W dniu 05.09.2013r. odbył sie wernisaż wystawy pt.: "Fotografia Dzikiej Przyrody 2012".

 

 


alt

 

Wystawę tworzą zwycięskie prace z dorocznego konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2012, organizowanego od 1965 r. przez BBC Wildlife Magazine i Natural History Museum w Londynie.

 

                Dzisiaj jest to najbardziej ceniony i największy w świecie konkurs, w zakresie fotografii dzikiej przyrody. Na prezentowana tutaj najnowszą edycję zgłoszono ponad 48 tys. zdjęć, wykonanych przez ponad 4,4 tys. fotografów, z 98 krajów.

 

                Życie, to także wyczucie czasu i miejsca. Bycie we właściwym czasie i we właściwym miejscu, może stanowić o zdobyciu pożywienia lub pozostaniu głodnym, o znalezieniu partnera, a nawet o życiu lub śmierci. Ta pokonkursowa wystawa pokazuje takie właśnie sytuacje, dzięki byciu autorów zdjęć we właściwym miejscu i czasie. Kilka chwil później, kilka sekund wcześniej i te momenty mogłyby nie zostać uchwycone.

 

                Życie płynie szybko. Narodziny, zagrożenie, walka, przeżycie – dzieją się ciągle, raz za razem. Większość z tych codziennych dramatów jest nam nieznana. Dzięki fotografom z całego świata, niektóre z tych momentów zostały uchwycone, abyśmy mogli je zobaczyć i kontemplować. Niektóre momenty są zwyczajne, a inne niezwykłe. Jedne podnoszą na duchu, a drugie stawiające pytania nad naszym oddziaływaniem na przyrodę. Także dzięki temu, wystawa ma ogromny walor edukacyjny, ukazując nam dramatyzm i różnorodność życia na Ziemi, a przez to pobudzając w nas chęć dbałości o jej jakość, w przyszłości.

 

                Na wystawę składają się wyłącznie fotografie nagrodzone i wyróżnione w 19 kategoriach. Po raz kolejny są na niej też zdjęcia z Polski. Jedenasty rok z rzędu wystawa wpisuje nasz kraj na listę kilkudziesięciu państw na wszystkich kontynentach, gdzie już od wielu lat rokrocznie ogląda ją ponad milion osób. Zdjęcia ją tworzące są nie tylko obrazowymi ambasadorami świata Natury. Ukazują też artystyczną perfekcję, techniczne zaawansowanie fotografii i naturalne piękno przyrody, uchwycone przez fotografów w momencie jej wspaniałości. Nic nie oddziałuje bardziej niż sugestywna fotografia, która stymuluje wyobraźnię, zajmuje umysł i porusza serce.

 

                               

 

    W dniu 12 sierpnia 2013 roku, w obiekcie poklasztornym w Jeleniej Górze-Cieplicach, odbyło się przekazanie do zagospodarowania, części świeckiej klasztoru z przeznaczeniem na nową siedzibę Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, po zakończonych robotach budowlanych związanych z realizacją projektu „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach”. Nie jest to równoznaczne z przekazaniem obiektu w użytkowanie.

      Odbioru i przekazania obiektu dokonała Komisja, powołana przez Zamawiającego, t.j. Miasto Jelenią Górą, w składzie:

I. Ze strony Miasta Jelenia Góra:

   1. Jolanta Piasecka-Nowak – p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

   2. Irena Kempisty – Naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki

   3. Regina Łukawska – Główny Specjalista Wydziału Inwestycji – Zamówień Publicznych

II. Ze strony Inżyniera Kontraktu:

   1. Andrzej Zawadka – Kierownik Projektu

   2. Jacek Kramnik – Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych

   3. Maria Patejuk-Stenzel – Inspektor nadzoru robót instalacyjnych

   4. Jan Stenzel – Inspektor nadzoru robót elektrycznych

III. Ze strony Wykonawcy:

   1. Wiesław Kleszcz – Wiceprezes Castellum Sp. z o.o.

   2. Arkadiusz Duda – Kierownik Projektu

   3. Robert Wanat – Kierownik Budowy

IV. Ze strony Przejmującego (przyszłego Użytkownika)

   1. Stanisław Firszt – Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

   2. Mirosława Gądek – Główny Księgowy Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

                Obiekt przeznaczony na nową siedzibę Muzeum (w obecnym stanie) to dzieło projektanta: Anny Kościuk (firma „ARCHIKON” z Wrocławia) i Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jeleniej Góry, kierowanego przez p.o. Naczelnika Jolantę Piasecką-Nowak, przy bardzo niewielkim udziale Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, które jako przyszły użytkownik miało niewielki i bardzo ograniczony wpływ na efekt końcowy, w tym wyposażenie budynku (czytaj: S. Firszt, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2009 rok, „Przyroda Sudetów”, t. 13, 2010, s. 301-302; tenże, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2010 rok, „Przyroda Sudetów”, t. 14, 2011, s. 207-210; Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2011 roku, „Przyroda Sudetów”, t. 15, 2012, s. 219-221; Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2012 roku, „Przyroda Sudetów”, t. 16, 2013, s. 171-181).

                Rozpoczyna się wielkie i bardzo trudne zadanie logistyczne t.j. przeniesienie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze ze „starej siedziby” (Pawilon Norweski w Parku Norweskim) do „nowej siedziby” (obiekt w Zespole pocysterskim), oraz merytoryczne, tzn. przygotowanie nowych wystaw stałych i rozwinięcie działalności w zakresie szeroko rozumianej tematyki przyrodniczej i historycznej związanej z najstarszym Uzdrowiskiem w Polsce, wymagające wytężonej pracy muzealników i dużych środków finansowych, bez których nie da się tego zadania wykonać w sposób właściwy.

 

 

alt p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jeleniej Góry - Jolanta Piasecka-Nowak

                                   i Andrzej Zawadka - Kierownik Projektu

 

alt Arkadiusz Duda - Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy

 

alt Wiesław Kleszcz - Wiceprezes Castellum Sp. z o.o.

 

 alt

  

   Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ukazała się książka Leszka Kośnego, pt.:

alt

 

   Będzie to bardzo ciekawe i interesujące wydawnictwo o najmniejszych, a jednocześnie najliczniejszych zwierzętach żyjących na Ziemi. "Wiadomo, że opanowały powietrze, ląd oraz wodę, co więcej występują w ogromnych ilościach i tylko ich niewielkie rozmiary sprawiają, że nie dominują w sposób widoczny w naszym świecie". Książka będzię bogato ilustrowana i przydatna jako pomoc edukacyjna dla szkół, jak również może się stać przyjemną i fascynującą lekturą dla wszystkich miłośników owadów. Będzie dostępna nieodpłatnie w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze.

   Autorem książki jest jeleniogórzanin mgr inż. Leszek Kośny, z zamiłowania i z zainteresowania entomolog, związany zawodowo z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

 

Zadanie: Wydawnictwo edukacyjno-dydaktyczne pt."Opowiadania o owadach"

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 20.800 zł

Dotacja w wysokości 18.700 zł, dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

alt

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

www.wfosigw.wroclaw.pl

 
alt
 
 
logo wfoigw
 

     Niebawem ukaże się, jak co roku, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zestaw 8 pocztówek o tematyce przyrodniczej. Tym razem będzie to seria pod wspólnym tytułem: "Preparaty dermoplastyczne wykonane w latach 2010-2012 do dużych dioram w nowej siedzibie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze".

Pocztówki przedstawiać będą: tygrysa syberyjskiego, jeżatkę afrykańską, lisa rudego, otocjona, pytona siatkowanego, walabię Benetta, fokę szarą i jelenia szlachetnego.

     Już z chwilą rozpoczęcia projektu "Zespól pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach" w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze zrodziła się myśl, aby w nowym obiekcie przygotować duże dioramy środowiskowe, wzorując się na najlepszych tego typu przykładach na świecie (muzea w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii). W zamyśle cieplickich muzealników mają to być największe i najlepsze tego typu ekspozycje w Polsce. Muzeum od dawna przygotowywało się do zmiany siedziby, a w momencie kiedy stało się to najpierw ideą (2008 rok), nadzieją (2009 rok), a w końcu rzeczywistością (2010 rok), rozpoczęło działania (bardzo kosztowne i pracochłonne) przygotowując się do realizacji wizji, która postawi Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze w rzędzie najbardziej interesujących muzeów przyrodniczych w Europie.

     Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Miasta Jeleniej Góry, oraz pracy jednego z najlepszych z preparatorów w Polsce Tomasza Sokołowskiego, dotychczas udało się wykonać cały szereg różnej wielkości preparatów dermoplastycznych, w tym wymienione powyżej, a także słonia indyjskiego, strusia afrykańskiego i wiele mniejszych. Obecnie wykonywane są następne preparaty żubra i kozicy górskiej, które jak i pozostałe, wzbogacą nie tylko zbiory muzealne, ale przede wszystkim jego ofertę wystawienniczą.

 

 

 
 
W dniu 18 maja 2013 r. odbyła się Noc Muzeów:
- w Pasiece Karkonoskiej zaprezentowali się członkowie Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze. Można było porozmawiać
   o pszczołach, ich produktach oraz zakupić miód i inne wyroby pszczelarskie
- odbyła się prelekcja mgr inż Leszka Kośnego nt. owadów, w której uczestniczyło około 50 osób
- zaprezentowano na kilku mikroskopach powiększone elementy budowy owadów, prezentacja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem
  (miała trwać do godz. 20.30 ale na prośbę zwiedzających przedłużono ją do godz. 23.00). Preparaty obejrzało 1336 osób.
- o godz. 20.30 wyruszyła wycieczka (ok.45 osób), pod opieką ornitologa z muzeum, w poszukiwaniu ptaków nocy
W sumie z imprez wchodzących w skład programu Nocy Muzeów skorzystało około 1500 osób.

 

  alt   alt

alt alt