W dniu 12 stycznia 2017 roku prelekcję pt. "Wschodnia częśćWileńszczyzny. Przyroda i zabytki" wygłosił Waldemar Bena.

Prelekcja dotyczyła Wileńszczyzny (dawnego województwa wileńskiego), ale w granicach Białorusi, czyli bez Wilna. Prelegent starał przybliżyć walory przyrodnicze tego terenu (m.in. jeziora Narocz i Miadzioł oraz torfowisko wysokie Jelnia) oraz zabytki w takich miastach i miejscowościach jak: Głębokie, Postawy, Brasław, Oszmiana, Smorgonie, Boruny i Krewo.

Holszany 800x533Jezioro Miadzioł 800x533Pałac Ogińskich w Zalesiu 800x533Pałac Tyzenhausów w Postawach 800x533Torfowisko Jelnia 800x534