W dniu 3 marca 2022 r.,  odbyła się kolejna prelekcja w cyklu czwartkowym pt.: "Obrazki z Tybetu", którą poprowadził Stanisław Dąbrowski.

Tym razem udaliśmy się na wysoki poziom – Tybet, Dach Świata.

Odwiedziliśmy miejsca kultu, podziwialiśmy niezwykłe krajobrazy, poznaliśmy miejscowych ludzi. A po drodze do Lhasy wstąpiliśmy do Chengdu, gdzie znajduje się Instytut Hodowli Pandy Wielkiej, oraz do Leshan z ogromnym posągiem Buddy.

Zapraszamy!

1.Tybet 2. Tybet 4. Tybet 5. Tybet 6. Tybet

                      ●

 
W sobotę 26 lutego o godz.15.00 odbyło się trzecie spotkanie pt. Cieplice Śląskie-Zdrój dawniej i dziś - porozmawiajmy. 
Wykład wygłosił Stanisław Firszt, który opowiedział o dawnych właścicielach Cieplic: "Rodzina Schaffgotschów tylko ciekawe historie".
Spotkanie zroganizowało Stowarzyszenie Creativo.
cropped cropped Logo Stowarzyszenie Creativo
 

             ●

W dniu 28 lutego odbyła się prelekcja naukowa pt.: "Międzynarodowy Projekt 1000 lat Górnych Łużyc", którą wygłosili Emil Mendyk i dr Paweł Konczewski.

Emil Mendyk - przewodnik sudecki, tłumacz, filozof, propagator Dróg Św Jakuba - w projekcie zajmuje się stroną promocyjną, obsługą medialną, opowie nam ogólnie o założeniach projektu i etapach jego realizacji.
Dr Paweł Konczewski, archeolog, pracownik Zakladu Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, badacz średniowiecza, specjalista tzw. archeologii sądowej (m. in. poszukiwania i ekshumacje szczatków ofiar totalitaryzmów XX wieku), były, wieloletni redaktor naczelny kwartalnika "Archeologia Żywa" - w projekcie koordynuje badania nad początkami osadnictwa w IX - XI wieku na Górnych Łużycach (polskich i niemieckich) - i o tym kierunku projektu nam opowie.

Prelekcja naukowa zorganizowana we współpracy z Kołem Przewodników Sudeckich przy PTTK o/Sudety Zachodnie.

                      ●

W dniu 25 lutego odbył się wykład pt.:" Zarządzanie Verrozą - produkty lecznicze dla pszczół", który poprowadził Rafał Orlicki z VET ANIMAL.

Wykład zorganizowany wspólnie z Powiatowym Kołem Pszczelarzy Ziemi Jeleniogórskiej w Barcinku.

logo aktualne vet animal

                       

 W dniu 25 lutego odbył sie Koncert ballad ukraińskich i polskich. Zaśpiewał pochodzący z Ukrainy - tenor Aleksander Evseev.

Aleksander Jewsejew- jest laureatem ukraińskich i międzynarodowych konkursów wokalnych.  Występował na scenach w Kanadzie, Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy. Od kilunastu lat mieszka i koncertuje w Polsce. W tym czasie nagrał dwie płyty w języku polskim i ukraińskim. Śpiewa słynne ballady ukraińskie i polskie. 

Ballady rosyjskie

     ●