"Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani

prawa do przyszłości"

                               Józef Piłsudski

                          J.Piłsudski

                          Swieto1

1sn 2sn 3sn

4sn 5sn 6sn