W dniu 16 maja 2014 roku Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, odwiedził Ojciec Pedro Aguado Generał Zakonu Pijarów, wizytujący placówki pijarskie na świecie. W tej nieoczekiwanej wizycie towarzyszyli Mu o.Józef Matras SP Prowincjał Zakonu Pijarów w Polsce i o. Jacek Raczek z Kolegium Pijarów w Cieplicach. Ojciec Generał zwiedził część muzealną dawnej prepozytury w Cieplicach klasztoru cysterskiego w Krzeszowie. Żywo interesował się odkrytymi freskami, wirtualną prezentacją barokowych fresków na Dolnym Śląsku, działalnością Muzeum i jego planami na przyszłość. Wyraził nadzieję, że sąsiedztwo Muzeum i Kolegium Pijarów zaowocuje wieloma wspólnymi przedsięwzięciami.

alt