28 stycznia 2016 roku odbyła się kolejna prelekcja w "cyklu czwartowym". Waldemar Bena opowiadał o białoruskim rezerwacie.

Zapowiednik Berezyński to rezerwat ścisłej ochrony przyrody o wielkości parku narodowego (ponad 80 tys. ha powierzchni). Położony w dorzeczu dużej białoruskiej rzeki - Berezyny, jest uważany za najcenniejszy przyrodniczo obszar wschodnich sąsiadów Polski. Chroni unikalny kompleks błot i torfowisk. Zapowiednik Berezyński pokryty jest bujnymi lasami świerkowymi, znajduje się tam kilka dużych jezior, 69 rzek i ponad 50 tys. ha torfowisk. Po drugiej wojnie światowej obszar ten został niemal całkowicie wyludniony, dzięki czemu swobodnie żyć tam mogą liczne gatunki ssaków i ptaków.

Berezyna w Zapowiedniku Berezyńskim 800x533Bór sosnowy w Zapowiedniku Berezyńskim 800x533Jezioro Postreżskie w Zapowiedniku Berezyńskim 800x533

Wstęp wolny.