Projekt uchwały

Protest przeciw połączeniu muzeów Prof. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński

 1. Prof. dr hab. Krzysztof A.Kuczyński 2. prof. dr hab. Krzysztof A.Kuczyński 3. prof. dr hab. Krzysztof A.Kuczyński 

Protest przeciw połączeniu muzeów PTTK

4. PTTK 

Protest przeciw połączeniu muzeów Towarzystwa Karkonoskiego

5. Towarzystwo Karkonoskie

Protest przeciw połączeniu muzeów Andrzeja Paczosa byłego dyrektora Muzeum Przyrodniczego

6. Andrzej Paczos 7. Andrzej Paczos

Protest przeciw połączeniu muzeów Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr. hab. Andrzeja Kozieła, Prof. dr hab. Rafała Eysymontta

8. Uniwersytet Wrocławski 9. Uniwersytet Wrocławski

Protest przeciw połączeniu muzeów Ivo Łaborewicz Członka Rady Muzeum Przyrodniczego

10. Ivo Łaborewicz

Protest przeciw połączeniu muzeów Uzdrowiska Cieplice

11. Uzdrowisko Cieplice

W dniu 14 września 2019 roku, zmarł Pan Leszek Sługocki, wieloletni pracownik Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Pogrzeb odbył się na starym cmentarzu przy ul. Sudeckiej w dniu 22 września 2020 r.

 

 

                                      12 maja big

               ●    

Serdeczne gratulacje:)

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze z satysfakcją i zadowoleniem przyjęło informację, że uczennice Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze – Aleksandra Dudzik, Zofia Fang, Paulina Jonczyk i Aleksandra Spychała z klasy 6c zajęły drugie miejsce w wojewódzkim konkursie "Poznajemy Ojcowiznę 2020".

Konkurs organizowany jest od początku lat 90. XX wieku przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK. Jego celem jest zachęcanie młodych ludzi do aktywnego poznawania swojej Ziemi Ojczystej poprzez wyszukiwanie i opisywanie w ciekawy sposób obiektów krajoznawczych, lokalnych tradycji kulturowych, osobistych wspomnień ludzi oraz wydarzeń historycznych. Tego co nas otacza wokół, a czego na co dzień albo nie zauważamy, albo nic o tym nie wiemy
.
Cieszy więc, że praca Oli, Zosi, Paulinki i drugiej Oli
pt.: „Tajemnice Schaffgotschów” dotyczyła Cieplic i napisana została, m.in. na podstawie przeprowadzonego wywiadu z Panią Zofią Zator, która jako 10 letnia dziewczynka została przywieziona przez rodziców do Cieplic, którzy przebywali tu jako robotnicy przymusowi w dobrach Schaffgotschów.
Ojciec małej Zosi, Kazimierz Pawelski był palaczem w pałacu, a matka pracowała w ogrodnictwie.
To oni przyczynili się w pierwszych dniach po wojnie do uratowania polskich i cieplickich skarbów kultury, a czego świadkiem była właśnie Pani Zofia.Ona też znała i widziała całą rodzinę Schaffgotschów i była ulubienicą córek hrabiego. Kontakt z nimi utrzymywała jeszcze wiele lat po wojnie. Jest jednym z nielicznych świadków dni łączących historię Cieplic do i po 1945 roku.

konkurs1 4 konkurs1 3 konkurs1 1 konkurs1 2

            ●

Całkowity  koszt realizacji zadania wyniósł 46.000 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych).
Kwota dotacji wyniosła 30.000 (trzydzieści tysięcy złotych)
 

Umowa dotacji nr 1026/D/EE/JG/2020 z 09 grudnia 2020 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: Stała wystawa pn."Mieszkańcy oceanu"

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 23.000 zł

Kwota dotacji 10.500 zł

 

Umowa dotacji nr 869/D/EE/JG/2020 z 09 października 2020 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: Rozbudowa stałej wystaw "Barwny świat ptaków" o dioramę pn."Kraina Etiopska"

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 39.000 zł

Kwota dotacji 15.000 zł

 

logo WFOSiGWSfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.