W dniu 26 marca 2022 r., odbyło sie spotkanie z cyklu Cieplice Śląskie-Zdrój dawniej i dziś - porozmawiajmy,  
pt.: "Marysieńka Sobieska w Cieplicach, o czym nie mowi historia".
Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Creativo.

        ● 

W dniu 25 marca 2022 r., odbył sie wykład wykład pt. "Czy warto badać miód?" dr Marta Burzyńska

Według prawa miód spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli nie zawiera (dodanych) składników żywności (w tym dozwolonych substancji dodatkow-
ych), innych organicznych lub nieorganicznych substancji obcych jego składowi, a także nie ma oznak fermentacji. Wymagania organoleptyczne, jakie stawia się
miodom, w przytoczonych aktach prawnych, określają: barwę od prawie bezbarwnej do ciemnobrązowej; konsystencję od płynnej, lepkiej lub w różnym stopniu skrystalizowanej; sam miód zaś może mieć różny smak i zapach (w zależności od źródła pożytku miododajnego).

Miód nie może mieć żadnych obcych zapachów i smaków, sztucznie zmienionej kwasowości, a jego naturalne enzymy nie mogą być częściowo lub całkowicie zniszc-
zone, lub dezaktywowane w wyniku ogrzewania.

logo aktualne

         ●

W dniu 21 marca, odbyła się kolejna prelekcja, którą prowadził dr Tomasz Stolarczyk „Archeolodzy w krainie Ducha Gór, czyli badania dawnego górnictwa w Sudetach”

Tomasz Stolarczyk – archeolog, kierownik Działu Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy, autor licznych publikacji, m.in. monografii górniczego miasta Miedzianki, pasjonat Gór Kaczawskich. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in. prehistoryczna metalurgia i historyczne górnictwo. W trakcie wykładu poruszona zostanie tematyka dawnych prac poszukiwawczych i górniczych w Sudetach i na Pogórzu (głównie Góry i Pogórze Kaczawskie, Góry Izerskie). Szczególna uwaga poświęcona zostanie najważniejszym ośrodkom górniczym (Złotoryja, Lwówek Śląski), ale także poszukiwaniom górniczym na terenach górskich, w tym związanym z górnictwem kruszcowym. Zapraszamy!!

Prelekcja naukowa zorganizowana we współpracy z Kołem Przewodników Sudeckich przy PTTK o/Sudety Zachodnie.

                        ●

W dniu 23 marca odbył sie koncert "Ballady, dumki i właskie bel canto a śpiewał pochodzący z Ukrainy tenor Aleksander Evseev.

Aleksander Jewsejew- jest laureatem ukraińskich i międzynarodowych konkursów wokalnych.  Występował na scenach w Kanadzie, Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy. Od kilunastu lat mieszka i koncertuje w Polsce. W tym czasie nagrał dwie płyty w języku polskim i ukraińskim. Śpiewa słynne ballady ukraińskie i polskie. 

Ballady rosyjskie

    ●

W dniu 14 marca odbyła sie prelekcja naukowa zorganizowana we współpracy z Kołem Przewodników Sudeckich przy PTTK o/Sudety Zachodnie.

pt."Nowości botaniczne Sudetów Zachodnich", prelegent dr Marek Malicki, pracownik Zakładu Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego

O tym dlaczego różanecznik alpejski w Karkonoszach jest reliktem glacjalnym? Z jakiego powodu jego ochrona jest tak ważna? Czy relikty glacjalne w najwyższym paśmie Sudetów są zagrożone i czy możemy im jakoś pomóc? Na te i inne pytania odpowiadał botanik, pracujący na terenie Sudetów Zachodnich od wielu lat.

DSC 0232 DSC 0278

        ●