W dniu 18 lutego 2016 roku prelekcję w "cyklu czwartwym" poprowadził Waldemar Bena. Zabrał nas w podróż na Kresy.

Nowogródczyzna obejmuje ziemie dawnego województwa nowogródzkiego, choć w okresie międzywojennym nie pokrywało się ono ze swoimi przedrozbiorowymi granicami. Jego wschodnia część znalazła się po wojnie 1920 r. poza Polską. Podczas wędrówki odwiedziliśmy Nowogródek, Nieśwież, Mir, Lidę, Szczuczyn i Jezioro Świteź, a także poznaliśmy historię i zabytki tego terenu.

Jezioro Świteź 800x533Sala kominkowa na zamku w Nieświeżu 800x533Zamek w Mirze 800x533

Wstęp wolny.