Już poraz 27 na posesji Muzeum Przyrodniczego, odbyła się Wystawa Świeżych Grzybów.
Prezentowane są na niej świeżo zebrane grzyby.
Celem wystawy jest przede wszystkim zaprezentowanie ogromnej różnorodności tej grupy organizmów. Zazwyczaj udaje się zbrać na ekspozycję od 150 do 200 gatunków.
Wszystkie one są segregowane i opatrzone etykietkami o ich przydatności kulinarnej.
1g2g3g4g5g
6g7g8g9g10g 
11g12g13g14g15g
16g17g18g19g20g
 
27  Grzyby do druku