W dniu 11 listopada 2013 roku, miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej z cyklu "Przyroda Kresów" pt. "Park Aleksandria w Białej Cerkwi", którą jak co roku fotografowało Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Jeleniej Górze.

   Na ekspozycję składa się 30 fotografii pokazujących piekno tego kresowego obiektu.

   Licznie przybyłych gości, bioracych tego dnia w Imprezie Patriotycznej przywitali Stanisław Kańczukowski, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i Stanisław Firszt, Dyrektor muzeum a jednocześnie Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry, którzy otworzyli ekspozycję.

alt

 

Wieczorem, w dniu 4 października 2013 roku, w sali nr 16 (docelowo przeznaczonej na prezentację multimedialną fresków barokowych na Śląsku), na parterze budynku pocysterskiego, dawnej Biblioteki Schaffgotschów, a obecnie w nowej siedzibie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, odbył się koncert lutniowy amerykańskiego lutnisty Paula Beiera.

     Licznie zgromadzonych melomanów, kuracjuszy i miłośników Cieplic przywitali Dyrektor Muzeum Stanisław Firszt i kierownik artystyczny cyklu koncertów "Szlakiem lutnistów na Śląsku" Grzegorz Joachimiak.

     Lutnista wykonał kilka utworów z XVI i XVII wieku, przewaznie kompozytorów włoskich. W nowoodrestaurowanym wnętrzu pochodzącym właśnie z tego okresu dźwięki lutni nabrały szczególnego wyrazu. Co jest godne podkreślenia, że muzyka tego typu zabrzmiała tu ponownie po ponad 200 latach.

alt alt alt alt

 

W dniu 4 października 2013 roku, w sali konferencyjnej nowej siedziby Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Losy klasztorów na Śląsku, w Czechach oraz na Górnych i Dolnych Łużycach w XVIII i XIX w.", zorganizowana z inicjatywy Eurex Historia Euroregionu Nysa.

     Uczestniczyli w niej naukowcy z Czech, Niemiec i Polski.

Konferencję wsparł prof. dr hab Marek derwich, realizujący ogromny projekt "Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX wieku: losy, znaczenie, inwentaryzacja".

    Organizatorami cieplickiej konferencji byli oprócz Euroregion Nysa: Muzeum Pzyrodnicze w Jeleniej Górze, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, Towarzystwo Miłośnicy Cieplic i Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa.

     Członków Konferencji odwiedził Prezydent Miasta Jeleniej Góry Pan Marcin Zawiła. Spotkanie prowadził Pan Ivo Łaborewicz.

Prof. dr hab. Marek Derwich, w swoim komunikacie wprowadził zebranych w problematykę potrzeby badań nad dziedzictwem kulturalnym po skasowanych klasztorach. W trakcie trwania konferencji swoje referaty przedstawili: mgr Hedvika Kuchařová, Dr Winfried Töpler, Dr Marius Winzeler, Ph. Dr Milan Svoboda, Prof. dr hab. Rafał Eysymont, Prof. dr Andrzej Kozieł i mgr Grzegorz Joachimiak.

     W przerwie odbyło się zwiedzanie odrestaurowanego w dużej części zespołu pocysterskiego w Cieplicach, które prowadził mgr Stanisław Firszt.

     Materiały z Konferencji mają ukazać się w półroczniku wydawanym przez Pracownię Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji kościelnych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego pt.: "Hereditas Monasteriorum".

alt alt alt alt

     Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiualt, zbiory Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze wzbogaciły się o preparat dermoplastyczny Żubra (Bison bonasus), wykonany przez preparatora Tomasza Sokołowskiego, godnego kontynuatora wspaniałej tradycji cieplickiej szkoły preparatorstwa zapoczątkowanej w 1880 roku przez Georga Martiniego, doskonalonej przez jego syna Kurta Martiniego (do 1951 roku) i wynoszonej na jeszcze wyższy poziom przez wspomnianego wyżej pracownika muzeum od 2006 roku.

     Preparat trafił do nowej siedziby Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w dniu 11 października 2013 roku, gdzie obecnie można go oglądać.

Docelowo będzie jedną z większych, nie tylko gabarytowo, atrakcji przyszłych wystaw stałych.

     Nieco wcześniej zbiory Muzeum zasilił preparat dermoplastyczny Kozicy górskiej (Rupicapra rupicapra) wykonany przez tego samego mistrza.

alt alt

 

W dniach 22-23 września 2013 roku, pierwszy raz na odrestaurowanym dziedzińcu nowej siedziby Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze odbyła się jak co roku impreza pt.: "Wystawa świeżych grzybów". Zaprezentowano na niej prawie 200 gatunków grzybów występujących w naszym regionie. Jak zwykle ekspozycja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko zbieraczy i smakoszy grzybów, ale też mieszkańców Cieplic. Szczególnie w pierwszym dniu jej prezentacji stoły z wyeksponowanymi grzybami były oblegane przez zainteresowanych.

alt alt alt alt