W dniu 22 grudnia 2016 roku prelekcję pt. "Na styku kultur w Lublinie" wygłosił Kamil Basiński.

Kto nie zna koziołków poznańskich, ale czy znacie koziołka lubelskiego? To miasto jest sercem południowo-wschodniej Polski. Już w XVI wieku odgrywało znaczną rolę jako siedziba Trybunału Wielkiego Koronnego i miejsce, gdzie podpisano unię między Rzeczpospolitą a Księstwem Litewskim. Prelekcja pokazała Lublin jako miejsce wielu współżyjących z sobą w zgodzie i wzajemnym szacunku kultur. Spotkanie odsłoniło to, co w mieście chyba najpiękniejsze: otwartość czerpiącą z różnorodności, a wszystko to w rytm jednej z najbardziej przejmujących pieśni o matczynej miłości...

all 151 800x600all 172 800x600all 174 800x600all 409 800x600all 338 800x600