W dniach 2-3.10.2021 r. seniorzy mogli bezpłatnie zwiedzić Muzeum Przyrodnicze w godz. 9.00-16.00.
W dniu 2 października odbyła się prelekcja z przeźroczami pt.: "Ptaki naszego regionu", którą poprowadziła - ornitolog Pani Bożena Gramsz a  w dniu
3 października odbyła się prelekcja z przeźroczami pt.: "Dzieje zbiorów Schaffgotschów w Cieplicach", która prowadził Robert Nowak,
Po prelekcji uczestnicy prelekcji zostali oprowadzeni po Muzeum.

Weekend Seniora www 4

                       ●

 

W dniu 26-27 września 2021 r., odbyła się Wystawa Świeżych Grzybów.

W tym roku prezentowanych było 230 gatunków grzybów zebranych w okolicznych lasach.

Na wystawie prezentowane były najważniejsze gatunki jadalne, chętnie zbierane i spożywane oraz gatunki powodujące zatrucia, w tym zatrucia śmiertelne. Zwiedzając wystawę można było porównywać cechy odróżniające poszczególne gatunki, także ich smaki i zapachy.

Nie brakował także mykologicznych osobliwości, czyliy owocników o niezwykłych kształtach, barwach czy osobliwej biologii; niektóre z nich, to gatunki bardzo rzadkie i zagrożone wyginięciem.

XXXII wystawa grzybów

               

W dniu 18-19 września 2021 r., na posesji Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, odbyła się impreza plenerowa pt.: Cieplickie Święto Miodu".

               ●

W dniu 18.09.2021 r, o godz. 17.00w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się prelekcja pt. "W karkonoskiej gospodzie będzie kontent dobrodziej".

EDD 18.09

                         

W dniu 7 września 2021 r., o godz. 19.00 odbył sie koncert  ballad rosyjskich i ukraińskich zaśpiewał tenor Aleksander Evseev. Ballady z repertuaru Chóru Aleksandrowa i Bułata Okudżawy.

Aleksander Jewsejew- jest laureatem ukraińskich i międzynarodowych konkursów wokalnych. Ukończył studia na wydziale Sztuki Estradowej w Dniepropietrowsku. Występował na scenach w Kanadzie, Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy. Od kilku lat mieszka i koncertuje w Polsce. W tym czasie nagrał trzy płyty w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim. Śpiewa słynne ballady ukraińskie i rosyjskie, pieśni Bułata Okudżawy oraz pieśni z repertuaru Chóru Aleksandrowa m. in. Modlitwa, Balonik, Matko moja ja wiem, Kalinka, Trojki dwie, Suliko, Katiusza, Bradiaga, Gori gori moja zwiezda i inne....

Ballady rosyjskie