W dniu 5 stycznia 2018 roku w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze miało miejsce uroczyste udostępnienie stałych wystaw przyrodniczych, zbudowanych w latach 2014-2017 dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Miasta Jeleniej Góry. Na uroczysttość przybyli liczni goście w tym: Pani Zofia Czernow, Posłanka na Sejm RP; Pan Marcin Zawiła, Prezydent Miasta Jeleniej Góry; Pan Piotr Paczóski, Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry; Pan Zdzisław Rzewuski, Dyrektor Oddziału w Jeleniej Górze WFOŚ i GW we Wrocławiu; Pan Tadeusz Lewandowski, Członek Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; Pan Leszek Malinowski, Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Jelenia Góra Uzdrowisko Cieplice; Pani Agnieszka Łętkowska, Dyrektor Parku Krajobrazowego Doliny Bobru; Pan Krzyszof Tęcza, Prezes Zarządu Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze; Pan Andrzej Mateusiak, Wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze; Pani Anna Bałkowska, Radna Miasta Jeleniej Góry; Pan Marian Klasiński, Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze; Pan Ivo Łaborewicz, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry oraz pan Jiri Dvořák, z redakcji czeskich "Karkonoszy".

      Dyrektor Muzeum przedstawił autorów wystaw, tych którzy przygotowali scenariusze, oraz budowali ekspozycje tworząc autorskie scenografie i aranżacje. Byli to pracownicy Muzeum: mgr inż. Dorota Ksiądzyna, mgr Joanna Mielech, mgr Bożena Gramsz, mgr Leszek Kośny, mgr Czesław Narkiewicz i przede wszystkim Tomasz Sokołowski. Wygląd ekspozycji, to zasługa także osób i firm, z którymi Muzeum współpracowało przy ich budowie m.in.: Elżbiety Stoń, Marcina Grabelnego, Marka Sokołowskiego i wielu innych.

        Po oficjalnych wystąpieniach, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, czego dokonali najmłodsi obywatele Kotliny Jeleniogórskiej przy pomocy Pani Zofii Czernow, oraz Pana Marcina Zawiły i Zdzisława Rzewuskiego. W ten sposób oficjalnie udostępniono zwiedzającym cztery wystawy: "Barwny świat ptaków", "Tajemniczy świat grzybów", "Niesamowity świat owadów" oraz "Taki był skarbiec Śląska". Ekspozycje te choć gotowe do zwiedzania będą nadal uzupełniane i udoskonalane. Aby osiągnąć zamierzone cele potrzebne są: pieniądze, czas i wysokiej klasy specjaliści jakimi niewątpliwie są pracownicy Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

DSC00667DSC00681DSC00710DSC00711DSC00723DSC00740DSC00744DSC00751DSC00757DSC00776DSC00779DSC00816DSC00829DSC00832DSC00895