Podpisanie Porozumienia Fideikomis Chojnicki

 

W dniu 15 kwietnia 2013r., w Pałacu Schaffgotschów, w 305 rocznicę wyniesienia Johanna Antona Schaffgotscha do stanu dziedzicznych hrabiów cesarstwa, a także otrzymania przez Niego przywileju połączenia herbów Schaffgotschów i piastowskich książąt brzesko-legnickich, oraz w 240 rocznicę zatwierdzenia przez Cesarza rodzinnego fideikomisu powstałego z majątków ziemskich hrabiego, został podpisany ważny dla całego regionu  dokument pt. "Porozumienie Fideikomis Chojnicki", o treści:

 

My zebrani w Cieplicach w Pałacu Schaffgotschów, Roku Pańskiego 2013 dnia 15 kwietnia

zawiadamiamy treścią niniejszego pisma wszystkich których należy, że dnia dzisiejszego zgodnie podpisaliśmy

Porozumienie Fideikomis Chojnicki

A to, obiecujemy i przyrzekamy:

 

- naprzód żadnego rozerwania między sobą nie czynić, ale podług miejsca i czasu naznaczonego zjechać się i Porozumienie utrzymać

- wszelkie wysiłki czynić, by dojść do wspólnych działań na rzecz dobra ziemi naszej

- pokój między sobą zachować i wzajem wspierać się, a różnice co by między nami jawić się mogły na zjeździe pobliskim ułożyć

- decycje wszelakie, które podejmować będziemy, osobliwie w materiałach ekonomicznych, aby przez większość głosów zapadać musiały

- wszelkie problema wspólną radą i siłą rozwiązywać i powstać przeciwko każdemu, który by to na Porozumienie nasze nastawał

- że nie będzie można na zjeździe, bez jednomyślnego zezwolenia, powiększenia składu Porozumienia raz ustanowionego

- zaręczamy ponadto niedogodności lub szkody poniesione w czasie trwania Porozumienia równo i zgodnie ponosić

 

Na dowód tego pieczęcie nasze zostały odciśnięte i podpisy własną ręką skreślone. Dan w Cieplicach, w dniu 15 kwietnia  2013r.

 

 

 

Porozumienie podpisali:

 

- dr Andrzej Raj Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze

- Maciej Markowski Prezes Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o. - Grupy PGU

- dr Maciej Pawłowski Dyrektor Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jeleniej Górze Politechniki Wrocławskiej

- Andrzej Mateusiak Wiceprezes Urzędujący Oddziału Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze,

                              Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

- O. Stefan Wojda Proboszcz Parafi Rzymsko-Katolickiej Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach

- Stanisław Firszt Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

- Ks. Józef Frąc Proboszcz Parafi Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie

- Jerzy Czajka Kasztelan Zamku Chojnik, założyciel Bractwa Rycerskiego Zamku Chojnik

 

dsc01993
dsc01993 dsc01993
dsc01975
dsc01975 dsc01975
Uczestnicy podpisania Porozumienia - na zdjęciu dolnym (od lewej): Arkadiusz Kuzio-Podrucki (autor monografii o Schaffgotschach), Dyrektor Stanisław Firszt, Dyrektor dr Maciej Pawłowski, Prezes Maciej Markowski, Kasztelen Jerzy Czajka, Ks. Józef Frąc, Dyrektor dr Andrzej Raj, Wiceprezes Andrzej Mateusiak, O. Stefan Wojda

 

Porozumienie będzie służyć działaniu dla dobra regionu, m.in: w pozyskiwaniu środków na wspólne projekty oraz wspieranie się Sygnatariuszy w sprawach gdzie będzie to konieczne.

 

 

     

     

W dniu 15 kwietnia 2013 r. w Pałacu Schaffgotschów w Cieplicach odbyła się promocja, od dawna oczekiwanej książki Arkadiusza Kuzio-Podruckiego "Schaffgotschowie.Panowie na Chojniku i Cieplicach". Jej wydawcami są: Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze i Ad Rem w Jeleniej Górze.

      Jest to druga pozycja z cuklu "Źródła cieplickie", który ukazuje sie z inicjatywy Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze. Do powstania tej książki przyczyniły się: ELCON Sp. z o.o. w Chorzowie, PKS "TOUR" Sp. z o.o. w Jeleniej Górz, Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO Sp. z o.o. w Jeleniej Górze i Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. we Wrocławiu.

 

schaffgotsc...
schaffgotschowie promocja ksiki fot. k. sawicki 2 schaffgotschowie promocja ksiki fot. k. sawicki 2
Spotkanie z Autorem książki otworzył dzisiejszy gospodarz Pałacu Schaffgotschów w Cieplicach, dr Maciej Pawłowski Dyrektor Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze

schaffgotsc...
schaffgotschowie promocja ksiki fot. k. sawicki 13 schaffgotschowie promocja ksiki fot. k. sawicki 13
 Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, mgr Stanisław Firszt (po prawej), jako współwydawca, przedstawił Autora Pana Arkadiusz Kuzio-Podruckiego (po lewej) i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wydania monografii

schaffgotsc...
schaffgotschowie promocja ksiki fot. k. sawicki 14 schaffgotschowie promocja ksiki fot. k. sawicki 14
 Wśród licznie przybyłych gości byli, m.in.: Barbra Pol-Jelonek, praprawnuczka Wincentego Pola z mężem Janem Jelonkiem (druga i trzeci od prawej)

schaffgotsc...
schaffgotschowie promocja ksiki fot. k. sawicki 35 schaffgotschowie promocja ksiki fot. k. sawicki 35
 Autor książki swoją wypowiedzią na temat rodu Schaffgotschów wzbudził duże zainteresowanie wśród zgromadzonych

schaffgotsc...
schaffgotschowie promocja ksiki fot. k. sawicki 27 schaffgotschowie promocja ksiki fot. k. sawicki 27
Nową pozycją o regionie zainteresował się Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Pan Wojciech Kapałczyński

 

foto Krzysztof Sawicki

 

 

 

W dniu 16 kwietnia 2013r. miał miejsce wernisaż wystawy prac Krzysztofa Figielskiego pt. "Rybodrzewoptak"

dsc02240
dsc02240 dsc02240

dsc02247
dsc02247 dsc02247

plakat b2
plakat b2 plakat b2
 

 

Od maja tego roku Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze wznawia wydawanie czasopisma skierowanego do miłośników natury, ekologii, ochrony przyrody i muzealnictwa przyrodniczego. W 2009 roku podjeliśmy się wydawania czasopisma, którego zadaniem miała być szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Tytuł kwartalnika "Ogród Ducha Gór" nawiązywał do karkonoskich legend o Duchu Gór - Liczyrzepie, władcy który od wieków jest symbolem ochrony zasobów przyrodniczych Karkonoszy. To on pod Śnieżką miał posiadać ogród z rzadkimi i cennymi roślinami, których nie pozwalał nikomu zrywać. Jest to przecież najstarszy udokumentowany (choć tylko w formie legendy) przejaw idei świadomej ochrony przyrody kontynuowanej dziś przez: Karkonoski Park Narodowy, Ligę Ochrony Przyrody, Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze i Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze.

 

Ukazały się tylko dwa numery pisma "w wersji papierowej" (2009 rok), dzięki dofinasowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z braku środków na wydawanie kwartalnika przerwano. Próby wznowienia, podjęte w latach 2010-2012, nie powiodły się, dlatego też od roku 2013 kwartalnik "Ogród Ducha Gór" będzie ukazywał się w wersji elektronicznej na naszej stronie (patrz Kwartalnik).

 Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze rozpoczyna "Kampanię na rzecz owadów"

 

Były już ryby, płazy i gady, były też ptaki i ssaki, pora najwyższa by swoje 5 minut, otrzymał owad wszelaki”

 

Biegacz skorzasty__ Rusalka pawik__ Kruszczyca zlotawka__ Strojnica baldaszkowka__ Wojsilka pospolita__ Wonnica pizmowka_2

 Biegacz skórzasty         Rusałka pawik             Kruszczyca złotawka    Strojnica baldaszkowka   Wojsiłka pospolita    Wonnica piżmówka

                                                                                                                        fot.Leszek Kośny © 2013

     

       Owady (Insecta) są najliczniejszą grupą zwierząt na Ziemi (muzealnie udokumentowanych jest ponad milion ich gatunków). Ludziom kojarzą się albo z pasożytami, szkodnikami, t.j.: pluskwy, komary czy larwy owadów, albo z pracowitymi mrówkami lub pszczołami (ale i te też potrafią "użreć") i pięknymi motylami. Na ogół podejście ludzi do owadów jest negatywne i złe. Są dla człowieka wstrętne i obrzydliwe, a do tego wszędobylskie i natrętne. Budzą powszechnie strach. Wynika to z niewiedzy i zakorzenionych stereotypów. Tak nie musi i nie może być.

     Jeszcze kilka lat temu dinozaury, przedpotopowe smoki, kojarzyły się tylko i wyłącznie z koszmarem ze złych snów.

A dzisiaj dinozaur-"dinuś", choćby najstraszliwszy i największy jest najlepszym przyjacielem... dzieci.

Z owadami może być tak samo. Bo przecież "nie taki owad straszny jak go malują". A w ogóle małe jest piękne. Podejmujemu zatem rożnorodne działania (wystawy, lekcje, prelekcje i dzialalność wydawniczą), aby nasi najmniejsi, ale za to najliczniejsi bracia (owady) znaleźli właściwe i należne im miejsce w świecie.

 

OWADZI MIKROKOSMOS

 

mikro:  http://bestplayer.tv/film/5443-mikrokosmos-microcosmos-1996-lektor-pl-1996-lektor-pl.html

 

makro: http://www.mikrokosmos.edu.pl/