W dniach 16-17 maja, w godz. 9-17 odbyła się Karkonoska Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości.

16. stanowisk wystawców z Polski i Czech przyciągnęło ponad 500 osób.

Giełda 1 Giełda 2 Giełda 3