1967 dauerten Arbeiten an der technischen und künstlerischen Ausstattung der Ausstellungssäle im Norwegischen Pavillon, sowie an dem endgültigen Auszug aus dem Langen Haus. Weiterhin fehlte das nötige Geld, um die ganze Aufgabe zu bewältigen.
1paw
Endlich am 3. Mai 1967 wurde das Museum im Norwegischen Pavillon geöffnet. Im Gebäude mit einem Volumen vom 3153 m3 und einer Nutzfläche von 1112 m2 waren nur 4 Ausstellungssäle mit einer Gesamtfläche von 250 m2. Es reichte nur für die ornithologische Ausstellung Die Welt der Vögel nach Entwurf von Dr. Z Bocheński und Dr. J. Świecimski. Die übrigen Sammlungen (Säugetiere, Insekten, Geologie) sollten in einem geplanten Anbau untergebracht werden. Im ersten Monat wurde die Ausstellung von 8181 Gästen besucht.
1 4f 1 4g
Weitere kostbare Exponate, darunter Jagdgewehre, wurden dem Muzeum Śląskie in Wrocław abgetreten.
Zu dieser Zeit arbeiteten unter der Leitung von Alfred Borkowski 4 Angestellte im Museum: Irena Pietrus, Henryk Szostak, Anna Szczygielska und Józef Ćwiek. Die geringe Ausstellungsfläche war der Grund für zahlreiche Absagen der Sonderausstellungen, u. a, aus dem Museum in Legnica (Liegnitz).
Dennoch wuchs die Zahl der Besucher, innerhalb eines Jahres wurden 69.885 Gäste registriert.
Die fehlerhaft oder nicht vorschriftsmäßig durchgeführten Bauarbeiten wurden mehrmals durch die Feuerwehr beanstandet.
Weiterhin wurden verschiedene Objekte, die nicht direkt mit der Vogelausstellung in Verbindung standen, an andere Museen in Polen weggegeben: die geologische Sammlung nach Wałbrzych (Waldenburg), die zahlreichen Kräuterbücher mit europäischen Pflanzen – nach Wrocław (Breslau) ins Institut der Pflanzenmorphologie und -systematik. Aus Kamienna Góra (Landeshut) wurden die naturwissenschaftlichen Sammlungen übernommen. Ende 1968 besaß das Museum also 13.334 Exponate, die Besucherzahl betrug in diesem Jahr 95.221.
Für den Herbst 1969 war die Eröffnung einer Filiale in Karpacz (Krummhübel) geplant: in einem historischen Umgebindehaus dauerten Adaptationsarbeiten an. Der Leiter des Museums wollte dort die Ausstellung der Schmetterlinge unterbringen.
In dem vor Kurzem erneuerten Norwegischen Pavillon stellte sich heraus, dass das Dach undicht ist und die Elektroleitungen wegen Überlastung eine Brandgefahr bilden. Die wachsenden in der Nähe Bäume waren Grund für die im Gebäude herrschende Feuchtigkeit.
In der ersten Hälfte 1969 wurden die Sammlungen um 370 naturwissenschaftliche Objekte erweitert, das Museum besaß also 12.870 Exponate und wurde in diesem Jahr von 105.018 Gästen besucht.

Weiterlesen: Ein zu kleines und unbequemes Nest entsteht

Die Erinnerungen an die vergangene Herrlichkeit

(Text: Stanisław Firszt)

Im April 1970 wurden Fenstergitter und im Juni ein Schild mit der Inschrift: Naturwissenschaftliches Museum in Cieplice Śląskie Zdrój, ul. Komuny Paryskiej 34, Tel. 515 06 angebracht. Doch der Museumsleiter Alfred Borkowski forderte weiterreichende Arbeiten, darunter gärtnerische Arbeiten im Park und am Teich, Erneuerung der Info-Tafeln im Norwegischen Park. 1971 waren im Museum insgesamt 6 Personen beschäftigt.
Die Idee der Eröffnung einer entomologischen Filiale in Karpacz (Krummhübel) wurde nicht verwirklicht, die finanziellen Mittel waren unzureichend. Das Gebäude wurde dem Warschauer Museum der Körperkultur und Touristik übergeben und so begann die Geschichte des heutigen Museums des Sports und der Touristik im Riesengebirge.
Im Juni 1972 wurden am Pavillon Ausbesserungsarbeiten durchgeführt, darunter Dacharbeiten, Renovierung der Außenwände, Einrichtung einer Präparationswerkstatt. Die Besucherzahl erreichte in diesem Jahr 108.378 und war die höchste unter vergleichbaren Museen in Niederschlesien.
Weiterhin war die Finanzierung des Museums auf einem sehr niedrigen Niveau. Am 12. Juli 1973 bemerkt Alfred Borkowski in einem Schreiben an die Kulturabteilung der Stadt und des Kreises Jelenia Góra: Es gibt eine zu große Diskrepanz in der Finanzierung der Kulturinstitutionen der Stadt Jelenia Góra und des Landkreises. [...] Zum Beispiel die niedrigen Zuwendungen für das Naturkundemuseum in Cieplice (Warmbrunn) im Vergleich mit dem Regionalmuseum in Jelenia Góra (ehem. Museum des RGV), wenn man bedenkt, dass das viel ärmere Museum in Cieplice um 100000 Besucher jährlich empfängt. Tatsächlich gab es in diesem Jahr 137053 Besucher in Cieplice.
1975 wurde dem Musemsmitarbeiter Rafał Wielgopolanin eine Genehmigung erteilt, Vögel im Riesengebirge zu fangen und zu jagen (sic!). Auch auf diese Weise wurden die Bestände des Museums erweitert. Im selben Jahr wurde der millionste Besucher im Norwegischen Pavillon notiert.
Das Jahr 1976 war in der Geschichte Warmbrunns gravierend: nach 41 Jahren seit der Erteilung der Stadtrechte wurde Cieplice an Jelenia Góra angeschlossen. Jelenia Góra wurde ein Jahr davor infolge der Administrationsreform Hauptstadt des Regierungsbezirks (Woiwodschaft).
1977 waren im Museum 6 Mitarbeiter beschäftigt: neben Direktor Borkowski auch Jerzy Rossudowski, Irena Demuth, Ewa Werpachowska, Anna Szczygielska und Joachim Piekarski. Nach zehn Jahren im neuen Sitz und über 1,5 Millionen Besucher war eine Erneuerung der ständigen Ausstellungen und Exponate notwendig.
wyst or
Im Januar 1978 wurde eine komplexe Instandsetzung aller Ausstellungsräume durchgeführt. Im September hat Direktor Borkowski der Kulturabteilung der Stadtverwaltung von Jelenia Góra die Dokumentation Vorschläge zur perspektivischen Entwicklung des Naturkundemuseums in Jelenia Góra in der Zeit 1975-1985 vorgelegt. Darin lesen wir unter anderem Die weitere Entwicklung des Museums hängt von den räumlichen Begebenheiten ab. Der jetzige Sitz – der Norwegische Pavillon – erschwert wegen seiner Enge und architektonischer Konstruktion jegliche Versuche der Erweiterung der Ausstellungstätigkeit. [...] Die Stadtverwaltung muss in naher Zukunft entscheiden, wo sich künftig das Museum befinden soll. (Diese Forderung wurde erst 2008 realistisch, die Entscheidung darüber ist 2010 gefallen - Anm. d. Autors).
1980 waren in Museum 7 Personen Beschäftigt. Der Leiter des Museums informierte mehrmals die Kultur- und Kunstabteilung des Woiwodschaftamtes in Jelenia Góra über die notwendigen Investitionen, jedoch in der Zeit des politischen Umschwungs und der Wirtschaftskrise waren jegliche Investitionen nicht realistisch.
1 6 1 7
In der Nacht vom 20. zum 21. Juli 1981 kam es zu einem tragischen Hochwasser: der Fluss Wrzosówka (Heidewasser) trat aus den Ufern und überschwemmte die Keller- und Erdgeschossräume, wo Lagerräume untergebracht waren. Der technische Zustand des Gebäudes war ebenfalls schlecht: zwei Holzträger in den Wänden waren morsch, das Dach und der Schornstein undicht, die Dachrinnen verrostet.
Es wurde eine Zusammenarbeit mit den Museen in Görlitz und in Vrchlabi (Hohenelbe) angeknüpft. Jedoch war die finanzielle Lage – trotz Erhöhung der Eintrittspreise – sehr schlecht, worüber Alfred Borkowski in einem Schreiben vom 10. Dezember 1981, drei Tage vor der Einführung des Kriegsrechts in Polen, die Abteilung für Kultur und Kunst des Woiwodschaftsamts in Jelenia Góra informierte.
1 bor
Die politische Lage in Polen verursachte einen bedeutenden Rückgang der Besucherzahlen: 1981 waren es 46.000 Gäste.
Direktor Borkowski musste sich an die Abteilung zur Kontrolle der Publikationen und Vorführungen mit der Bitte um Genehmigung für Eröffnung der Ausstellungen. Diese wurde erteilt.
foto 1_small foto 2_small
1982 waren im Museum 6 Mitarbeiter tätig, die Besucherzahl erreichte 74.354 Personen.
1983 wurden den Kulturinstitutionen ausländische Partner „vom Amt” zugeteilt, für das Naturkundemuseum in Jelenia Góra war es – in Übereinstimmung mit dem Vorschlag von Dir. Borkowski – das Naturkundemuseum in Görlitz. Diese Zusammenarbeit dauert bis heute an. Am Pavillon wurden Entwässerungsarbeiten durchgeführt.

Weiterlesen: Die Erinnerungen an die vergangene Herrlichkeit

Mehr zu den Schaffgotsch'schen Sammlungen und ihren Schicksal in:

1. Anna Daszewska, Dzieła sztuki wracają z Dolnego Śląska, "Odra", Jg. 1: 1945, Nr. 6, S. 6

2. Stanisław Firszt, Nieszczęsne losy zbiorów Schaffgotschów na tle odradzającego się muzealnictwa polskiego po 1945 roku, "Rocznik Jeleniogórski", Bd. 42, 2010, S. 193-226

3. Stanisław Firszt, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze (Teil 1). Lata 1954-1982, "Rocznik Jeleniogórski", Bd. 43, 2011, S. 125-138

4. Stanisław Firszt, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze (Teil 2). Lata 1982-1998, "Rocznik Jeleniogórski", Bd. 44, 2012, S. 161-182

5. Stanisław Firszt, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze (Teil 3). Lata 1999-2007, "Rocznik Jeleniogórski", Bd. 45, 2013, S. 119-140

6. Stanisław Firszt, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2008 rok, "Przyroda Sudetów", Bd.12, 2009, S.135-142

7. Stanisław Firszt, 100 lecie Parku i Pawilonu Norweskiego w Jeleniej Górze-Cieplicach, "Rocznik Jeleniogórski", Bd. 41, 2009, S. 145-152

8. Stanisław Firszt, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2009 rok,"Przyroda Sudetów", Bd.13, 2010, S. 301-309

9. Stanisław Firszt, Jak feniks z popiołów (1), "Karkonosze. Góry Izerskie", Nr. 6/2010, S. 26-27

10. Stanisław Firszt, Jak feniks z popiołów (2), "Karkonosze. Góry Izerskie", Nr. 1/2011, S. 20-24

11. Stanisław Firszt, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2010 rok,"Przyroda Sudetów", Bd.14, 2011, S. 207-222

12. Stanisław Firszt, Władca Karkonoszy, Schaffgotschowie, Muzeum w Cieplicach i Królestwo Ducha Gór, "Karkonosze. Góry Izerskie" Nr. 4/2012, S. 37-40

13. Stanisław Firszt, Władca Karkonoszy, Schaffgotschowie, Muzeum w Cieplicach i Królestwo Ducha Gór, "Karkonosze. Góry Izerskie" Nr. 5/2012, S.36-37

14. Stanisław Firszt, Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2011 roku, "Przyroda Sudetów", Bd.15, 2012, S. 219-240

15. Stanisław Firszt, Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2012 roku, "Przyroda Sudetów", Bd.16, 2013, S.171-195

16. Stanisław Firszt, "Nowo odkryte" freski dodatkową atrakcją Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze [in:] Mijające krajobrazy Polski. Ziemia Jeleniogórska, Jelenia Góra 2013, S. 9-13

17. Stanisław Firszt, Historie přirodovĕdné sbirky Schaffgotschů a Přirodovedného Muzea v Jeleni Hoře [in:], Jizerskĕ hory, Liberec 2013, S. 277-279

18. Stanisław Firszt, Velké zmĕny v Přirodovĕdeckém muzeum, "Krkonoše. Jizerskĕ hory", 1/2014, S. 24

19. Stanisław Firszt, Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2013 roku, "Przyroda Sudetów", Bd.17, 2014, S. 224-242

20. Stanisław Firszt, Ogrody przyklasztorne na przykładzie prepozytury w Cieplicach [in:] Wartości i zagrożenia parków krajobrazowych regionu jeleniogórskiego (Konferencja z okazji jubileuszu 25-lecia Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru), Jelenie Góra-Cieplice 2014, S. 49-59

21. Czesław Narkiewicz, Andrzej Paczos, Regina Podsadowska, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 1998, "Przyroda Sudetów Zachodnich", Bd. 1, 1998, S. 117-122

22. Andrzej Paczos, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze-Cieplicach, "Przyroda Sudetów Zachodnich", Bd. 1, 1998, S. 107-112

23. Czesław Narkiewicz, Andrzej Paczos, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 1999, "Przyroda Sudetów Zachodnich", Bd. 2, 1999, S. 125-130

24. Bożena Gramsz, Andrzej Paczos, Czesław Narkiewicz, Regina Podsadowska, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze-Cieplicach, "Przyroda Sudetów Zachodnich", Bd. 3, 2000, S. 145-150

25. Bożena Gramsz, Czesław Narkiewicz, Andrzej Paczos, Regina Podsadowska, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 2001, "Przyroda Sudetów Zachodnich", Bd. 4, 2001, S. 181-185

26. Bożena Gramsz, Andrzej Paczos, Regina Podsadowska, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 2002, "Przyroda Sudetów Zachodnich", Bd. 5, 2002, S. 117-222

27. Regina Podsadowska, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 2003, "Przyroda Sudetów Zachodnich", Bd. 6, 2003, S. 243-246

28. Ivo Łaborewicz, Maria Langdo - pierwszy polski kierownik Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach (w latach 1946-1953), "Przyroda Sudetów", Bd. 7, 2004, S. 233-234

29. Ivo Łaborewicz, Cieplickie zbiory muzealne Schaffgotschów przed 1945 rokiem, "Sudety", Nr. 1 (46). 2005, S. 12-13

30. Andrzej Paczos, Regina Podsadowska, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze-Cieplicach - 2004 rok, "Przyroda Sudetów", Bd. 7, 2004, S. 235-239

31. Bożena Gramsz, Czesław Narkiewicz, Andrzej Paczos, Regina Podsadowska, Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze - 2005, "Przyroda Sudetów", Bd. 8, 2005, S. 203-208

32. Andrzej Paczos, Kalendarium Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, "Przyroda Sudetów", Bd. 9, 2006, S. 211-214

33. Andrzej Paczos, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze w 2007 roku, "Przyroda Sudetów", Bd. 10, 2007, S. 269-275

34. Andrzej Paczos, Koncepcja docelowego funkcjonowania Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze na najbliższe 20 lat, "Przyroda Sudetów", Bd. 10, 2007, S. 276-281

35. Andrzej Paczos, Zbiory przyrodnicze hr. Schafgotschów w Cieplicach do 1945 roku, "Karkonosz", Nr. 3-4 (10-11), Wrocław 1994, S. 119-128

36. Andrzej Paczos, Jak powstało Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach, "Karkonosze", Nr. 11-12, 1993, S. 15-18

37. Andrzej Paczos, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze-Cieplicach, "Przyroda Sudetów Zachodnich", Bd. 1, 1998, S. 109

38. Leszek Kośny, Jelonek rogacz w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, "Ogród Ducha Gór", Nr.1-3, 2014, S. 11

Banerpoziom Kalendarzgóra

 

Baner poziom Kalendarzdół

Jesli znasz już naszą politykę prywatności i stosowania plików cookies w przeciwnym wypadku przeczytaj.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen