W dniach 21-22 września 2014 roku, można było oglądać świerze grzyby na posesji Muzeum, które zostały zebrane przez pracowników Muzeum oraz wolontariuszy.

W drugiej połowie września, co roku, Muzeum organizuje dla mieszkańców Jeleniej Góry, regionu, turystów i kuracjuszy specjalną ekspozycję świeżo zebranych grzybów. Na wystawie będzie można zobaczyć różne grzyby: jadalne, niejadalne, trujące i hubkowate i drobne workowce.

Zazwyczaj udaje się zebrać na ekspozycję od 150 do 200 gatunków. Tak przygotowane obiekty są wyeksponowane na wystawie, której najważniejszym celem jest przedstawienie jak największej ilości gatunków grzybów, jako różnorodną i bardzo ważną w przyrodzie grupę organizmów, wśród której wielu gatunkom grozi wyginięcie.

A są to organizmy bardzo ciekawe, które wyróżniają się szczególnymi cechami jak: kształt, barwa, zapach i biologia.

alt

Rys. Mateusz Kowalczyk z Wojcieszyc

alt

 

alt alt alt

 

 ●